Ripa |

Thương mến tha nhân

Bồ Đề Tâm Home Thực hành

Ý tưởng về bồ đề tâm thật không thể nghĩ bàn! Nó khiến cho tất cả những công việc nào không liên quan đến việc làm lợi lạc cho chúng sanh trở nên buồn chán và bất toại nguyện. Ta thật sự sẽ không còn hứng thú hay thưởng thức được đời sống của mình, […]

Thuốc lá – kẻ dẫn dắt người mù trên con đường lầm và kết thúc trong một vực thẳm

Home Tham khảo Thực hành

Lời giới thiệu của Ngala Rig’dzin Dorje Các Lạt ma gốc của tôi, Ngak’chang Rinpoche và Khandro Déchen, đã khẩn cấp yêu cầu tôi phải làm cho bản văn này đến được với càng nhiều người càng tốt. Các ngài đã tìm kiếm bản văn này suốt mấy năm nay, và sau một cuộc truy […]

Thành tựu

Kim cương thừa Thực hành

Giai đoạn thành tựu: kiểm soát năng lượng và nội hoả Pháp tập luyện giai đoạn Sinh khởi ba thân kỳ thực chỉ để chuẩn bị cho việc tu tập nâng cấp gọi là giai đoạn Thành tựu, để thực sự biến cải thân tâm phàm tình của chúng ta thành thân tâm của một […]

Bằng chứng về sự thành tựu và sự phát triển quyền năng

Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh

Bằng chứng sự thành công của Tsogyel trong một số pháp thực hành đã được nói đến nhiều ở phần trước. Sau đây là bài thi kệ ngắn thuật lại các ấn chứng của Bà. (Phần đầu là các bằng chứng thành tựu, phần cuối là các bằng chứng về quyền năng mà bà thi […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung