Kim cương thừa |

Lời khuyên tâm yếu về Tsok và những vấn đề khác – Phần 5

Home Kim cương thừa Thực hành

Chúng ta tịnh hóa ác nghiệp như thế nào? Ồ, chúng ta cần một số phương pháp. May mắn là, chúng ta đã từng được ban toàn bộ các phương pháp. Ví dụ, chúng ta đã được ban sám hối, viên thành và cúng dường Tsok. Thực sự, đây là những phương pháp mạnh mẽ nhất; chúng là cách tốt nhất để tích lũy công đức và tịnh hóa che chướng. Đấy là lý do chúng được phát lộ. Đấy là lý do chư […]

Giáo lý về tinh túy Duyên Khởi

Home Kim cương thừa Thực hành

Con cầu khẩn đến tất cả đấng đạo sư! Đạo Sư với lòng từ vô cùng vĩ đại, xin hãy gia trì!   Đức Liên Hoa Sinh, vua của chư vị giác ngộ, Là cha của chính Ta và Ta là tâm tử của Ngài. Ta là Chokgyur Lingpa, thầy tu Mật thừa sống đúng như danh!   Ẩn thất trong rừng vinh quang, động […]

Sự hoàn toàn không sợ hãi

Home Kim cương thừa Thực hành

Một lần nữa, Bậc Chiến Thắng nói với Bồ tát Ánh trăng Trẻ trung: “Chàng trai trẻ, điều này nghĩa là, con cần biết rằng một Đại Bồ tát, người an trụ trong định này, người tư duy giữ gìn, đọc tụng, thuật lại, và đồng thời giảng giải rộng rãi cho những người khác, […]

Tổng quan về Tâm yếu bốn phần (Nyingtik Yabzhi) và Tâm yếu cõi giới bao la (Longchen Nyingtik)

Home Kim cương thừa Thực hành

Nhìn chung, điều được gọi là Tâm Yếu Bốn Phần chủ yếu bao gồm những giáo lý của Tôn giả Vimalamitra [Vô Cấu Hữu], Padmasambhava [Liên Hoa Sinh] và Vairotsana, các vị tiên phong của giáo lý Đại Viên Mãn [Dzogchen] ở xứ Tây Tạng. Những giáo lý mà Tôn giả Vô Cấu Hữu trao cho vua Pháp Trisong Detsen và Nyang Tingdzin Zangpo được nhắc đến là truyền thống truyền miệng (Nyengyu). Những giáo lý được trao cho Be […]

Căn bản kim cương thừa

Home Kim cương thừa Thực hành

Trong buổi giảng trước tôi đã nói về một số điểm căn bản trong thực hành Kim Cang thừa. Nói chung, các pháp tu trong Kim Cang thừa được chia thành bốn bộ mật pháp, bao gồm Hành Bộ (Action Tantra), Tác Bộ (Performance Tantra), Du-già Bộ (Yoga Tantra), và Vô Thượng Du-già Bộ (Highest […]

Thực hành giáo pháp trong đời sống hàng ngày

Home Kim cương thừa Thực hành

Khi Zopa Rinpoche ở Singapore vào tháng Năm 1988, ngài trú ngụ tại nhà của một gia đình may mắn và rất sùng mộ. Trước khi rời đi, với lòng bi mẫn vĩ đại, Rinpoche đã đọc những lời này cho tôi nhằm biên soạn cho gia đình Lim, đặc biệt là cho bà mẹ, để thực hành. Ngài đã đề nghị nó cũng được bao gồm trong quyển […]

Tại sao chúng ta lễ lạy

Home Kim cương thừa Thực hành

1. Sự Tịnh hóa tánh Kiêu mạn Trước tiên, chúng ta nên biết tại sao ta lễ lạy. Ta không lễ lạy để được người khác yêu quý. Ta không lễ lạy vì Đức Phật. Những ý niệm như thế hoàn toàn sai lầm. Đức Phật không phải là một thần linh của thế giới này. Chúng ta lễ lạy để tịnh hóa mọi tình huống trong quá khứ khi ta không kính trọng người khác, bận tâm với những thỏa mãn riêng […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung