Phối Ngẫu Tâm Linh |

Cách Yeshe Tsogyal tiếp tục bảo vệ tăng đoàn và làm lợi lạc chúng sinh

Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh Yeshe Tsogyal

Giáo lý của Đức Phật, cộng đồng Tăng đoàn, các trung tâm nghiên cứu mật giáo và việc thực hành Phật Pháp đã lan tỏa mà không chút ngăn ngại trên khắp Tây Tạng. Các bậc minh sư thông tuệ từ Ấn Độ, Trung Hoa, Nepal và các vùng khác đã được lấp đầy với […]

Dòng Nyingma

Home Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh

Một dòng tôn giáo hay đạo pháp là một sự truyền thừa không gián đoạn giữa thầy và trò, sư phụ và đệ tử. Dòng truyền thừa không những bảo tồn giáo lý và phương pháp tiến hóa tâm linh đạt thành tựu của vị sư tổ, mà qua lễ truyền pháp (truyền tâm ấn, […]

Mật giáo nội

Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh

Chữ viết của các Dakini và Mandala của Đức Đại Sư, một bông sen, một chùy kim cương bốc lửa, một ngôi sao băng và một thân thể cầu vồng trong cuộc hòa nhập vào Mật Giáo này, chúng ta cần phải hiểu thuật ngữ, giáo thuyết và ý niệm của Mật Giáo. Trong thuật […]

Đắc Đạo

Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh

Sau khi ta, Tsogyel, đã ban phước cho các địa điểm năng lực lớn và cất dấu các bảo tạng của Đại Sư Liên Hoa Sanh để người đời sau tìm lại, ta trở Chimphu làm nữ đạo sĩ của Hoàng Đế. Ta ở lại đó một thời gian, làm việc hăng hái hơn nữa […]

Hậu cảnh lịch sử – Thời đại của Đức Bà Yeshe Tsogyel

Home Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh

Yeshe Tsogyel sống trong thời đại hào hùng của lịch sử Tây Tạng. Vương Quốc Tây Tạng đang ở thời cực thịnh và là một lực lượng quân sự đáng kiêng nể nhất tại Trung Á. Các ông hoàng ở xứ Yarlung, Tây Tạng đã trở thành bá chủ của một Vương Quốc lớn hơn […]

Bằng chứng về sự thành tựu và sự phát triển quyền năng

Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh

Bằng chứng sự thành công của Tsogyel trong một số pháp thực hành đã được nói đến nhiều ở phần trước. Sau đây là bài thi kệ ngắn thuật lại các ấn chứng của Bà. (Phần đầu là các bằng chứng thành tựu, phần cuối là các bằng chứng về quyền năng mà bà thi […]

Truyền Pháp và gia trì lực

Phối Ngẫu Tâm Linh

Mới đầu khi ở Chimpu Gegong và Yama Lung, Đức Bà Yeshe Tsogyel có ý định sống đời đạo hạnh theo giáo lý Tứ Diệu Đế của Đức Phật. Sau đó, Đức Bà dạy chân lý tương đối (tục đế) trong Tam Tạng Kinh Điển, luật nhân quả, và những gì cần phải từ bỏ […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung