Tham khảo |

Bài ca trợ giúp sự nhớ nghĩ về lòng từ của cha mẹ và khích lệ trì tụng chân ngôn Mani

Home Tham khảo

Con đỉnh lễ chư thiện tri thức dẫn dắt tất cả Cha mẹ chúng sinh trong sáu cõi vượt qua đại dương Luân hồi bất tận đến bờ xa của sự giải thoát Trên đường lành ba la mật và Chân ngôn Bí mật. Phật viên mãn hoàn toàn bỏ ác, chứng mọi phẩm tính; Pháp linh thiêng là ngọn đèn trừ bóng tối vô minh; Tăng là đồng hành thù thắng trên con đường hoàn hảo – Xin hãy là […]

Chuyển di thần thức của người đã khuất

Home Tham khảo Thực hành

Trước khi chuyển di thần thức của người đã khuất, hãy bắt đầu bằng cách gọi tên họ số lần thích hợp. [Tên của người đã khuất], sau khi trải qua vô thường, bạn bây giờ đã chết. Hãy lặp lại ba lần. Bạn không phải là người duy nhất trải qua điều mà chúng ta gọi là ‘cái chết’; đấy là con đường mà mỗi một kiểu trong năm […]

Giáo dục con người về cuộc đời

Home Tham khảo Thực hành

Trong tiếng La tinh, “giáo dục” là “educere,” có nghĩa là “dẫn đến” hay “hướng đến.” Hiểu được nghĩa gốc của từ này, chúng ta có thể suy rộng ra ý nghĩa của hai chữ “giáo dục”. Nếu giáo dục là “dẫn dắt hay hướng con người đến một cái gì đó” thì nó sẽ […]

Tham

Home Tham khảo

Kẻ thù đầu tiên là ái dục hay tham. Là kẻ thù khó nhận diện nhất vì nó được chấp nhận rộng rãi trong xã hội. Tất cả các mục quảng cáo, trên truyền hình, trong các cửa hiệu, các cửa kính đều nhắm vào việc khơi dậy lòng ham muốn trong ta. Thật vậy, […]

Về Tukdam và sự chuyển tiếp của một Đạo sư vĩ đại

Home Tham khảo Thực hành

Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, những hành giả kinh nghiệm và đạo sư cao cấp an trú trong trạng thái thiền định sau khi được tuyên bố là đã chết về mặt lâm sàng. Trong trạng thái này, thân vẫn như còn sống và thậm chí còn giữ được nhiệt độ thân thể trong một ngày hoặc hơn. Trạng thái này được gọi là “Tukdam”. Khi Gyatrul Rinpoche viên tịch, Kudung (thân vật lý) linh thiêng của […]

Lời khuyên tâm yếu về Tsok và những vấn đề khác – Phần 10

Home Tham khảo Thực hành

Phần 10 – ORGYEN DORJE DEN Một Nghĩa Địa Chuyển Thành Chốn Giáo Pháp Đẹp Đẽ Orgyen Dorje Den (O.D.D) là một nghĩa địa tuyệt vời. Đây thực sự là một nghĩa địa. Bao nhiêu chúng sinh và thân thể đã qua đời ở đây trước khi có ngôi chùa này? Đây là nơi mà nhiều xác chết nằm lại, nơi nhiều xác chết đến và […]

Đoạn diệt ái dục

Home Tham khảo Thực hành

Trong chương trước Potthapàda đã chấm dứt cuộc trao đổi với Đức Phật bằng những lời, “Bạch Thế tôn, như vậy là phải”. Nhưng ngay khi Đức Phật vừa rời bỏ hội trường thì các du sĩ ngoại đạo, bạn đồng môn của Potthapàda đã quay qua chỉ trích ông: Thế tôn rời khỏi chưa bao lâu, những du sĩ ngoại đạo ấy liền bao vây xung quanh du sĩ ngoại đạo Potthapàda và tuôn ra những lời […]

Ước nguyện của Tâm

Home Tham khảo Thực hành

Trong xã hội hiện đại, chúng ta thấy con người tìm mọi cách để đấu tranh cho công bằng xã hội và xóa bỏ hay ngăn chặn những bất công tàn tệ. Đây là một việc làm cao thượng và trượng nghĩa. Thế gian ca ngợi và ngưỡng mộ những việc làm này. Nhưng làm […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung