Cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho các vị thầy Phật Pháp Tây Tạng |

Cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho các vị thầy Phật Pháp Tây Tạng

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Kawa Paltsek, Chokro Lui Gyaltsen và các bậc thầy Giáo Pháp Tây Tạng khác sau đó hỏi, “Hỡi Đạo Sư, vì Ngài có ý định rời đi tới xứ Ấn và sẽ không còn ở lại đây nữa, xin hãy ban lời khuyên dành cho các bậc thầy Giáo Pháp Tây Tạng của các thế hệ tương lai nên hành xử thế nào?”

Đạo Sư Padma trả lời:

Các bậc thầy tâm linh của Tây Tạng, những người có học
và được phú bẩm những phẩm tánh tốt,
Các con nên nghiên cứu, đọc và viết một cách cẩn thận,
Hãy lắng nghe các giáo lý, và quán niệm về chúng,
Trong sự hiện diện của một bậc thầy kinh nghiệm và thành tựu.
Hãy tu tập triệt để trong tất cả những lời dạy về các Thừa khác nhau,
Tam Tạng Kinh và Mật Chú Thừa Nội, Ngoại.
Cũng hãy tu tập đầy đủ trong Ngũ Minh
Nghiên cứu tất cả các chủ đề tri thức.
Khi con trở thành một đối tượng cho sự tôn kính của người khác
Và tham gia vào cuộc chơi những hành vi đáng được tán dương,
Hãy từ bỏ niềm tự hào, lòng tự phụ và sự ganh tị,
Và không can dự vào những hoạt động tự thổi phồng bản ngã.
Hãy hành động phù hợp theo những ngôn từ mà con đã rao giảng.
Tự rèn giũa mình hòa hợp theo Pháp và trong sự hài hòa với tất cả mọi người.
Hãy vứt bỏ những hành vi xấu ác của lòng đố kỵ ,
Như tuyên bố: “Tôi được học còn ông thì không.”
Hãy dạy cho bất kỳ ai muốn học,
Giáo Pháp đặc biệt với sự quan tâm của họ.
Hãy phụng sự đạo sư và các bậc thầy của con.
Với thân, khẩu, tâm tôn kính.
Dâng lên bất cứ điều gì con sở hữu, sự giàu có, thực phẩm, và v.v…

Đừng khoe khoang về thực hành Pháp của con,
Mà hãy hỏi và tùy theo vào những người được học.
Đừng giả vờ vĩ đại, thùng rỗng kêu to.
Thay vào đó, hãy có đầy đủ các đức hạnh của Pháp.
Hãy từ bỏ sự tranh đấu với các bạn Pháp của con.
Khi con có được ngay chút xíu nhỏ nhất của tri thức,
Đừng ngạo mạn và tham vọng,
Vì điểm chính là hãy yêu mến tất cả mọi người với lòng bi mẫn.
Hãy khoác lấy bộ áo giáp tứ vô lượng tâm.
Trừ khi con thuần hóa tâm thức mình với Giáo Pháp,
Không thì sao con có thể thuần hóa tâm thức những người khác?
Hãy học tập và kiểm soát những cảm xúc của con.
Ta, Padmakara, giờ đây sắp rời đi,
Cho dù con sống trong hiện tại hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai,
Các bậc thầy Giáo Pháp của những thế hệ tương lai,
Hãy giữ điều này trong tâm các con.

Ngài đã chỉ dẫn như vậy.

Đây là chương hai mươi bảy trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể về cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho các vị thầy Phật Pháp Tây Tạng.

Đức Dilgo Khyentse Rinpoche

Việt dịch: Liên Hoa Trí

Nguồn: Tiểu Sử Cuộc Đời Đức Liên Hoa Sinh

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung