Yeshe Tsogyal |

Ba thân Phật

Đà Nẵng Hà Nội Ripa Tashi Choeling Thành Phố Hồ Chí Minh Thực Hành Dòng Ripa TU VIỆN Yeshe Tsogyal

PHÁP THÂN Dharmakāya (Pháp thân), thân tối thượng, tạo thành nền tảng của mọi phẩm hạnh của vị Phật, và nền tảng năng lực của các ngài để hoạt động. Bản tánh của Pháp thân thì thanh tịnh tự trạng thái nguyên thủy của nó và thuần tịnh không bị mọi ô nhiễm ngẫu nhiên. Siêu […]

Cách Yeshe Tsogyal tiếp tục bảo vệ tăng đoàn và làm lợi lạc chúng sinh

Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh Yeshe Tsogyal

Giáo lý của Đức Phật, cộng đồng Tăng đoàn, các trung tâm nghiên cứu mật giáo và việc thực hành Phật Pháp đã lan tỏa mà không chút ngăn ngại trên khắp Tây Tạng. Các bậc minh sư thông tuệ từ Ấn Độ, Trung Hoa, Nepal và các vùng khác đã được lấp đầy với […]

Cách Yeshe Tsogyal Hoạt Động Làm Lợi Lạc Chúng Sinh Hữu Tình

Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh Yeshe Tsogyal

Làm lợi lạc cho chúng sinh là mục đích duy nhất của giáo lý Đức Phật, và như vậy những hành năng của Đức Phật chỉ có thể mang lại lợi ích. Ở Tây Tạng những lợi ích này được thể hiện rõ nét gấp 3 lần. Đầu tiên, một nền tảng vững chắc cho […]

Cách Yeshe Tsogyal Đã Thực Hiện Các Thực Hành Sadhana và Những Giới Luật

Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh Yeshe Tsogyal

Như Tsogyal sau đó kể lại, sau khi gặp Acarya Sa-le và người bạn của mình, cô gái Debamo, cô đã dẫn họ đến 3 hang động Ổ Sư Tử ở Bhutan để thực hành. Đầu tiên, họ đã đi đến Ổ Miệng Sư Tử và chiết xuất tinh chất từ các loại cây dược […]

Đức Liên Hoa Sanh ban giáo lý cho Yeshe Tsogyal và Acarya Sale

Home Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh Yeshe Tsogyal

  Tsogyal và Acarya Sa-le tiếp đó đã đến Asura và Yanglesho nơi Shakya Dema và Ji-la-ji-pha cùng các hành giả khác đang sống. Yeshe Tsogyal đã cúng dường vàng theo truyền thống tới Shakya Dema khi họ gặp nhau, và cô nói: “O hỡi chị gái tuyệt vời! Chúng ta chia sẻ cùng dòng […]

Đức bà Yeshe Tsogyal thỉnh cầu thực hành giáo lý bí truyền

Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh Yeshe Tsogyal

Một lần nữa, Guru Rinpoche đã đến với cô và nói: “O Hỡi Công Nương Dakima! Vẻ đẹp của con trưởng thành, bậc trẻ trung: Sáu giác quan của con chiếu sáng thời gian 16 năm của con. “Thân con, tràn đầy sức sống và nhạy cảm, Là một dịp độc nhất vô nhị, đúng […]

Đức bà Yeshe Tsogyal hoàn toàn chứng ngộ ba quán đảnh nhập môn

Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh Yeshe Tsogyal

Đức Padmasambhava đã dạy cô cách để đảo ngược năng lượng và làm nó đi lên. Tsogyal đã giữ năng lượng như thể trong một chiếc bình, đưa nó lên và sản sinh phúc lạc. An lạc của việc tiếp tục giác tánh không bị pha tạp bởi lạc thú; không một khoảnh khắc nào […]

Đừng thu hoạch lúa mạch trong khi nó vẫn còn xanh

Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh Yeshe Tsogyal

Đạo Sư mỉm cười từ bi, 5 tia sáng phát tỏa từ khuôn mặt rạng rỡ của Ngài. Tất cả tam thiên đại thiên thế giới được lấp đầy bởi ánh sáng này và chúng phản chiếu trở lại, tỏa sáng trên khuôn mặt Đạo Sư. Sau khi Ngài hô lớn: “DZA!” và “HUM!” thân […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung