Phối Ngẫu Tâm Linh |

Đức bà Yeshe Tsogyal hoàn toàn chứng ngộ ba quán đảnh nhập môn

Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh Yeshe Tsogyal

Đức Padmasambhava đã dạy cô cách để đảo ngược năng lượng và làm nó đi lên. Tsogyal đã giữ năng lượng như thể trong một chiếc bình, đưa nó lên và sản sinh phúc lạc. An lạc của việc tiếp tục giác tánh không bị pha tạp bởi lạc thú; không một khoảnh khắc nào […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung