Bậc chưởng giáo Dongbumpai Gyatsa Zhalkar của vương quốc Gesar Ling |

Bậc chưởng giáo Dongbumpai Gyatsa Zhalkar của vương quốc Gesar Ling

Các Đời Hóa Thân Tiểu sử Terchen

Terchen Rinpoche là một trong những hóa thân của

bậc chưởng giáo Dongbumpai Gyatsa Zhalkar tại Tây Tạng. 

Đôi nét về Gesar xứ Ling

Khai Mật Tạng Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche một Đạo sư vô cùng nổi danh với bộ giáo lý Terma được phát lộ về các thực hành Gesar, vị vua chiến sĩ giác ngộ Tây Tạng. Câu chuyện về cuộc đời của Đức Gesar vang dội với trí tuệ thể hiện chiều sâu của các giáo lý Phật giáo, đồng thời cũng chỉ ra giá trị tinh yếu của văn hóa Tây Tạng, hành trình của vị vua giác ngộ này đã làm tỉnh thức cả thế giới trong khi điều phục những [thế lực] tiêu cực và bản chất năng động của vương quốc Giác ngộ trong những hóa thân đầy đủ.

Thật tràn đầy cảm hứng vi diệu khi trầm ngâm suy tưởng rằng sự phong phú phi thường về những kinh nghiệm thị kiến của Khai Mật Tạng Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche hiện diện trên thế giới này vào thời điểm mà rất ít vị Terton xuất hiện và cũng khiêm cung công nhận rằng tâm và kinh nghiệm của Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche là bao la khác biệt – bởi vì Ngài đang sống trong thế giới mà Bổn tôn và Drala phô diễn những kinh nghiệm một cách trực tiếp.

Tinh yếu của Gesar là sự Dũng mãnh và Lòng can đảm. Bạn có thể có Kinh nghiệm, bạn có thể có Kiến thức, nhưng bạn phải có sự Dũng mãnh và lòng can đảm để thực sự tiến về phía trước. Tất cả chúng ta bằng cách nào đó kết nối với tinh thần dũng mãnh đó … Sự dũng mãnh là quan trọng bởi vì, nhìn chung mọi người bận rộn với cuộc sống [thế tục] và không nghiên cứu các vấn đề thiết yếu và mấu chốt về bản chất con người và xã hội.

Gesar sống trong thời đại khi sự xung đột phát sinh và ý niệm về lòng tốt của con người và bản chất con người bị cản trở. Trong một nghĩa nào đó, cuộc hành trình của Ngài là đi theo bốn phương hướng và hiển lộ theo bốn phương thức tức tai, tăng ích, kính ái và hàng phục để nâng cao tinh thần xã hội. Có rất nhiều điểm tương đồng giữa thời đại của Gesar và thời đại chúng ta. Có rất nhiều mê lầm và xung đột, chúng ta sống trong một thời đại mà chúng ta cần xem chúng ta là ai và làm thế nào chúng ta tiến về phía trước. Giai đoạn này khi con người trở nên nghi ngờ, chán nản, và hung hãn, khi người ta đối xử với bản thân và những người khác thật tồi tệ, đây được gọi là thời kỳ đen tối, khi mặt trời lặn xuống. Giá trị của con người đang suy đồi, tinh thần của con người đang tụt dốc, đạo đức của con người đang đi xuống. Gesar đã mang đến bình minh [cho thời đại] bằng cách tiếp thêm sinh lực cho ý niệm về đạo đức và văn hóa theo một cách thức đơn giản. Khi chúng ta nghiên cứu các chủ đề về giác ngộ và từ bi, đó là một phần thuộc những gì chúng ta đang làm ở đây, xin hỏi, “Chúng ta có thể sống cuộc đời mình theo cách này không?” Đối với tôi, một trong những điều quan trọng nhất đó là không chỉ là hiểu điều này mang tính tri thức đơn thuần, mà phải thực sự thể hiện, chứng minh, và sống.

Các thân tướng khác nhau mà Gesar sẽ hiển lộ tùy thuộc vào sự khó khăn của mỗi tình huống. Những biểu hiện tương ứng với bốn hoạt động giác ngộ: (1) Làm an dịu các chướng ngại; (2) Thịnh vượng, công đức, giàu có, và lungta; (3) Đức hạnh kính ái; (4) và uy mãnh điều phục kẻ thù của sự tiêu cực sâu xa nhất của chúng ta. Gesar thường thị hiện trong thân tướng một chiến binh phẫn nộ, với ba hoạt động đầu tiên là Tức tai, Tăng ích và Kính ái được coi là các nhánh của khía cạnh phẫn nộ. Đồng thời, ngay cả khi Ngài phẫn nộ, Ngài không bao giờ tách rời khỏi khía cạnh an bình hay lòng bi mẫn.

Trích dẫn một phần lời khai thị của Đức Sakyong Mipham Rinpoche, được thực hiện bởi nhóm dịch Viet Rigpa Lotsawas.

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung