Tu viện Rigon Thupten Mindrolling – Orissa, Ấn Độ |

Tu viện Rigon Thupten Mindrolling – Orissa, Ấn Độ

Ấn Độ Rigon Tashi Choeling

 

3

 

Sau khi rời Tây Tạng năm 1959 do sự cố với người Trung quốc, Các Đạo sư dòng Ripa và đoàn người di cư chuyển đến bang Orissa, Ấn Độ. Ở Orissa, Tại thị trấn Chandragiri tất cả những người dân tị nạn tây tạng có sự kết nối với dòng truyền thừa Ripa đã cư ngụ tại đây. Sau khi định cư tại Chandragiri, Các Đạo sư dòng Ripa đã xây dựng Tu viện Rigon Thupten Mindrolling như tu viện chính của dòng truyền thừa Ripa. Tu viện còn được gọi với một tên khác là Tu viện Padmasambhava Mahavihara.

79_big

Hiện nay, hơn 4000 người Tây Tạng đang trú ẩn, tất cả các kết hợp với dòng truyền thừa Ripa, vẫn sống trong Chandragiri, Orissa. Trong khi về mọi mặt, đây vẫn là nơi cư trú của người Tây Tạng, Chandragiri hiện nay được coi như là nơi ở thường trú của người dân tị nạn. Khoảng 5-6 năm trở lại, bắt đầu một dự án để tạo ra một tu viện mới, Rigon Thupten Mindrolling sẽ là nơi cư ngụ hơn 400 Chư tăng. Chánh điện lớn sẽ là nơi đặt 3 bức tượng chính là Đức Phật, Guru Rinpoche, và Quán Thế Âm.

lama-dances-at-padmasambhava-vihar-in-orissa

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung