Thực hành |

Hãy luôn luôn giữ gìn chỉ một tâm thức hoan hỷ

Home Tham khảo

Điểm cốt yếu của châm ngôn này là thường trực duy trì một tâm thức hoan hỷ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bất hạnh là tốt, vì nó là sự khuyến tấn cho bạn thực hành Pháp. Những bất hạnh của người khác cũng tốt: bạn cần chia sẻ dự phần những bất hạnh đó và đem chúng vào trong chính bạn như sự liên tục của sự thực hành hay kỷ luật của họ. Thế […]

Mặc cảm tội lỗi

Home Tham khảo Thực hành

Cách đây vài năm có một người phụ nữ Úc đến chùa ở Perth tìm gặp tôi. Người ta thường đi gặp các sư để xin ý kiến về những vấn đề riêng tư, có lẽ bởi vì lời khuyên của các thầy rất rẻ – chúng tôi không bao giờ bắt ai trả tiền dịch vụ. Bà ta bị dằn vặt bởi một mặc cảm tội […]

Tiếp cận với Pháp

Home Tánh không Thực hành

Nếu chỉ nói suông là tất cả chúng ta cần phải rộng lượng bố thí, từ tâm và bi mẫn, thì đây là một điều rất dễ. Nếu chỉ khuyên nhủ hay tuyên thuyết những câu nói đầy minh triết và trí tuệ về cuộc đời, điều này cũng không khó. Nhưng trí tuệ chỉ […]

Bám chấp

Home Tham khảo Thực hành

Bám chấp là nguyên nhân của mọi đau khổ, phiền não. Đó là những gì làm phát sinh trạng thái hữu và sinh. Điều đó không an toàn chút nào. Bất cứ điều gì có mặt, có sắc pháp chắc chắn sẽ tạo ra đau khổ. Giống như tiền của ta để người khác nhìn thấy: chắc chắn sẽ có những tên trộm muốn ăn cắp nó. Khi có tiền, bạn sợ mọi người trông thấy […]

Lời khuyên tâm yếu về Tsok và những vấn đề khác – Phần 5

Home Kim cương thừa Thực hành

Chúng ta tịnh hóa ác nghiệp như thế nào? Ồ, chúng ta cần một số phương pháp. May mắn là, chúng ta đã từng được ban toàn bộ các phương pháp. Ví dụ, chúng ta đã được ban sám hối, viên thành và cúng dường Tsok. Thực sự, đây là những phương pháp mạnh mẽ nhất; chúng là cách tốt nhất để tích lũy công đức và tịnh hóa che chướng. Đấy là lý do chúng được phát lộ. Đấy là lý do chư […]

Giáo lý về tinh túy Duyên Khởi

Home Kim cương thừa Thực hành

Con cầu khẩn đến tất cả đấng đạo sư! Đạo Sư với lòng từ vô cùng vĩ đại, xin hãy gia trì!   Đức Liên Hoa Sinh, vua của chư vị giác ngộ, Là cha của chính Ta và Ta là tâm tử của Ngài. Ta là Chokgyur Lingpa, thầy tu Mật thừa sống đúng như danh!   Ẩn thất trong rừng vinh quang, động […]

Lời khuyên tâm yếu về Tsok và những vấn đề khác – Phần 3

Home Tham khảo Thực hành

Ngày nay, chúng ta vẫn có thể được những phẩm tính và sự hóa hiện mà chư đạo sư vĩ đại trong quá khứ hiển bày truyền cảm hứng. Ví dụ, hãy xem vùng đất Ấn Độ, nơi Đức Phật đã đến thế gian này. Gần như chẳng có nơi nào ở Ấn Độ mà sự gia trì của Ngài không chạm đến, mà Ngài không viếng thăm và thấm nhuần sức mạnh của sự hiện diện của Ngài trên thế […]

Thiền định về “không có Cái Tôi”

Home Tham khảo Thực hành

“Cái tôi” là một sự cảm nhận về con người của mình, một thứ cảm tính giúp mình nhận biết và phân biệt mình với kẻ khác và môi trường chung quanh, tức là thế giới. Qua một góc nhìn khác thì chính mình và thế giới sở dĩ hiện hữu là nhờ vào sự cảm nhận hay cảm tính đó về cái tôi […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung