Các Đời Hóa Thân |

Tiểu Sử Vắn Tắt Tôn Giả Longchenpa Drime Ozer (1308-1364)

Các Đời Hóa Thân Tiểu sử Terchen

Ngài Longchen Rabjam Drime Ozer sinh ngày Mười tháng Hai năm Thổ Thân đực, tức năm 1308 Dương lịch. Ngài sinh ra ở làng Todtrong trong thung lũng Thượng Dra ở Yoru thuộc phía Nam của miền Trung Tây Tạng. Ngài được trao danh hiệu Dorje Gyaltsen. Cha Ngài, Đức Tenpasung, một Yogin Mật thừa thành tựu, đến từ […]

Bậc chưởng giáo Dongbumpai Gyatsa Zhalkar của vương quốc Gesar Ling

Các Đời Hóa Thân Tiểu sử Terchen

Terchen Rinpoche là một trong những hóa thân của bậc chưởng giáo Dongbumpai Gyatsa Zhalkar tại Tây Tạng.  Đôi nét về Gesar xứ Ling Khai Mật Tạng Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche một Đạo sư vô cùng nổi danh với bộ giáo lý Terma được phát lộ về các thực hành Gesar, vị vua […]

Tiểu sử ngắn Terton Yonge Mingyur Dorje Drakpo Nuden Tsal

Các Đời Hóa Thân Tiểu sử Terchen

Terchen Rinpoche là một trong những hóa thân của Khai Mật Tạng Vương Yonge Mingyur Dorje Drakpo Nuden Tsal Dorje. Terton Yonge Mingyur Dorje Drakpo Nuden Tsal (1628/1641-1708), được Đức Liên Hoa Sinh dự đoán sự ra đời của Ngài và Ngài sẽ có khả năng khám phá 108 kho tàng giáo lý ẩn mật […]

Câu truyện về chiếc cầu ngũ sắc giữa Đại Thành tựu giả Gyalwa Gotsangpa và Đệ tử

Các Đời Hóa Thân Tiểu sử Terchen

Terchen Rinpoche là một trong những hóa thân của Đại Thành Tựu Giả Đức Gyalwa Gotsangpa tại Tây Tạng Đại Thành Tựu Gyalwa Gotsangpa sống vào thế kỷ thứ 12, là một Đạo sư của truyền thống Drukpa Kagyu, một phái dòng truyền tâm của Phật giáo Kim Cương Thừa. Người ta kể rằng, Đức […]

Tiểu sử ngắn Thành Tựu Giả Rechung Dorje Drakpa

Các Đời Hóa Thân Tiểu sử Terchen

Terchen Rinpoche là một trong những hóa thân của Đại Thành Tựu Giả Đức Rechungpa tại Tây Tạng. Đức Rechungpa Dorje Drakpa là đệ tử tâm yếu như mặt trăng của Yogi vĩ đại Milarepa và người ghi lại cuộc đời Yogi vĩ đại Milarepa. Thành Tựu Giả Rechung Dorje Drakpa sinh vào năm (1084-1161) […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung