Truyền Thừa Ripa |

Câu chuyện giữa Đạo sư Āchāraya Sale và Đức Bà Yeshe Tsogyal

Āchāraya Sale Các Đời Hóa Thân Chư Tổ Dòng Ripa Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh

Dakini Yeshe Tsogyal là một nữ đệ tử tâm yếu của Đạo sư Liên Hoa Sinh và về sau trở thành đệ tử truyền thừa trực tiếp từ Ngài. Trong lúc Liên Hoa Sinh ngồi yên trong một động đá ở Tây Tạng thì Yeshe Tsogyal lúc đó khoảng ba mươi tuổi đi hành hương […]

Nữ Đạo sư Tôn Quý Khandro Sangyum Chime Drolkar

Đạo sư Dòng Ripa Khandro Chime Drolkar

       Nữ Đạo sư Tôn Quý Khandro Sangyum Chime Drolkar sinh trưởng trong một gia đình cao quý ở Bhutan. Khandro Sangyum Chime Drolkar là phối ngẫu tâm linh của Khai Mật Tạng trứ danh Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche. Nữ Đạo sư Tôn Quý Khandro Sangyum Chime Drolkar là một người phụ […]

Lịch sử sơ lược Truyền Thừa Ripa Vinh Quang

Lịch sử dòng truyền thừa Truyền Thừa Ripa

Từ ripa có nghĩa là “người sống trên núi”, một thành tựu giả sống ẩn dật trong thiền thất. Dòng truyền thừa gia đình Ripa bắt đầu từ thế kỷ thứ 12 như một dòng truyền mang tính kế thừa thuộc truyền thống Barom Kagyü, nhưng đã được thiết lập bền vững bởi hành giả […]

Giáo lý vô song của dòng truyền thừa Nyingma

Lịch sử dòng truyền thừa

Nyingma, trường phái Cổ Mật, phân loại toàn bộ giáo lý đạo Phật thành chín thừa (Theg Pa dGu). Gồm ba thừa giáo điển – Shravakayana (Thanh Văn Thừa), Pratyebuddhayana (Độc Giác Thừa), và Mahayana (Đại Thừa) – là chung cho mọi trường phái, nhưng sự giải thích về chúng có phần khác biệt từ […]

Đức Nhiếp Chính Vương Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche

Đạo sư Lhuntrul Rinpoche Truyền Thừa Ripa

    Theo đúng như tiên tri của Guru Rinpoche (Liên Hoa Sinh), Đức Nhiếp Chính Vương Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche ra đời năm 1976, là con trai của Đức Pháp Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và mẹ Ngài là Khandro Chime Dolkar. Đức Nhiếp Chính Vương Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche được […]

Đức Nhiếp Chính Vương Ripa Dungsey Tenzin Nyima Rinpoche

Đạo sư Tenzin Nyima Truyền Thừa Ripa

     Đức Nhiếp Chính Vương Ripa Dungsey Tenzin Nyima Rinpoche sinh năm 1959, là con trai của Đức Pháp Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và Khandro Tsewang Drolma1 thuộc gia đình dòng họ Bonka – Tây Tạng.       Từ bác của Ngài, Đức Pháp Vương Drubwang Adzin Rinpoche, và cha của […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung