Nyingmapa |

Phổ Ba Kim Cương – Vajrakilaya

Kho Tàng Terma Nyingmapa

Một tối mùa hè nóng bức, trong Pháp hội Drupchen [Đại Thành Tựu] Phổ Ba Kim Cương tại Lerab Ling, Orgyen Tobgyal Rinpoche[1] đã nói về cả Phổ Ba Kim Cương và cách áp dụng những nguyên tắc căn bản của Kyerim cho thực hành Phổ Ba Kim Cương. Sogyal Rinpoche cũng có mặt và Chokyi Nyima (Richard Barron) cung cấp phần chuyển dịch trực tiếp ngay tại chỗ thật xuất sắc. Giáo […]

Trò phô diễn của tự tánh năm Dakini Trí Huệ – Thói Quen, Giấc Mộng Và Thời Gian

Giáo Lý

“Hình tướng của ta xuất hiện như một giấc mộng, Những chúng sinh họ cũng giống như một giấc mộng. Ta dạy giáo lý như giấc mộng để họ đạt đến Giác ngộ như mộng”. Từ vô thủy không có những thói quen (tập khí). Vì trong tâm tự nhiên không bị quy định. Thế […]

Biến Sự Thực Hành Thành Bộ Phận Của Đời Mình

Giáo Lý Nyingmapa

Nói chung, bằng thuật ngữ “hành giả Pháp,” chúng ta muốn nói tới một người có thể vận dụng mọi loại hoàn cảnh, tốt cũng như xấu, người có thể sử dụng ngay cả những kinh nghiệm tệ hại nhất như các chất xúc tác để trợ giúp cho những tiến bộ vượt trội hơn nữa trong thực hành của họ. Những hoàn cảnh trong đó chúng ta tự nhận biết mình phải thực sự làm sáng tỏ sự thực hành, […]

Trúc thư đầu nhọn hạt ngọc – Lời khai thị được nói cho Yeshe Tsogyal

Giáo Lý Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh

Ta, vị thầy Sanh Từ Hoa Sen của Uddiyana, Tu hành giáo pháp vì sự lợi lạc cho chính mình và người khác. Đến phía đông của Tòa Kim Cương Ta nghiên cứu và uyên bác trong lời dạy Kinh điển. Đến phía nam, phía tây và phía bắc Ta nghiên cứu các bộ Luật, […]

Tánh Giác Nội Tại

Giáo Lý Nyingmapa

Nói đến tâm này, Padmasambhava nói rằng bản tánh vốn có của nó, tánh giác nội tại, đã hiện hữu từ nguyên thủy, nghĩa là nó không được tạo ra ở một điểm nào đó trong thời gian. Nhưng nó đã không được nhận biết vì vô minh hay không giác của chúng ta trong mọi […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung