Home |

Cuộc đời và sự giải thoát của Đức Liên Hoa Sinh, vị Phật thứ nhì

Đức Liên Hoa Sinh Home

Namo Guru-buddhādi-padmākara-pādāya Liên Hoa Sinh, được biết đến là ‘vị Phật thứ nhì’, đã ảnh hưởng đến vô số chúng sinh nhờ giáo lý Kim Cương thừa trọng yếu của Mật chú Bí mật và đặc biệt, thông qua các hoạt động của kho tàng Terma sâu xa của Ngài ở đây, tại Tây Tạng. Vị đạo sư vĩ đại này không phải một người bình thường trên con đường, cũng chẳng phải chỉ là một vị cao […]

Về Dodrupchen Rinpoche (1927 – 2022)

Home Tham khảo

Con người chúng ta thường quyết định tính xác thực hay giá trị của một chính trị gia, nhà hoạt động nhân đạo hay nhà môi trường bằng việc họ đã đưa một lý thuyết vào thực hành tốt đến đâu. Nhưng đưa ra quyết định như vậy không phải là chuyện dễ dàng. Liệu một người có thực hành điều mà họ thuyết giảng? Liệu lời nói của họ có đi đôi với hành […]

Tính nhạy cảm lý tưởng

Home

Những Điểm Cơ Bản Mường Tượng Tính Nhạy Cảm Lý Tưởng Giai đoạn đầu là những điểm cơ bản mà mình phải có để phát triển bản thân hơn nữa. Trước tiên, mình sẽ sử dụng trí tưởng tượng để cố hình dung ra tính nhạy cảm lý tưởng thì giống như thế nào. Điều […]

Đối phó với phiền não luyến ái_phần 1

Home

Phiền não vì luyến ái với người khác khiến ta mất đi sự an lạc và tự chủ. Với tâm luyến ái, ta sẽ phóng đại những phẩm chất tốt đẹp của một người nào đó, chẳng hạn như ngoại hình của họ, và biến họ thành một đối tượng mà mình bám lấy và […]

Đối phó với phiền não luyến ái_phần 2

Home

Lắng Nghe Và Tư Duy Về Phương Pháp Đầu tiên, cần phải lắng nghe phương pháp là gì. Nếu mình quyến luyến với ai vì cơ thể và diện mạo của họ thì phương pháp cũng là việc ý thức về những gì mà bên dưới lớp da, chẳng hạn như bộ xương và những […]

Thiền thở để tĩnh tâm

Home Tham khảo Thực hành

Phương pháp truyền thống của Phật giáo để tĩnh tâm là tập trung vào hơi thở. Trong pháp tu nhà Phật có nhiều cách thở khác nhau, và nhiều bài thiền thở khác nhau. Hầu như tất cả trong số mà tôi quen thuộc, đều liên quan đến việc thở bằng mũi, không bằng miệng […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung