Thực hành |

Ước nguyện của Tâm

Home Tham khảo Thực hành

Trong xã hội hiện đại, chúng ta thấy con người tìm mọi cách để đấu tranh cho công bằng xã hội và xóa bỏ hay ngăn chặn những bất công tàn tệ. Đây là một việc làm cao thượng và trượng nghĩa. Thế gian ca ngợi và ngưỡng mộ những việc làm này. Nhưng làm […]

Lời khuyên tâm yếu về Tsok và những vấn đề khác – Phần 9

Home Kim cương thừa Thực hành

Phần 9 – Tự do, niềm tin và hành hương Người ta nói nhiều về việc Tây Tạng cần được tự do, tự do cho Tây Tạng, mọi người cần đấu tranh để Tây Tạng được tự do. Thực sự, có thể các bạn hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của tôi; nhưng nếu bạn thực sự muốn biết tôi nghĩ gì, tôi cho rằng ngay bây giờ với Đức Dalai Lama và […]

Lời khuyên tâm yếu về Tsok và những vấn đề khác – Phần 8

Bồ Đề Tâm Home Thực hành

Phần 8 – Nhiều cách để cử hành Tsok Chúng ta có cơ hội này để đến đây trong những hoàn cảnh hoàn hảo như vậy, thực hành Kim Cương Tát Đỏa và cúng dường Tsok, một phương pháp mạnh mẽ đến vậy để tịnh hóa ác nghiệp. Nhưng chúng ta không nên nghĩ rằng chỉ khi Tsok diễn ra thì chúng ta mới có thể tích lũy công đức và tịnh hóa lỗi […]

Hãy luôn luôn giữ gìn chỉ một tâm thức hoan hỷ

Home Tham khảo

Điểm cốt yếu của châm ngôn này là thường trực duy trì một tâm thức hoan hỷ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bất hạnh là tốt, vì nó là sự khuyến tấn cho bạn thực hành Pháp. Những bất hạnh của người khác cũng tốt: bạn cần chia sẻ dự phần những bất hạnh đó và đem chúng vào trong chính bạn như sự liên tục của sự thực hành hay kỷ luật của họ. Thế […]

Mặc cảm tội lỗi

Home Tham khảo Thực hành

Cách đây vài năm có một người phụ nữ Úc đến chùa ở Perth tìm gặp tôi. Người ta thường đi gặp các sư để xin ý kiến về những vấn đề riêng tư, có lẽ bởi vì lời khuyên của các thầy rất rẻ – chúng tôi không bao giờ bắt ai trả tiền dịch vụ. Bà ta bị dằn vặt bởi một mặc cảm tội […]

Tiếp cận với Pháp

Home Tánh không Thực hành

Nếu chỉ nói suông là tất cả chúng ta cần phải rộng lượng bố thí, từ tâm và bi mẫn, thì đây là một điều rất dễ. Nếu chỉ khuyên nhủ hay tuyên thuyết những câu nói đầy minh triết và trí tuệ về cuộc đời, điều này cũng không khó. Nhưng trí tuệ chỉ […]

Bám chấp

Home Tham khảo Thực hành

Bám chấp là nguyên nhân của mọi đau khổ, phiền não. Đó là những gì làm phát sinh trạng thái hữu và sinh. Điều đó không an toàn chút nào. Bất cứ điều gì có mặt, có sắc pháp chắc chắn sẽ tạo ra đau khổ. Giống như tiền của ta để người khác nhìn thấy: chắc chắn sẽ có những tên trộm muốn ăn cắp nó. Khi có tiền, bạn sợ mọi người trông thấy […]

Lời khuyên tâm yếu về Tsok và những vấn đề khác – Phần 5

Home Kim cương thừa Thực hành

Chúng ta tịnh hóa ác nghiệp như thế nào? Ồ, chúng ta cần một số phương pháp. May mắn là, chúng ta đã từng được ban toàn bộ các phương pháp. Ví dụ, chúng ta đã được ban sám hối, viên thành và cúng dường Tsok. Thực sự, đây là những phương pháp mạnh mẽ nhất; chúng là cách tốt nhất để tích lũy công đức và tịnh hóa che chướng. Đấy là lý do chúng được phát lộ. Đấy là lý do chư […]

Giáo lý về tinh túy Duyên Khởi

Home Kim cương thừa Thực hành

Con cầu khẩn đến tất cả đấng đạo sư! Đạo Sư với lòng từ vô cùng vĩ đại, xin hãy gia trì!   Đức Liên Hoa Sinh, vua của chư vị giác ngộ, Là cha của chính Ta và Ta là tâm tử của Ngài. Ta là Chokgyur Lingpa, thầy tu Mật thừa sống đúng như danh!   Ẩn thất trong rừng vinh quang, động […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung