Kim cương thừa |

Đại Viên Mãn là gì

Home Kim cương thừa Thực hành

Đại Viên Mãn (Dzogchen) có thể nổi tiếng là bất dụng công, nhưng để thực hành pháp tu này ngay từ đầu một cách đúng đắn thì phải nỗ lực hết sức, để hiểu những gì được gọi là pháp tu sơ khởi ngoại tại và nội tại. Với tâm tinh tấn và trí tuệ […]

Mạn đà la là gì

Home Kim cương thừa Thực hành

Mạn đà la (mandala) là một đại diện phức tạp của vũ trụ, với các thành phần trong vũ trụ đại diện cho những khía cạnh khác nhau trong giáo lý nhà Phật. Có nhiều loại mạn đà la, thường được tái tạo bằng tranh vẽ, mô hình 3 chiều và cát. Bất kể chúng […]

Nhìn sự vật như chúng thật sự là

Home Kim cương thừa Thực hành

Đức Phật dạy chúng ta nhìn bất cứ điều gì xuất hiện trước mắt cũng phải nhận biết rằng: sự vật không trường tồn. Đã sinh, chúng sẽ diệt.  Diệt rồi, chúng sẽ sinh trở lại. Sinh trở lại rồi, chúng sẽ mất đi. Nhưng một người vô minh, không được hướng dẫn, không muốn nhìn sự vật như thế. Khi hành thiền, được định, […]

Về chết và tái sinh – cách thức tái sinh

Home Kim cương thừa Thực hành

Chết không phải là kết thúc của cuộc sống, bởi vẫn còn tái sinh sau khi chết. Chúng ta trải qua cái chết vô số lần, nhưng hôm nay không thể nhớ lại bất kỳ điều gì trong số chúng. Với những người tìm kiếm giải thoát rốt ráo, điều vô cùng quan trọng là đối diện trực tiếp với vấn đề sống và chết. Chúng ta không những cần biết cách đối mặt […]

Những lợi lạc cô đọng của lễ kỷ niệm mùng mười

Home Kim cương thừa Thực hành

Oṃ svasti! Giống như chiếc bình của sự xuất sắc, cây như ý, ngọc báu như ý, Ngài ban gia trì, thành tựu và mọi điều chúng con có thể mong mỏi. Chính suy nghĩ về Ngài giúp quét sạch mọi khổ đau, Orgyen Dorje Chang. Trong mỗi một đời, nguyện chúng con xem Ngài là chốn nương tựa. Bây giờ, Mật điển gốc của Lama Gongdu, với tựa […]

Tổng quan về Tâm yếu bốn phần (Nyingtik Yabzhi) và Tâm yếu cõi giới bao la (Longchen Nyingtik)

Home Kim cương thừa Thực hành

Nhìn chung, điều được gọi là Tâm Yếu Bốn Phần chủ yếu bao gồm những giáo lý của Tôn giả Vimalamitra [Vô Cấu Hữu], Padmasambhava [Liên Hoa Sinh] và Vairotsana, các vị tiên phong của giáo lý Đại Viên Mãn [Dzogchen] ở xứ Tây Tạng. Những giáo lý mà Tôn giả Vô Cấu Hữu trao cho vua Pháp Trisong Detsen và Nyang Tingdzin Zangpo được nhắc đến là truyền thống truyền miệng (Nyengyu). Những giáo lý được trao cho Be […]

Tóm lược cách thực hành Kim Cương Thừa

Home Kim cương thừa Thực hành

Trong chuyến viếng thăm ngắn đến Hà Lan, Rinpoche được mời đến giảng dạy một tối về truyền thống Kim Cương thừa, cụ thể là: Những phẩm tính độc đáo của con đường này là gì? Nó liên hệ thế nào với các thừa khác của Phật giáo? Và nó dành cho ai? Đây là bản chép lại đã được hiệu đính từ điều mà Ngài […]

Tóm lược cách thực hành Kim Cương Thừa

Home Kim cương thừa Thực hành

Trong chuyến viếng thăm ngắn đến Hà Lan, Rinpoche được mời đến giảng dạy một tối về truyền thống Kim Cương thừa, cụ thể là: Những phẩm tính độc đáo của con đường này là gì? Nó liên hệ thế nào với các thừa khác của Phật giáo? Và nó dành cho ai? Đây là bản chép lại đã được hiệu đính từ điều mà Ngài […]

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Home Kim cương thừa Thực hành

ĐỨC PHẬT Shākyamuni (Đức Phật Thích Ca Mâu Ni), Đấng Toàn Giác, đản sinh hơn hai mươi lăm thế kỷ trước giữa những dấu hiệu kỳ diệu, trong vườn Lumbinī (Lâm Tỳ Ni), ngày nay thuộc về Nepal. Thân phụ của Ngài là Vua Shuddhohana (Tịnh Phạn) và thân mẫu là Hoàng hậu Māyādevī (Ma […]

Cốt tủy tinh hoa của những giáo huấn khẩu truyền

Home Kim cương thừa Thực hành

KÍNH LỄ ĐẠO SƯ Công Chúa Tsogyal xứ Kharchen đã phục vụ Hóa Thân Orgyen Padmakara từ lúc tám tuổi, đã đi theo Ngài như hình với bóng. Khi vị Thầy sắp rời Tây Tạng đến xứ sở La Sát, công nương xứ Kharchen đã dâng một mandala bằng vàng và ngọc bích, dâng một bữa tiệc cúng dường[37] và khẩn nài: Ôi! Đại Sư ! Ngài rời đi để điều phục loài La […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung