Cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho các thiền giả Tây Tạng |

Cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho các thiền giả Tây Tạng

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Kyemey Tokdrol của xứ Shang và các thiền giả Tây Tạng khác sau đó hỏi, “Hỡi Đạo Sư, vì Ngài có ý định rời đi tới xứ Ấn và sẽ không còn ở lại đây nữa, xin hãy ban lời khuyên dành cho các thiền giả Tây Tạng của các thế hệ tương lai nên hành xử thế nào?”

Đạo Sư Padma trả lời:

Các thiền giả Tây Tạng, những người thực hành đại định như
điều quan trọng nhất,
Để xác quyết cái thấy, hãy hỏi những người có chứng ngộ thực chứng.
Để thực hành thiền định, hãy lắng nghe những người có thể nghiệm
và sự thấu suốt.
Hãy dấn thân vào đạo hạnh, hòa trộn giữa thiền định và hậu thiền định.
Hãy chứng ngộ, nhận ra Quả ba thân là giác tánh của chính con.
Như một lời nhắc nhở, hãy đọc lời Đức Phật và các Mật Điển Tantra,
các kinh văn cùng các chỉ dẫn, huấn thị.
Đừng bị mê hoặc bởi ngôn từ; mà thay vào đó,
Hãy xem xét kỹ lưỡng ý nghĩa của chúng.
Hãy đi theo một bậc thầy xuất sắc, bậc sở hữu những huấn thị khẩu truyền.
Thiền giả với học thức bao la sẽ không đi lạc lối.
Trong khi thiếu sự tự tin đúng đắn, hãy đừng phô trương lớp vỏ một thiền giả.
Cắt đứt nghi ngờ, hãy trông dựa vào một bậc đạo sư thành tựu.
Trong khi vô minh, không biết gì, đừng hành động với thói đạo đức giả.
Khi an trụ trong sự thong dong, điềm tĩnh của pháp tánh,
Đừng thua cuộc trước những khiếm khuyết của hôn trầm và trạo cử.
Suốt cả ngày lẫn đêm, hãy thiền định trong trạng thái nhận biết trống không.
Khi cái nhìn sâu sắc vào bản tánh pháp tánh ló rạng trong hiện hữu của con,
Hãy xoay chuyển mọi niềm vui và khổ đau thành sự hỗ trợ
cho tu hành tâm linh.
Dù cho một người hôn phối có thể có đáng yêu như thế nào,
Một thiền giả không nên sử dụng họ như một người đầy tớ.
Dù cho các nữ đệ tử có thể dâng lên những điều đáng hài lòng
và có lòng sùng mộ lớn,
Họ cũng có thể trở thành một nguyên nhân cho nhục nhã, đáng hổ thẹn

Những người đi theo và đoàn tùy tùng có thể phục vụ con tốt,
Nhưng hãy giữ họ ở phía xa.
Hoạt động kinh doanh và những việc khiến con được khen ngợi
là những chướng ngại nghiêm trọng.
Để tâm thức con như là nhân chứng và tránh đi những phiền nhiễu.
Người thiền giả đi theo lời khuyên này là tâm yếu, trái tim
Của các đấng chiến thắng trong thân tướng con người.
Ta, Padmakara, giờ đây sắp rời đi,
Cho dù con sống trong hiện tại hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai,
Các thiền giả Tây Tạng của những thế hệ tương lai,
Hãy giữ điều này trong tâm các con.

Ngài đã chỉ dẫn như vậy.

Đây là chương hai mươi chín trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể về cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho các thiền giả Tây Tạng.

H.H Dilgo Khyentse Rinpoche

Việt dịch: Liên Hoa Trí

Nguồn: Tiểu Sử Đạo Sư Liên Hoa Sinh

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung