Đức Liên Hoa Sinh |

Nơi tọa Thiền, lễ lạy và tư thế ngồi Thiền

Kim cương thừa Thực hành

Sắp xếp một chỗ tọa Thiền đàng hoàng Theo sách vở thì tốt nhất (nếu như bạn có thể làm được) là để bồ đoàn trên một bục gỗ hơi nâng lên, để phía dưới được thông thoáng. Nếu như bạn nhìn vào hầu hết những người Tây Tạng ở Ấn Độ, thì chủ yếu […]

Giáo huấn trong sơn thất – Một giảng nghĩa đơn giản về tinh túy của thực hành sự tinh lọc thành tựu

Thực hành

Với lòng sùng mộ, tôi đảnh lễ dưới chân Guru – Lạt Ma ân phước vô song vinh quang linh thánh của tôi, và xin quy y ngài. Tôi cầu nguyện rằng nhờ sự ban phước của ngài, tôi và những đệ tử của tôi có thể nhanh chóng đạt được sự chứng ngộ bất […]

Chết, Thể Dạng Trung Gian, Tái Sinh – Phần 2

Kim cương thừa Thực hành

 Như tôi đã nói đến trong ngày hôm qua, cần nhất quý vị phải luôn nhớ đến cơ sở hỗ trợ mà mình đang có [thân xác của chính mình]. Hiện chúng ta đang được thừa hưởng thân xác con người, ta phải hiểu rằng thân xác đó hàm chứa thật nhiều khả năng, chẳng hạn như tâm thức chúng ta tượng trưng cho […]

Chết, Thể Dạng Trung Gian, Tái Sinh – Phần 1

Kim cương thừa Thực hành

Dagpo Rimpoché là một gương mặt lớn của Phật giáo Tây tạng tại Âu châu. Khi vừa mới một tuổi Dagpo Rimpoché đã được Đức Đạt-Lai Lạt-Ma thứ XIII xác nhận là vị hóa thân (tulku) của Ngài Mã-nhĩ-ba (Marpa, 1012-1097) một vị Đại sư của Tây tạng và là thầy của Đại sư Mật-lặc […]

Bardo Thödol & Amitabha Buddha

Ripa Việt Nam Tin Tức

Bardo Thödol Life, Death and Rebirth under a Buddhist Perspective (Click on the photo) Bardo is known to the world in the Text of “Bardo Thodol”, which means “Liberation Through Hearing During the Intermediate State”. The original text is traced back to the 8th century. The text, which is considered as Guru Padmasambhava’s treasure trove […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung