Thực hành |

Thiền thở để tĩnh tâm

Home Tham khảo Thực hành

Phương pháp truyền thống của Phật giáo để tĩnh tâm là tập trung vào hơi thở. Trong pháp tu nhà Phật có nhiều cách thở khác nhau, và nhiều bài thiền thở khác nhau. Hầu như tất cả trong số mà tôi quen thuộc, đều liên quan đến việc thở bằng mũi, không bằng miệng […]

Đại Viên Mãn là gì

Home Kim cương thừa Thực hành

Đại Viên Mãn (Dzogchen) có thể nổi tiếng là bất dụng công, nhưng để thực hành pháp tu này ngay từ đầu một cách đúng đắn thì phải nỗ lực hết sức, để hiểu những gì được gọi là pháp tu sơ khởi ngoại tại và nội tại. Với tâm tinh tấn và trí tuệ […]

Bài ca trợ giúp sự nhớ nghĩ về lòng từ của cha mẹ và khích lệ trì tụng chân ngôn Mani

Home Tham khảo

Con đỉnh lễ chư thiện tri thức dẫn dắt tất cả Cha mẹ chúng sinh trong sáu cõi vượt qua đại dương Luân hồi bất tận đến bờ xa của sự giải thoát Trên đường lành ba la mật và Chân ngôn Bí mật. Phật viên mãn hoàn toàn bỏ ác, chứng mọi phẩm tính; Pháp linh thiêng là ngọn đèn trừ bóng tối vô minh; Tăng là đồng hành thù thắng trên con đường hoàn hảo – Xin hãy là […]

Mạn đà la là gì

Home Kim cương thừa Thực hành

Mạn đà la (mandala) là một đại diện phức tạp của vũ trụ, với các thành phần trong vũ trụ đại diện cho những khía cạnh khác nhau trong giáo lý nhà Phật. Có nhiều loại mạn đà la, thường được tái tạo bằng tranh vẽ, mô hình 3 chiều và cát. Bất kể chúng […]

Tánh Không và lòng Từ Bi

Home Tánh không Thực hành

Tất nhiên là sẽ phải có những phương thuốc thích nghi giúp hóa giải các thứ tư duy bấn loạn, thí dụ như thiền định (suy tư, suy nghiệm) về tình thương yêu sẽ ngăn chận được hận thù, thiền định về bản chất ô nhiễm của thân thể sẽ ngăn chận được sự thèm khát (dục tính), […]

Suy tư về sự vô thường

Home Tâm xả ly Thực hành

Đức Phật giảng rằng tất cả ba lĩnh vực hiện hữu (tức là tam giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới) đều vô thường, tương tự như ảo ảnh hay những tia chớp trên bầu trời. Tất cả các hiện tượng, vật thể và sự kiện đều hoàn toàn chỉ là những sản phẩm phát […]

Nhìn sự vật như chúng thật sự là

Home Kim cương thừa Thực hành

Đức Phật dạy chúng ta nhìn bất cứ điều gì xuất hiện trước mắt cũng phải nhận biết rằng: sự vật không trường tồn. Đã sinh, chúng sẽ diệt.  Diệt rồi, chúng sẽ sinh trở lại. Sinh trở lại rồi, chúng sẽ mất đi. Nhưng một người vô minh, không được hướng dẫn, không muốn nhìn sự vật như thế. Khi hành thiền, được định, […]

Về chết và tái sinh – cách thức tái sinh

Home Kim cương thừa Thực hành

Chết không phải là kết thúc của cuộc sống, bởi vẫn còn tái sinh sau khi chết. Chúng ta trải qua cái chết vô số lần, nhưng hôm nay không thể nhớ lại bất kỳ điều gì trong số chúng. Với những người tìm kiếm giải thoát rốt ráo, điều vô cùng quan trọng là đối diện trực tiếp với vấn đề sống và chết. Chúng ta không những cần biết cách đối mặt […]

Chuyển di thần thức của người đã khuất

Home Tham khảo Thực hành

Trước khi chuyển di thần thức của người đã khuất, hãy bắt đầu bằng cách gọi tên họ số lần thích hợp. [Tên của người đã khuất], sau khi trải qua vô thường, bạn bây giờ đã chết. Hãy lặp lại ba lần. Bạn không phải là người duy nhất trải qua điều mà chúng ta gọi là ‘cái chết’; đấy là con đường mà mỗi một kiểu trong năm […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung