Bằng chứng về sự thành tựu và sự phát triển quyền năng |

Bằng chứng về sự thành tựu và sự phát triển quyền năng

Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh

Bằng chứng sự thành công của Tsogyel trong một số pháp thực hành đã được nói đến nhiều ở phần trước. Sau đây là bài thi kệ ngắn thuật lại các ấn chứng của Bà. (Phần đầu là các bằng chứng thành tựu, phần cuối là các bằng chứng về quyền năng mà bà thi triển sau này).

“Ở Tidro, các chỉ dẫn tượng trưng của các Dãkinĩ

Gợi cảm hứng cho ta thực, hành khổ tu, và ấn chứng đã xuất hiện.

Nơi tuyết và đá gặp nhau, ta tìm thấy lửa tam muội,

Và ta đã cởi bỏ y phục lại luân hồi

Ở Nhà Hội, nhờ hơi ấm của bốn lễ điểm đạo,

Ta biến thế gian hữu hình thành thân lý tưởng của Đức Lama

Ở Nepal, ta làm cho một xác chết hồi sinh,

Để chuộc Atsara Sale, Phương Tiện Thiện Xảo của ta,

bằng thiện xảo trong phương tiện.

Ta đạt thành tựu cam lộ của “Zap-lam”:

Ta có giọng nói của Brahma (Phạm Thiên),

Thân ta thành thân cầu vồng của Dãkinĩ,

Và tâm lý của ta là Tâm Chư Phật ba thời,

Ở Senge Dzong, ta uống dược thảo,

Và được các vị thần Dược sư khen ngợi,

Ở Nering,  ta nhiếp phục hàng đoàn quỷ thần,

Vượt qua cám dỗ, ta đạt thành tựu

Thành tựu mọi vị Yidam mà ta đã triệu thỉnh và được thấy mặt,

Ta dễ dàng đạt quyền năng từ mỗi vị của niềm hân hoan

Ở Paro Taktsang, ta thực hành “zap-lam”, “con đường sâu xa”

(đặt trí huệ về Tính Không và đại lạc),

Với ba đồng tu, các heruka đại ạc,

Ta điều khiển được tinh chất, kinh mạch, và các dòng tinh lực

Nhờ kiểm soát được năm nguyên tố thiên nhiên ta tự đạt sự chế ngự.

Thân, Khẩu, Ý, của ta trở thành thân, khẩu, ý Phật

Ta nhận được linh ảnh tiên tri của Amitayus

Ta trở nên bất khả phân với Vajra Varahi

Ta trở thành vị Dãkinĩ chính của các mandala

Ở Womphu Taktsang, ta thành tựu (Dorje Phurba), Dao Thiêng Kim Cương

Và lấy sinh lực của quỷ thần từ các tiểu thế giới

Ta thấy các vị thần thuộc mandala của Amitayus,

Và thành tựu Trí Giả Bất Tử,

Thân thể trở thành kim bất hoại

Ở miền Thượng và Hạ cũng như ở miền trung Tây Tạng,

Vô số địa điểm năng lực chứng kiến ta tu tập,

Và đều được ta ban phước cho tất cả,

Không bỏ xót một mảnh đất nào,       

Đời sau sẽ dần dần tiết lộ sự thật này,

Vì mỗi bảo tạng được khám phá sẽ là một bằng chứng.

Còn ở vô số những địa điểm có năng lực nhỏ

Các hòn đá được in dấu tay và chân của ta

Các thần chú, chủng tự và hình ảnh được đặt những nơi đó

Để làm vật thờ phụng cho đời sau,

Bằng cầu nguyện, các tín đồ có khả năng sẽ tìm ra chúng

(Chi tiết về việc Tsogyel tiêu diệt ma quỷ và kẻ địch,

Các bằng chứng về quyền năng của Bà, sẽ được nói sau)

Nhờ trí huệ về thực tại và cách điều khiển năm nguyên tố,

Ta cất dấu ở dưới đất vô số bảo tạng.

Nhờ đạt trí nhớ hoàn hảo,

Ta tiếp thu mọi lời nói của Đức Liên Hoa Sanh

Nhờ đạt niềm tin vững chắc,

Ta tiên tri về tương lai, làm mạnh mẽ số phận của người may mắn.

Nhờ đồng hóa với Chư Phật,

Ta thực hiện hoàn hảo công hạnh của các Đấng Thiện Thệ ba đời,  

Vì vậy ta trang sức mình bằng các quyền năng tâm linh:

Sơ lược về quyền năng thế gian là điều khiển các pháp hiện tượng,

Thần túc thông? thuốc bôi mắt toàn tri, thuốc chữa bệnh trường sinh,

Và các quyền năng đi trên không, đi xuyên qua vật chất và nhảy múa huyền bí.

Còn quyền nâng tối thượng của ta là: đạt ba định (20)

Tâm Pháp Giới, cõi của Kuntuzangmo,

Sự thật được lộ ra như một vật trang trí.

Ta không mơ ước cõi thanh cao, cũng không sợ địa ngục tăm tối

Nhưng quan kiến của ta không hư vô, không cực đoan,

Vì ta có niềm tin về Tính Không vi diệu.

Ta đã đạt mục tiêu là sự vô vi của pháp Dzogchen (21)

Nơi An toàn tại được thành tựu tự nhiên.

Tâm ta thênh thang mở rộng như không gian,

Lòng từ bi của ta rực sáng hơn mặt trời,

Ơn phước của ta lớn hơn một đám mây bao la,

Và quyền năng của ta rơi nhanh hơn mưa rào.

Vậy, người đời sau có tín tâm,

Hãy cầu nguyện! và khi đọc được ý nghĩa của các điềm may mắn,

Ngươi sẽ có câu trả lời cho lời cầu nguyện tối hậu của mình.

Ta sẽ hướng dẫn ngươi ra khỏi các cõi thấp:

Nếu từ chối, thì như vậy là từ chối chư Phật Điều Ngự,

Tà kiến làm cho ngươi đau khổ,

Nhưng lòng từ bi của ta sẽ không bỏ ngươi,

Và khi nghiệp quả đã dứt, ngươi sẽ là tín đồ của ta”.

Tới đây là chấm dứt chương thứ sáu, trong chương này Đức Bà Tsogyel dùng văn vần đề cập các bằng chứng về sự thành tựu trong tu tập và quyền năng của bà.

SAMAYA GYA GYA GYA!

Nguyên tác: VŨ ĐIỆU DAKINI

Mật hạnh của nữ hành giả Du già Tây Tạng Yeshe Tsogyel

KEITH DOWMAN

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung