Đức Liên Hoa Sinh |

Bài giảng về Lời cầu nguyện bảy dòng

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

1. Giới Thiệu Ngắn Gọn Ở đây, chúng ta sẽ học hỏi về công đức của Lời Cầu Nguyện Bảy Dòng dựa trên Bạch Liên Hoa[1] của Mipham Rinpoche[2]. Chúng ta sẽ cần một vài buổi giảng. Bạch Liên Hoa là một giải thích về Lời Cầu Nguyện Bảy Dòng, giới thiệu thực hành bên ngoài của lời cầu nguyện – thứ phát lộ nghĩa đen của nó – và các thực hành bên trong cũng như bí mật – thứ phát lộ ý nghĩa ẩn giấu sâu xa của lời cầu nguyện. Dịp […]

Núi huy hoàng màu đồng đỏ – Cõi thuần tịnh của Đức Padmasambhava

Đức Liên Hoa Sinh Home

Con đường mà tôi đề cập tới là một lối đi hẹp, khó khăn và đóng kín. Để những ai khao khát giải thoát có thể đi vào con đường dẫn tới giải thoát đó Tôi sẽ nói thêm một chút về vòng hoa lời khuyên dạy có khả năng chữa lành này liên quan tới động lực cao cả hơn. Những tường thuật được kể lại ở đây liên quan tới […]

Rangjung Pema Nyingtik – Một phát lộ Terma tâm của Dilgo Khyentse Rinpoche

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Bài nói chuyện này được ban bởi Orgyen Tobgyal Rinpoche một vài ngày trong Pháp hội Drupchen về Rangjung Pema Nyingtik mà Ngài đang cử hành cùng với các Lama và tu sĩ của Ngài để kỷ niệm sự chào đời của Guru Rinpoche vào tháng 7 năm 2021. 1. Giới Thiệu: Tháng Thân Từ […]

Cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho các hành giả Mật thừa Tây Tạng

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Sangye Yeshe và các hành giả Mật thừa Tantrika Tây Tạng khác sau đó hỏi, “Hỡi Đạo Sư, vì Ngài có ý định rời đi tới xứ Ấn và sẽ không còn ở lại đây nữa, xin hãy ban lời khuyên cho các hành giả Mật thừa Tây Tạng của các thế hệ tương lai […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung