Tiểu sử ngắn Đại Khai Mật Tạng Pema Lingpa |

Tiểu sử ngắn Đại Khai Mật Tạng Pema Lingpa

Các Đời Hóa Thân Tiểu sử Terchen

Terchen Rinpoche là một trong những hóa thân của Đại Khai Mật Tạng Pema Lingpa

vĩ đại và cao quý, là hóa thân kỳ diệu của vị Bồ Tát của lòng từ bi tối thắng tại Tây Tạng.

Đại Thành Tựu Giả Pema Lingpa (1450-1521) là một vị Thánh tăng thuộc trường phái Nyingma của Phật giáo Tây Tạng. Ngài ta là một Terchen (Đại Khai Mật Tạng) và được coi là một trong 5 Terton vua (Khai Mật Tạng Vua hay là những Terton quan trọng). Trong lịch sử truyền thống Nyingma ở Bhutan, Pema Lingpa có tầm quan trọng và ảnh hưởng thứ 2 sau Đức Padmasambhava (Liên Hoa Sinh).

Đại Khai Mật Tạng Pema Lingpa sinh ra ở Chel, vùng Bumthang được gọi là “Bánh xe của Pháp” thuộc miền Trung – Bhutan. Cha của Ngài là Lama Döndrup Zangpo của dòng họ Nyö và mẹ của Ngài Drogmo Pema Drolma có tất cả các dấu hiệu của một Dakini. Ngài được sinh ra trong nhiều dấu hiệu kỳ diệu và cát tường, là một hóa thân của Drimé Ozer (Bậc Toàn Tri Longchenpa), Pema Lingpa thật phi thường ngay cả khi còn nhỏ. Ngài học mọi thứ từ đọc và viết đến đồ sắt, nghề mộc mà không cần nhận bất cứ chỉ dẫn nào.

Vào ngày mùng 10 trong tháng mùa thu năm con khỉ, đêm khuya Padmasambhava xuất hiện trước Pema Lingpa tại thánh địa của Yigé Drukma ban phước cho Ngài và đặt trong tay Ngài một bản liệt kê 108 giáo lý cần được phát lồ. Tuy nhiên, do nghiệp chướng của chúng sanh vào lúc đó, trong suốt cuộc đời của Ngài, Pema Lingpa chỉ phát lồ khoảng một nửa số kho tàng giáo lý được tiên tri. Tuy nhiên, các kho báu được tiết lộ của Pema Lingpa chứa đựng bản chất của tất cả 108 kho báu, được tóm tắt trong chu kỳ của ba sự thực hành về tâm yếu truyền đến từ bởi Guru Rinpoche và được nắm giữ bởi công chúa Pemasel gồm: The Lama Jewel Ocean (tạm dịch “Bậc Thầy đại dương của sự như ý”), The Union of Samantabhadra’s Intentions (tạm dịch: “Ý nguyện chung nhất của Đức Phật Phổ Hiền”), và The Great Compassionate One: The Lamp That Illuminates Darkness (tạm dịch “Một cánh cửa của lòng Đại bi: Ngọn đèn xua tan vô minh”).

Một câu chuyện nổi tiếng về Pema Lingpa kể về việc Ngài lặn với một ngọn đèn bơ cháy vào Hồ Burning ở quận Bumthang của Bhutan. Ngài nói với người xem rằng nếu Ngài có một tinh thần bất tịnh thì cây đèn này sẽ bị tắt, và Ngài biến mất dưới đáy của hẻm núi trong hồ và mọi người Ngài sợ bị chết đuối, nhưng sau đó Ngài đã xuất hiện trở lại từ nước với một bức tượng có kích thước của một nắm tay và một cái hộp chứa kho tàng giáo lý được giấu dưới một cánh tay, và đèn bơ vẫn còn cháy ở bên kia.

Pema Lingpa được tất cả bốn trường phái chính của Phật giáo Tây Tạng coi trọng. Ngài đã trải qua cuộc đời mình để khám phá các kho báu giáo lý quý giá của Đức Liên Hoa Sinh (Padmasambhava) và thiền định ở những nơi cô lập. Ngài đã ban quán đảnh và trao truyền giáo lý, xây dựng và phục hồi các tu viện v.v. và truyền thống Pema Lingpa vẫn truyền thừa cho đến ngày nay. Hơn nữa, Pema Lingpa tiên đoán rằng trong tương lai Ngài sẽ trở lại như Longsal Nyingpo trong vùng đất an lành của Pemako và những người nối kết với Ngài sẽ được tái sinh trong Pemako như là những đệ tử của Ngài.

Quý vị có thể tham khảo chi tiết bản tiếng anh tại:

https://en.wikipedia.org/wiki/Pema_Lingpa

Việt dịch: Ngawang Sengge Zangpo

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung