Thực hành |

Tiểu sử vắn tắt ngài Jatson Nyingpo (1585-1656)

Home Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Bậc trì giữ sự thực chẳng thể phá hủy vĩ đại, vị tu sĩ nổi tiếng trong một thân với ba danh hiệu – vị phát lộ kho tàng Letro Lingpa, Trì Minh Jatson Nyingpo và bậc trì giữ Chân ngôn Humnak Mebar – xuất hiện là một hóa hiện từ lòng bi mẫn của Đức Nyangben Tingdzin Zangpo. Ngài Nyangben đã hoàn toàn chứng ngộ kết quả và là vị thù thắng trong một trăm linh tám đệ tử của đạo sư vĩ đại xứ […]

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Home Kim cương thừa Thực hành

ĐỨC PHẬT Shākyamuni (Đức Phật Thích Ca Mâu Ni), Đấng Toàn Giác, đản sinh hơn hai mươi lăm thế kỷ trước giữa những dấu hiệu kỳ diệu, trong vườn Lumbinī (Lâm Tỳ Ni), ngày nay thuộc về Nepal. Thân phụ của Ngài là Vua Shuddhohana (Tịnh Phạn) và thân mẫu là Hoàng hậu Māyādevī (Ma […]

Giáo dục con người về cuộc đời

Home Tham khảo Thực hành

Trong tiếng La tinh, “giáo dục” là “educere,” có nghĩa là “dẫn đến” hay “hướng đến.” Hiểu được nghĩa gốc của từ này, chúng ta có thể suy rộng ra ý nghĩa của hai chữ “giáo dục”. Nếu giáo dục là “dẫn dắt hay hướng con người đến một cái gì đó” thì nó sẽ […]

Tham

Home Tham khảo

Kẻ thù đầu tiên là ái dục hay tham. Là kẻ thù khó nhận diện nhất vì nó được chấp nhận rộng rãi trong xã hội. Tất cả các mục quảng cáo, trên truyền hình, trong các cửa hiệu, các cửa kính đều nhắm vào việc khơi dậy lòng ham muốn trong ta. Thật vậy, […]

Cốt tủy tinh hoa của những giáo huấn khẩu truyền

Home Kim cương thừa Thực hành

KÍNH LỄ ĐẠO SƯ Công Chúa Tsogyal xứ Kharchen đã phục vụ Hóa Thân Orgyen Padmakara từ lúc tám tuổi, đã đi theo Ngài như hình với bóng. Khi vị Thầy sắp rời Tây Tạng đến xứ sở La Sát, công nương xứ Kharchen đã dâng một mandala bằng vàng và ngọc bích, dâng một bữa tiệc cúng dường[37] và khẩn nài: Ôi! Đại Sư ! Ngài rời đi để điều phục loài La […]

Bảo hành vương chánh luận

Home Tánh không Thực hành

Với Bảo Hành Vương Chính Luận, bản luận do Ngài Long Thọ soạn tác thì nội dung khó hơn so với những gì mà chúng ta đã từng học trước đây, cho nên trong thời gian học bản luận này, nếu có thời gian thì chúng ta hãy lập nhóm để thảo luận về nội dung […]

Căn bản Giới Bồ Tát của Phật Giáo Tây Tạng

Bồ Đề Tâm Home Thực hành

Giới là một hình thức vi tế không thấy trong sự tương tục tinh thần, là thứ hình thành thái độ. Một cách đặc biệt, nó là một sự kềm chế khỏi “một hành vi lỗi lầm”, hoặc là một thứ tiêu cực một cách tự nhiên hay một việc mà Đức Phật ngăn cấm cho những cá nhân đặc thù đang tu tập để đạt đến những mục tiêu đặc biệt. Một thí dụ trước đây là việc lấy đi mạng sống của […]

Về Tukdam và sự chuyển tiếp của một Đạo sư vĩ đại

Home Tham khảo Thực hành

Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, những hành giả kinh nghiệm và đạo sư cao cấp an trú trong trạng thái thiền định sau khi được tuyên bố là đã chết về mặt lâm sàng. Trong trạng thái này, thân vẫn như còn sống và thậm chí còn giữ được nhiệt độ thân thể trong một ngày hoặc hơn. Trạng thái này được gọi là “Tukdam”. Khi Gyatrul Rinpoche viên tịch, Kudung (thân vật lý) linh thiêng của […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung