Home |

Chỉ dẫn cốt tủy để sửa chữa những vi phạm và phá vỡ

Home

Kính lễ vị Tôn của giác tính tự sinh! Khi tham gia vào thực hành sâu xa về tiếp cận và thành tựu, Nếu có khả năng về việc có một số vi phạm và phá vỡ thệ nguyện (Samaya) Liên quan đến vị đạo sư mà con từng thọ quán đỉnh, Điều này có thể cướp đoạt những kết quả của sự hành trì – Do đó, hãy áp dụng chỉ dẫn cốt tủy trọng yếu sau […]

Từ bi là cội nguồn của hạnh phúc

Home

Mục tiêu của đời sống là phấn đấu cho hạnh phúc Chúng ta có mặt ở đây; chúng ta hiện hữu và có quyền tồn tại. Ngay cả những loài không phải là chúng sinh hữu tình như bông hoa cũng có quyền tồn tại. Nếu một năng lực tiêu cực tác động lên bông hoa, nó sẽ tự chữa trị bằng phản ứng hóa học để duy trì sự sống. Nhưng [hơn thế nữa], chúng ta, những con […]

Chuyển di thần thức của người đã khuất

Home Tham khảo Thực hành

Trước khi chuyển di thần thức của người đã khuất, hãy bắt đầu bằng cách gọi tên họ số lần thích hợp. [Tên của người đã khuất], sau khi trải qua vô thường, bạn bây giờ đã chết. Hãy lặp lại ba lần. Bạn không phải là người duy nhất trải qua điều mà chúng ta gọi là ‘cái chết’; đấy là con đường mà mỗi một kiểu trong năm […]

Bài Ca Thống Thiết Về Sự Vô Thường

Home Tâm xả ly Thực hành

1. Bậc tạo dựng mạn đà la tụ hội, hóa hiện và bao la của mọi Bổn Tôn, Pháp Vương vô song Mipham Rinpoche, xin an lập chiếc đĩa hoa sen kỳ diệu trong trái tim con và xin hát một cách tự nhiên những bài ca về sự vô thường. 2. Cánh đồng mùa hạ ngập tràn hoa cỏ và vui vẻ như một xứ thần tiên, nhưng đến mùa đông, khi bị sương giá, gió, mưa […]

Những vấn đáp thú vị của ni sư Tenzin Palmo

Home

Jetsunma Tenzin Palmo (30/6/1943) là một trong những vị nữ Tu sĩ Phật Giáo Tây Phương nổi tiếng bậc nhất thế giới, là một Ni Sư trong dòng truyền thừa Drukpa của trường phái Kagyu của Phật giáo Tây Tạng. Ni Sư là một tác giả, giáo viên và người sáng lập Ni viện Dongyu Gatsal Ling ở Himachal, Ấn Độ. Ni sư được biết đến nhiều nhất vì đã trải qua 12 năm sống trong hang động […]

Câu chuyện cuộc đời Tổ Jigme Lingpa

Home Lời vàng Chư Đạo Sư

Trì Minh Vương hay Vidyadhara tối thắng Rigdzin Jigme Lingpa (1729-98) sinh ở Yoru, Tây Tạng trong một vùng vô cùng khiêm nhường. Đó là thời điểm mà tri kiến và thực hành về các giáo lý Đại Viên Mãn Dzogchen đang trở nên sai lạc bởi những giả định và suy đoán mang tính lý thuyết đơn thuần. Tổ Jigme Lingpa được xem là một hóa hiện của Ngài Manjushrimitra – đạo sư Dzogchen Ấn Độ, vị đệ tử căn bản của đạo sư Dzogchen nguyên thủy – Tổ […]

Những lợi lạc cô đọng của lễ kỷ niệm mùng mười

Home Kim cương thừa Thực hành

Oṃ svasti! Giống như chiếc bình của sự xuất sắc, cây như ý, ngọc báu như ý, Ngài ban gia trì, thành tựu và mọi điều chúng con có thể mong mỏi. Chính suy nghĩ về Ngài giúp quét sạch mọi khổ đau, Orgyen Dorje Chang. Trong mỗi một đời, nguyện chúng con xem Ngài là chốn nương tựa. Bây giờ, Mật điển gốc của Lama Gongdu, với tựa […]

Bài giảng về Lời cầu nguyện bảy dòng

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

1. Giới Thiệu Ngắn Gọn Ở đây, chúng ta sẽ học hỏi về công đức của Lời Cầu Nguyện Bảy Dòng dựa trên Bạch Liên Hoa[1] của Mipham Rinpoche[2]. Chúng ta sẽ cần một vài buổi giảng. Bạch Liên Hoa là một giải thích về Lời Cầu Nguyện Bảy Dòng, giới thiệu thực hành bên ngoài của lời cầu nguyện – thứ phát lộ nghĩa đen của nó – và các thực hành bên trong cũng như bí mật – thứ phát lộ ý nghĩa ẩn giấu sâu xa của lời cầu nguyện. Dịp […]

Tổng quan về Tâm yếu bốn phần (Nyingtik Yabzhi) và Tâm yếu cõi giới bao la (Longchen Nyingtik)

Home Kim cương thừa Thực hành

Nhìn chung, điều được gọi là Tâm Yếu Bốn Phần chủ yếu bao gồm những giáo lý của Tôn giả Vimalamitra [Vô Cấu Hữu], Padmasambhava [Liên Hoa Sinh] và Vairotsana, các vị tiên phong của giáo lý Đại Viên Mãn [Dzogchen] ở xứ Tây Tạng. Những giáo lý mà Tôn giả Vô Cấu Hữu trao cho vua Pháp Trisong Detsen và Nyang Tingdzin Zangpo được nhắc đến là truyền thống truyền miệng (Nyengyu). Những giáo lý được trao cho Be […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung