Bồ Đề Tâm |

Căn bản Giới Bồ Tát của Phật Giáo Tây Tạng

Bồ Đề Tâm Home Thực hành

Giới là một hình thức vi tế không thấy trong sự tương tục tinh thần, là thứ hình thành thái độ. Một cách đặc biệt, nó là một sự kềm chế khỏi “một hành vi lỗi lầm”, hoặc là một thứ tiêu cực một cách tự nhiên hay một việc mà Đức Phật ngăn cấm cho những cá nhân đặc thù đang tu tập để đạt đến những mục tiêu đặc biệt. Một thí dụ trước đây là việc lấy đi mạng sống của […]

Lời khuyên tâm yếu về Tsok và những vấn đề khác – Phần 8

Bồ Đề Tâm Home Thực hành

Phần 8 – Nhiều cách để cử hành Tsok Chúng ta có cơ hội này để đến đây trong những hoàn cảnh hoàn hảo như vậy, thực hành Kim Cương Tát Đỏa và cúng dường Tsok, một phương pháp mạnh mẽ đến vậy để tịnh hóa ác nghiệp. Nhưng chúng ta không nên nghĩ rằng chỉ khi Tsok diễn ra thì chúng ta mới có thể tích lũy công đức và tịnh hóa lỗi […]

Chuẩn bị cho pháp tu tâm

Bồ Đề Tâm Thực hành

​​I. Chuẩn bị cho pháp tu tâm Trước tiên, tôi gửi lời chào đến tất cả quý vị! Tôi không biết phải bắt đầu giảng về Bảy Điểm Luyện Tâm như thế nào [Thầy cười]. Chánh văn Bảy Điểm Luyện Tâm đã được phát cho mọi người, nên có lẽ quý vị đều đã có […]

Cách ứng phó với sự hãm hại, phù hợp với giáo pháp

Bồ Đề Tâm Thực hành

Trong khóa thiền lamrim dài tháng tại Tu Viện Kopan năm 2017, Lama Zopa Rinpoche đã dạy về nghiệp, giảng giải một vần kệ từ Bodhicharyavatara (Hướng Dẫn Về Bồ Tát Hạnh) của ngài Tịch Thiên (Shantideva), đạo sư Phật giáo vĩ đại vào thế ký thứ 8 của Ấn Độ. Đây là những điều Rinpoche đã dạy: Tác phẩm Bodhicharyavatara có đề cập rằng “Trong quá khứ, tôi đã hãm […]

Đừng để lửa sân đốt hết rừng công đức

Bồ Đề Tâm Thực hành

Tenzin Gyatso, ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, là vị lãnh đạo tinh thần của dân tộc Tây Tạng.  Ngài đã được giải Nobel Hòa Bình và Huân Chương Vàng của Quốc Hội Hoa Kỳ. Ngài được cả thế giới tôn trọng, xem là người có thể kêu gọi giải quyết những xung đột trên thế giới một cách hòa bình và từ bi. *** Ngài Shantideva viết trong […]

Tâm từ ái và giới hạnh

Bồ Đề Tâm Thực hành

Trong đạo Phật, giới hạnh dựa rõ ràng trên sự đúng đắn của hành động và lời nói. Chúng ta thấy rằng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể kiểm soát được tư tưởng của mình. Chúng ta không thể nói, “Tâm tôi lúc nào cũng có tư tưởng từ ái dành cho […]

Sự tức giận và hận thù

Bồ Đề Tâm Thực hành

Sự tức giận và hận thù là hai ác tính độc hại nhất đối với người thực hành Tâm Bồ Đề. Chư vị Bồ Tát không bao giờ sanh tâm sân hận mà các ngài luôn luôn tìm cách khống chế diệt trừ chúng. Muốn thực hiện điều này hành giả phải tu tập hạnh […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung