Chuyển di thần thức của người đã khuất |

Chuyển di thần thức của người đã khuất

Home Tham khảo Thực hành

Trước khi chuyển di thần thức của người đã khuất, hãy bắt đầu bằng cách gọi tên họ số lần thích hợp.

[Tên của người đã khuất], sau khi trải qua vô thườngbạn bây giờ đã chết.

Hãy lặp lại ba lần.

Bạn không phải là người duy nhất trải qua điều mà chúng ta gọi là ‘cái chết’; đấy là con đường mà mỗi một kiểu trong năm kiểu hữu tình chúng sinh[1] đều phải đi.

Khi đã sinh ra, cuộc đời chỉ có thể kết thúc bằng cái chết – đấy là bản tính của các pháp. Chẳng có một hữu tình chúng sinh nào trên thế giới này – từ vị chuyển luân vương giàu có và quyền uy cho đến người ăn xin chết đói, kẻ thậm chí chẳng có gì để ăn – có thể giải thoát bản thân khỏi cuộc sống và cái chết; vì thế, đừng tuyệt vọng!

Hãy biết rằng chẳng có gì mà bạn bám chấp vào – gia đình của bạn, bạn bè của bạn, của cải của bạn, tài sản của bạn và v.v. – có thể đi cùng bạn. Hãy hiểu rằng thời gian của bạn bên họ bây giờ đã hết. Kinh văn có đoạn:

Khi đến thời điểm, thậm chí vua cũng phải chết,
Và bạn bè hay của cải của ông ấy đều chẳng thể theo cùng.
Vì thế, với chúng ta – bất kể chúng ta ở đâu, bất kể chúng ta đi đâu –
Nghiệp theo chúng ta như [hình với] bóng[2].

Bởi cá nhân bạn đang trải qua sự chín muồi của sự thật về khổ như được miêu tả trong đoạn kệ này, điều chính là bản tính của các pháp, có nguy hiểm là sự bám chấp của bạn với họ hàngtài sản và của cải sẽ đưa bạn xuống một cõi thấp. Đấy là lý do, trong Kinh Do Cô Gái Tên Bảo Thỉnh Cầu[3]Đức Phật nói rằng:

Trong khoảnh khắc đó, cha, mẹ, họ hàng,
Bạn bè hay những người thân thiết chẳng thể trao cho con bất kỳ sự bảo vệ nào.
Con trai và con gái không phải là nơi nương tựa.
Chỉ những vị với các phẩm tính vĩ đại mới có thể trao sự bảo vệ,
Điều mà không vị bảo vệ thế gian nào có thể cung cấp.

Chúng ta cần hoan hỷ trước việc có thể trải qua cái chết và sự chuyển di trong thời kỳ may mắn này, khi những giáo lý của Đức Phật còn tồn tại trên thế gian. Tại sao? Bởi đơn giản nghe được những danh hiệu của chư Phật Thế Tôn cũng vô cùng mạnh mẽ. Điều này nghĩa là những vị qua đời trong khi nghe được những danh hiệu này và trải qua sự tin tưởng và hoan hỷ sẽ được giải thoát khỏi các cõi thấp và đạt được trạng thái của một vị thiên hay con người. Như Đức Phật đã dạy trong Bách Nghiệp:

“Này Tỳ Kheo, các ông có nhận ra con chim bay từ trên trời và đậu xuống trước Ta?”.
“Bạch Đức Thế Tôn, chúng con từng thấy”.
“Này các Tỳ Kheo, khi con chim đó bay đi, vô cùng hoan hỷ khi nghĩ về Ta, nó đã bị diều hâu giết, nhưng bởi nó chết trong niềm hoan hỷ khi nghĩ về Ta, nó đã tái sinh trong gia đình của một thương lái ở Vương Xá này. Khi lớn lên, cậu ấy đã trở thành môn đồ đi theo những giáo lý của Ta. Sau khi xuất gia, dù chỉ mới bảy tuổi, cậu ấy đã trừ sạch phiền não và trở thành A La Hán”.

Chỉ một khoảnh khắc tin tưởng Đức Phật cũng đem đến những lợi lạc như vậy. Bạn đủ may mắn để sinh ra ở thế giới mà những giáo lý của Đấng Chiến Thắng còn hiện diện, để được nghe danh hiệu của Đức Phật và trân trọng giáo lý của Ngài. Vì thế, hãy chân thành khởi lên niềm tin còn lớn lao hơn nữa với bậc thầy của chúng ta – Như Laiquy y Giáo Pháp – những giáo lý hoàn hảo của Ngài và noi gương Tăng đoàn chư Bồ Tát.

Đặc biệt, đấng bảo hộ Vô Lượng Quang hứa khả rằng tất cả sợ hãi trong các Bardo và mọi nguyên nhân tái sinh [vào cõi] thấp sẽ hoàn toàn bị tiêu trừ cho bất kỳ ai nhớ hay nghe được danh hiệu của Ngài và tuân theo tri kiến. Vì thế, hãy nương tựa Ngài cũng như Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí và đừng quên Cực Lạccõi Phật của chư vị.

Bởi bạn bây giờ thoát khỏi thân vật lý từ thịt và máu, hãy đi thẳng đến cõi Phật thù thắng này.

Hãy suy nghĩ và thiền định về vị đạo sư mà bạn có lòng sùng mộ. Hãy nhớ về Bổn tôn [Yidam] và tri kiến của bạn. Hãy thiền định về Bồ đề tâm nguyện và hạnh của Đại thừa.

Một phương pháp để tạo ra những hoàn cảnh cát tường nhờ các điểm then chốt là chỉ dẫn về chuyển di, điều đem đến giác ngộ không thiền định và được áp dụng vào thời điểm giữa đời này và đời tiếp theo. Vì thế, hãy thiền định về chủng tự “a” màu trắng ở tim bạn. Khi tôi lặp lại âm “a”, hãy trải nghiệm mọi điều tôi vừa nói. Hãy thấy rằng “a” (trong những trường hợp nhất định, bạn cũng có thể đổi thành “hrih”đi thẳng đến cõi Phật Cực Lạc, giống như tên được người bắn tên oai hùng bắn ra.

Hãy nói điều này để khơi dậy cho người chết và tự mình thực hiện. Sau đó, hãy lặp lại “a” số lần bằng với số tuổi của người đó, bằng giọng nhẹ nhàng. Tiếp theo, hãy nhổ tóc trên đỉnh đầu của họ và lặp lại “a” thêm hai mươi mốt biến. Nhờ vậy, họ sẽ được dẫn dắt đến một tái sinh cao hơn. Như Mật điển Sự Hợp Nhất Của Mặt Trời Và Mặt Trăng[4] có nói:

Hãy áp dụng chủng tự “a”,
Kết hợp với hơi thở, số lần bằng số tuổi của người đó.
Nếu họ chưa chết vào chính khoảnh khắc đó
Thì với hơi thở hướng về đỉnh đầu,
Hãy thu thần thức của họ về giữa thân
Trong khi tập trung vào chủng tự “a”.

Và:

Trong khi tiến hành thực hành theo cách này,
Nếu người lâm chung vẫn còn thở,
Bằng cách áp dụng chủng tự cho hơi thở,
Các trạng thái sẽ được tịnh hóa – về điều này, chẳng có nghi ngờ gì.

Do đó, áp dụng “a”, chủng tự không sinh, cho hơi thở khi quá trình tan rã bắt đầu hiển bày, là một chỉ dẫn cực kỳ sâu xa.

Hãy nhấn mạnh phương tiện thiện xảo – dẫn dắt với lòng bi mẫn lớn lao – và trí tuệ – hòa quyện với cõi giới như hư không. Con cũng có thể thực hành tỉ mỉ hơn vào lúc này bằng cách áp dụng một trong nhiều hình thức chuyển di phù hợp với nhận thức của chúng sinh khác. Trong bất kỳ trường hợp nào, hãy chặn cánh cửa đến các cõi thấp bằng danh hiệu của chư Phật, và bằng các Chân ngôn, đà-ra-ni và lời nguyện đặc biệt mà chư Phật đã phát. Hãy khắc ghi trong tâm rằng thật khó để dẫn dắt những vị hoàn toàn không quen thuộc với thực hành tâm linh nhờ giai đoạn sinh khởi, và giới thiệu họ với hình tướngtăng trưởng và sở đắc và v.v. bởi rất khó để trao đổi với những vị trong trạng thái trống không của a-lại-da.

Theo thỉnh cầu của Losal, Rangjung Dorje soạn.

[1] Tức chư thiêncon ngườisúc sinhngạ quỷ và chúng sinh địa ngục.

[2] Từ Kinh Lời Khuyên Cho Vua (Rājāvavādakasūtra).

[3] Ratnadārikāparipṛcchā-sūtra (bu mo rin chen gyis zhus pa’i mdo), một tựa đề thay thế cho Chỉ Dẫn Về Đại Thừa (mahāyānopadeśa sūtra, Toh 169).

[4] Mật điển Sự Hợp Nhất Của Mặt Trời Và Mặt Trăng (nyi zla kha sbyor gyi rgyud) là một trong mười bảy Mật điển Đại Viên Mãn.

Jigme Lingpa

Việt dịch: Pema Jyana 

Nguồn: Chuyển di thần thức của người đã khuất

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung