Đức Liên Hoa Sinh |

Cuộc đời và sự giải thoát của Đức Liên Hoa Sinh, vị Phật thứ nhì

Đức Liên Hoa Sinh Home

Namo Guru-buddhādi-padmākara-pādāya Liên Hoa Sinh, được biết đến là ‘vị Phật thứ nhì’, đã ảnh hưởng đến vô số chúng sinh nhờ giáo lý Kim Cương thừa trọng yếu của Mật chú Bí mật và đặc biệt, thông qua các hoạt động của kho tàng Terma sâu xa của Ngài ở đây, tại Tây Tạng. Vị đạo sư vĩ đại này không phải một người bình thường trên con đường, cũng chẳng phải chỉ là một vị cao […]

Bài giảng về Lời cầu nguyện bảy dòng

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

1. Giới Thiệu Ngắn Gọn Ở đây, chúng ta sẽ học hỏi về công đức của Lời Cầu Nguyện Bảy Dòng dựa trên Bạch Liên Hoa[1] của Mipham Rinpoche[2]. Chúng ta sẽ cần một vài buổi giảng. Bạch Liên Hoa là một giải thích về Lời Cầu Nguyện Bảy Dòng, giới thiệu thực hành bên ngoài của lời cầu nguyện – thứ phát lộ nghĩa đen của nó – và các thực hành bên trong cũng như bí mật – thứ phát lộ ý nghĩa ẩn giấu sâu xa của lời cầu nguyện. Dịp […]

Núi huy hoàng màu đồng đỏ – Cõi thuần tịnh của Đức Padmasambhava

Đức Liên Hoa Sinh Home

Con đường mà tôi đề cập tới là một lối đi hẹp, khó khăn và đóng kín. Để những ai khao khát giải thoát có thể đi vào con đường dẫn tới giải thoát đó Tôi sẽ nói thêm một chút về vòng hoa lời khuyên dạy có khả năng chữa lành này liên quan tới động lực cao cả hơn. Những tường thuật được kể lại ở đây liên quan tới […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung