Bồ Đề Tâm |

Chuẩn bị cho pháp tu tâm

Bồ Đề Tâm Home Thực hành

​​I. Chuẩn bị cho pháp tu tâm Trước tiên, tôi gửi lời chào đến tất cả quý vị! Tôi không biết phải bắt đầu giảng về Bảy Điểm Luyện Tâm như thế nào [Thầy cười]. Chánh văn Bảy Điểm Luyện Tâm đã được phát cho mọi người, nên có lẽ quý vị đều đã có […]

Cách ứng phó với sự hãm hại, phù hợp với giáo pháp

Bồ Đề Tâm Home Thực hành

Trong khóa thiền lamrim dài tháng tại Tu Viện Kopan năm 2017, Lama Zopa Rinpoche đã dạy về nghiệp, giảng giải một vần kệ từ Bodhicharyavatara (Hướng Dẫn Về Bồ Tát Hạnh) của ngài Tịch Thiên (Shantideva), đạo sư Phật giáo vĩ đại vào thế ký thứ 8 của Ấn Độ. Đây là những điều Rinpoche đã dạy: Tác phẩm Bodhicharyavatara có đề cập rằng “Trong quá khứ, tôi đã hãm […]

Đừng để lửa sân đốt hết rừng công đức

Bồ Đề Tâm Home Thực hành

Tenzin Gyatso, ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, là vị lãnh đạo tinh thần của dân tộc Tây Tạng.  Ngài đã được giải Nobel Hòa Bình và Huân Chương Vàng của Quốc Hội Hoa Kỳ. Ngài được cả thế giới tôn trọng, xem là người có thể kêu gọi giải quyết những xung đột trên thế giới một cách hòa bình và từ bi. *** Ngài Shantideva viết trong […]

Sự tức giận và hận thù

Bồ Đề Tâm Home Thực hành

Sự tức giận và hận thù là hai ác tính độc hại nhất đối với người thực hành Tâm Bồ Đề. Chư vị Bồ Tát không bao giờ sanh tâm sân hận mà các ngài luôn luôn tìm cách khống chế diệt trừ chúng. Muốn thực hiện điều này hành giả phải tu tập hạnh […]

Bảy điểm luyện tâm

Bồ Đề Tâm Home Thực hành

Ngày thứ nhất Kiếp người là điều vô cùng quý giá và khó gặp. Không những vậy, Phật pháp cũng lại là một điều vô cùng quý giá và khó gặp. Quý vị không những ngày hôm nay có được kiếp người, gặp được Phật pháp, mà còn gặp được bậc thiện tri thức có […]

Phương pháp bảy nhân duyên

Bồ Đề Tâm Home Thực hành

Trước khi áp dụng phương pháp trên, chúng ta cần phát triển tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, bằng cách coi mọi người đều ngang hàng với mình. Để có thể đạt được như vậy, ta cần hiểu biết về các vọng tâm thay đổi bất thường. Không những chúng ta phải […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung