Rigon Tashi Choeling |

Tu viện Rigon Tashi Choeling – Nepal

Nepal Rigon Tashi Choeling

Tu viện Rigon Tashi Choeling – Nepal – Tầm nhìn của Nhiếp Chính Vương Terton Namkha Drimed Rabjam Rinpoche. Vào năm 1976, Đức Namkha Drimed Rabjam Rinpoche cùng với các Lama Tây Tạng thành tựu, đã thực hành thiền định ở hang động Asura – Pharping, Nepal – một trong những “nơi năng lực” thiêng liêng […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung