Kim cương thừa |

Tóm lược cách thực hành Kim Cương Thừa

Home Kim cương thừa Thực hành

Trong chuyến viếng thăm ngắn đến Hà Lan, Rinpoche được mời đến giảng dạy một tối về truyền thống Kim Cương thừa, cụ thể là: Những phẩm tính độc đáo của con đường này là gì? Nó liên hệ thế nào với các thừa khác của Phật giáo? Và nó dành cho ai? Đây là bản chép lại đã được hiệu đính từ điều mà Ngài […]

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Home Kim cương thừa Thực hành

ĐỨC PHẬT Shākyamuni (Đức Phật Thích Ca Mâu Ni), Đấng Toàn Giác, đản sinh hơn hai mươi lăm thế kỷ trước giữa những dấu hiệu kỳ diệu, trong vườn Lumbinī (Lâm Tỳ Ni), ngày nay thuộc về Nepal. Thân phụ của Ngài là Vua Shuddhohana (Tịnh Phạn) và thân mẫu là Hoàng hậu Māyādevī (Ma […]

Cốt tủy tinh hoa của những giáo huấn khẩu truyền

Home Kim cương thừa Thực hành

KÍNH LỄ ĐẠO SƯ Công Chúa Tsogyal xứ Kharchen đã phục vụ Hóa Thân Orgyen Padmakara từ lúc tám tuổi, đã đi theo Ngài như hình với bóng. Khi vị Thầy sắp rời Tây Tạng đến xứ sở La Sát, công nương xứ Kharchen đã dâng một mandala bằng vàng và ngọc bích, dâng một bữa tiệc cúng dường[37] và khẩn nài: Ôi! Đại Sư ! Ngài rời đi để điều phục loài La […]

Lời khuyên tâm yếu về Tsok và những vấn đề khác – Phần 9

Home Kim cương thừa Thực hành

Phần 9 – Tự do, niềm tin và hành hương Người ta nói nhiều về việc Tây Tạng cần được tự do, tự do cho Tây Tạng, mọi người cần đấu tranh để Tây Tạng được tự do. Thực sự, có thể các bạn hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của tôi; nhưng nếu bạn thực sự muốn biết tôi nghĩ gì, tôi cho rằng ngay bây giờ với Đức Dalai Lama và […]

Lời khuyên tâm yếu về Tsok và những vấn đề khác – Phần 5

Home Kim cương thừa Thực hành

Chúng ta tịnh hóa ác nghiệp như thế nào? Ồ, chúng ta cần một số phương pháp. May mắn là, chúng ta đã từng được ban toàn bộ các phương pháp. Ví dụ, chúng ta đã được ban sám hối, viên thành và cúng dường Tsok. Thực sự, đây là những phương pháp mạnh mẽ nhất; chúng là cách tốt nhất để tích lũy công đức và tịnh hóa che chướng. Đấy là lý do chúng được phát lộ. Đấy là lý do chư […]

Giáo lý về tinh túy Duyên Khởi

Home Kim cương thừa Thực hành

Con cầu khẩn đến tất cả đấng đạo sư! Đạo Sư với lòng từ vô cùng vĩ đại, xin hãy gia trì!   Đức Liên Hoa Sinh, vua của chư vị giác ngộ, Là cha của chính Ta và Ta là tâm tử của Ngài. Ta là Chokgyur Lingpa, thầy tu Mật thừa sống đúng như danh!   Ẩn thất trong rừng vinh quang, động […]

Sự hoàn toàn không sợ hãi

Kim cương thừa Thực hành

Một lần nữa, Bậc Chiến Thắng nói với Bồ tát Ánh trăng Trẻ trung: “Chàng trai trẻ, điều này nghĩa là, con cần biết rằng một Đại Bồ tát, người an trụ trong định này, người tư duy giữ gìn, đọc tụng, thuật lại, và đồng thời giảng giải rộng rãi cho những người khác, […]

Tổng quan về Tâm yếu bốn phần (Nyingtik Yabzhi) và Tâm yếu cõi giới bao la (Longchen Nyingtik)

Kim cương thừa Thực hành

Nhìn chung, điều được gọi là Tâm Yếu Bốn Phần chủ yếu bao gồm những giáo lý của Tôn giả Vimalamitra [Vô Cấu Hữu], Padmasambhava [Liên Hoa Sinh] và Vairotsana, các vị tiên phong của giáo lý Đại Viên Mãn [Dzogchen] ở xứ Tây Tạng. Những giáo lý mà Tôn giả Vô Cấu Hữu trao cho vua Pháp Trisong Detsen và Nyang Tingdzin Zangpo được nhắc đến là truyền thống truyền miệng (Nyengyu). Những giáo lý được trao cho Be […]

Căn bản kim cương thừa

Kim cương thừa Thực hành

Trong buổi giảng trước tôi đã nói về một số điểm căn bản trong thực hành Kim Cang thừa. Nói chung, các pháp tu trong Kim Cang thừa được chia thành bốn bộ mật pháp, bao gồm Hành Bộ (Action Tantra), Tác Bộ (Performance Tantra), Du-già Bộ (Yoga Tantra), và Vô Thượng Du-già Bộ (Highest […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung