Thực hành |

Bảo hành vương chánh luận

Home Tánh không Thực hành

Với Bảo Hành Vương Chính Luận, bản luận do Ngài Long Thọ soạn tác thì nội dung khó hơn so với những gì mà chúng ta đã từng học trước đây, cho nên trong thời gian học bản luận này, nếu có thời gian thì chúng ta hãy lập nhóm để thảo luận về nội dung […]

Căn bản Giới Bồ Tát của Phật Giáo Tây Tạng

Bồ Đề Tâm Home Thực hành

Giới là một hình thức vi tế không thấy trong sự tương tục tinh thần, là thứ hình thành thái độ. Một cách đặc biệt, nó là một sự kềm chế khỏi “một hành vi lỗi lầm”, hoặc là một thứ tiêu cực một cách tự nhiên hay một việc mà Đức Phật ngăn cấm cho những cá nhân đặc thù đang tu tập để đạt đến những mục tiêu đặc biệt. Một thí dụ trước đây là việc lấy đi mạng sống của […]

Về Tukdam và sự chuyển tiếp của một Đạo sư vĩ đại

Home Tham khảo Thực hành

Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, những hành giả kinh nghiệm và đạo sư cao cấp an trú trong trạng thái thiền định sau khi được tuyên bố là đã chết về mặt lâm sàng. Trong trạng thái này, thân vẫn như còn sống và thậm chí còn giữ được nhiệt độ thân thể trong một ngày hoặc hơn. Trạng thái này được gọi là “Tukdam”. Khi Gyatrul Rinpoche viên tịch, Kudung (thân vật lý) linh thiêng của […]

Lời khuyên tâm yếu về Tsok và những vấn đề khác – Phần 10

Home Tham khảo Thực hành

Phần 10 – ORGYEN DORJE DEN Một Nghĩa Địa Chuyển Thành Chốn Giáo Pháp Đẹp Đẽ Orgyen Dorje Den (O.D.D) là một nghĩa địa tuyệt vời. Đây thực sự là một nghĩa địa. Bao nhiêu chúng sinh và thân thể đã qua đời ở đây trước khi có ngôi chùa này? Đây là nơi mà nhiều xác chết nằm lại, nơi nhiều xác chết đến và […]

Đoạn diệt ái dục

Home Tham khảo Thực hành

Trong chương trước Potthapàda đã chấm dứt cuộc trao đổi với Đức Phật bằng những lời, “Bạch Thế tôn, như vậy là phải”. Nhưng ngay khi Đức Phật vừa rời bỏ hội trường thì các du sĩ ngoại đạo, bạn đồng môn của Potthapàda đã quay qua chỉ trích ông: Thế tôn rời khỏi chưa bao lâu, những du sĩ ngoại đạo ấy liền bao vây xung quanh du sĩ ngoại đạo Potthapàda và tuôn ra những lời […]

Ước nguyện của Tâm

Home Tham khảo Thực hành

Trong xã hội hiện đại, chúng ta thấy con người tìm mọi cách để đấu tranh cho công bằng xã hội và xóa bỏ hay ngăn chặn những bất công tàn tệ. Đây là một việc làm cao thượng và trượng nghĩa. Thế gian ca ngợi và ngưỡng mộ những việc làm này. Nhưng làm […]

Lời khuyên tâm yếu về Tsok và những vấn đề khác – Phần 9

Home Kim cương thừa Thực hành

Phần 9 – Tự do, niềm tin và hành hương Người ta nói nhiều về việc Tây Tạng cần được tự do, tự do cho Tây Tạng, mọi người cần đấu tranh để Tây Tạng được tự do. Thực sự, có thể các bạn hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của tôi; nhưng nếu bạn thực sự muốn biết tôi nghĩ gì, tôi cho rằng ngay bây giờ với Đức Dalai Lama và […]

Lời khuyên tâm yếu về Tsok và những vấn đề khác – Phần 8

Bồ Đề Tâm Home Thực hành

Phần 8 – Nhiều cách để cử hành Tsok Chúng ta có cơ hội này để đến đây trong những hoàn cảnh hoàn hảo như vậy, thực hành Kim Cương Tát Đỏa và cúng dường Tsok, một phương pháp mạnh mẽ đến vậy để tịnh hóa ác nghiệp. Nhưng chúng ta không nên nghĩ rằng chỉ khi Tsok diễn ra thì chúng ta mới có thể tích lũy công đức và tịnh hóa lỗi […]

Hãy luôn luôn giữ gìn chỉ một tâm thức hoan hỷ

Home Tham khảo

Điểm cốt yếu của châm ngôn này là thường trực duy trì một tâm thức hoan hỷ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bất hạnh là tốt, vì nó là sự khuyến tấn cho bạn thực hành Pháp. Những bất hạnh của người khác cũng tốt: bạn cần chia sẻ dự phần những bất hạnh đó và đem chúng vào trong chính bạn như sự liên tục của sự thực hành hay kỷ luật của họ. Thế […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung