Đức bà Yeshe Tsogyal xuất hiện trong thế gian và giảng dạy Giáo Pháp |

Đức bà Yeshe Tsogyal xuất hiện trong thế gian và giảng dạy Giáo Pháp

Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh Yeshe Tsogyal

Yeshe Tsogyal thấy rằng thời điểm đã đến để ngài giảng dạy và xuất hiện trong thế gian

Yeshe Tsogyal là hiện thể của Hóa Thân nên ngài ở khắp mọi nơi, lừng danh là Bà Mẹ của chư Phật ba thời. Sau khi tích tập công đức và loại bỏ những chướng ngại trong vô số những thời kỳ không thể tính đếm, ngài đã tạo ra những con sóng lợi ích vĩ đại cho tất cả chúng sinh.

Vào thời Bậc Thánh Trí Sadaprarudita, “Khóc Than Mãi”, ngài đã xuất hiện như là một nữ thương gia. Cùng với 500 người nữ khác, ngài đã diện kiến Đức Phật Dharmodgata và nguyện không bao giờ quay trở lại thế gian ngoại trừ việc làm lợi lạc cho chúng sinh. Sau khi trải qua kiếp sống đó, Tsogyal đã lang thang trong một thời gian ở cõi Báo Thân, và sau đó một lần nữa, ngài đã xuất hiện trong thế giới loài người, lần này ngài là nữ thần sông Hằng. Được vinh danh bởi Đấng Chiến Thắng Thích Ca Mâu Ni, ngài đã thực hiện tuyển tập các giáo lý của Đấng Thế Tôn này.

Một lần nữa, ngài an trú trong các cõi Báo Thân và được biết đến như là Sarasvati, Thiên Nữ Diệu Âm, bậc đã giúp đỡ nhiều chúng sinh. Sau đó vào lúc Đại Pháp Vương Trisong Deutsen cai trị trong xứ Tây Tạng. Là một hiện thể của Đức Văn Thù Manjushri, nhà vua dự định hoằng bá và bình định Thánh Pháp ở Tây Tạng. Vì cùng nguyên do này, Đức Phật Amitabha đã đến với thế giới loài người như Bậc Thầy vĩ đại Padmasambhava (Liên Hoa Sinh), Bậc sở hữu thân kim cương không bị xúc chạm bởi sinh tử. Nhà vua đã thỉnh mời Đạo Sư Liên Hoa Sinh tới Tây Tạng và Đức Liên Hoa Sinh đã hứa nguyện sẽ phủ lấp những phạm vi rộng khắp của vùng đất này với vô số ngôi chùa, điện thờ kim cương giảng dạy Giáo Pháp như Samye tráng lệ. Ngài nguyện sẽ làm cho các giáo lý của Pháp tăng trưởng và tỏa rọi như ánh dương.

Vào thời điểm đó Bậc Đạo Sư vĩ đại đã suy niệm: “Đây là lúc để nữ thần Sarasvati hiện thân và giúp Ta phổ truyền giáo lý Mật thừa.” Trong giây lát, trong thời gian nhanh hơn một ngôi sao rơi xuống đại dương, Ngài đã du hành tới quê nhà của mình ở Orgyan.

Thiên hạ đồn rằng các bộ trưởng đại thần Tây Tạng đã trục xuất Đức Liên Hoa Sinh tới nội khu man rợ của xứ Turkestan; Pháp Vương thì được nói rằng đang ở trong một kỳ nhập thất thiền định ở Pháo Đài Tam Tựu (3 thành tựu) Sư Tử ở Bhutan. Những thường dân thậm chí còn nghi ngờ rằng nhà vua đã thực sự bỏ xứ ra đi và bỏ trốn cùng một trong các hoàng hậu Ấn Độ.

Sự thực thì Đức Padmasambhava đã vân du ở hàng trăm cõi hóa thân trong 7 năm theo thời gian loài người vẫn tính. Sau đó, Ngài xuất hiện trong cõi Báo Thân, tụ hội cùng Vajra Yogini, nữ thần Sarasvati và Đức Tara Bhrikuti cũng như cùng tất cả các vị Dakini ở các trung tâm năng lực thế gian, các vị Dakini bốn dòng truyền thừa. Các Ngài đã cùng nhau tham gia vào trò chơi hỷ lạc và vũ điệu phúc lạc, trong khi Ngài sách tấn họ như sau:

“HRI!

Cái không bám chấp ngự trong không gian bí mật của sự bám chấp vĩ đại.

Cái bám chấp không dính mắc là vương trượng (chày) kim cương phúc lạc.

Nhờ ánh sáng chói ngời của sự nhiễm trước,

Cái không nhiễm trước được chứng ngộ,

Đã tới lúc ôm ấp lấy trò chơi Đại Lạc thâm sâu, bí mật nhất.”

Đức Sarasvati liền xuất hiện giữa tập hội các nữ thần và trả lời:

“HO!

Đấng Heruka, Bậc Anh Hùng, Đấng Vũ Công Siêu Phàm, Vị Chúa Tể Phúc Lạc! Ngài đã nhảy múa trong 9 phương diện.

Đức Padma Liên Hoa Linh Thánh, hạnh phúc nhất Trong tất thảy các Đấng ngự trong Đại Lạc,

Bậc không kinh qua sự đau đớn hay khó khăn trong thai tạng người mẹ,

Bây giờ tôi sẽ hiện thân ở Tây Tạng,

Nơi man rợ nhất của các xứ biên ải.”

Yab (nam) nói: “SAMAYA HO!” (Giao kết được hình thành!)

Yum (nữ) nói: “SAMAYA SATTVAM!” (Ngài là giao kết!)

Yab (nam) lại nói: “SAMAYA HRI!” (Giao kết là tất cả!)

Và Yum (nữ) nói: “SAMAYA TISTHAH!” (Giao kết mạnh mẽ!)

Yab (nam) nói: “RAHO! HAM!” (Hãy để ngọn lửa đốt cháy lên!)

Yum (nữ) nói: “RAGA YAMI!” (Chúng ta đang cùng nhau đốt cháy)

Chày Kim Cương của Yab đưa vào Hoa Sen của Yum, và các ngài cùng nhau bước vào một trạng thái thư thả vĩ đại. Năm nữ thần của các giác quan dâng lên những cúng dường và tán thán, các vị nam Heruka tiêu hủy mọi chướng ngại. Một trận mưa phước lành đổ xuống từ chư Bồ Tát, trong khi các nữ thần Kim Cương nhảy múa. Các vị gác cổng mạn đà la giữ các cánh cổng, bốn vị thủ hộ thiết lập một hàng rào bảo vệ xung quanh các ngài. Bậc Chúa Tể và Nữ Hoàng Chư Hộ Pháp của tất cả mười phương chấp thuận bảo vệ Các Giáo Lý. Đại Lạc của Yab – Yum thâm nhập khắp mọi nơi, mọi chốn, nó đi vào mọi cảnh giới thế gian và những cơn đại địa chấn thực sự làm rung chuyển vũ trụ giới.

Những tia sáng xẹt lên như những ngôi sao băng từ sự hợp nhất của Yab và Yum. Chủng tự A màu đỏ đi vào tầm nhìn, và từ đó nó xoắn một vòng nguyên âm màu trắng. Chủng tự VAM màu trắng xuất hiện và từ đó nó xoắn vòng một chuỗi những phụ âm màu đỏ. Các ánh sáng và chủng tự thâm nhập vào thế gian, làm nổi mặt đất ở thung lũng Gragi Seu trong xứ Tây Tạng.

Điều này hoàn thành Chương Đầu Tiên Về Việc Làm Thế Nào Yeshe Tsogyal Thấy Rằng Cần Thiết Để Giảng Dạy và Hiện Thân trong Thế Gian.

Đức Namkhai Nyingpo
Trích trong Bà mẹ trí tuệ

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung