Cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho chư tăng, ni Tây Tạng |

Cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho chư tăng, ni Tây Tạng

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Jnana Kumara của xứ Nyag và các tăng sĩ Tây Tạng khác sau đó đã hỏi, “Hỡi Đạo Sư, vì Ngài có ý định rời đi tới xứ Ấn và sẽ không còn ở lại đây nữa, xin hãy ban lời khuyên dành cho các tăng sĩ Tây Tạng của các thế hệ tương lai nên hành xử thế nào?”

Đạo Sư Padma đã hát:

Các tu sĩ của các thế hệ tương lai, những người hành trình trên con đường giải thoát,
Hãy tự do khỏi những mục đích vị kỷ, thế tục và hãy đi vào con đường giải thoát.
Hãy để lại cha mẹ, gia đình, bằng hữu và tự do khỏi sự ràng buộc.
Hãy xuống tóc, đắp Pháp y và đạt tới sự xuất sắc. (1)
(Để “đạt tới sự xuất sắc” nghĩa là trở thành một tu sĩ thọ cụ túc giới hay sư ni.)
Hãy thọ nhận những thệ nguyện và giới luật của một tu sĩ hoặc người mới
Từ những tăng sĩ thông thái, những người được tôn phong
chứng nhận là một bậc thầy và bậc dẫn đạo.
Hãy quán sát những điểm trong tu tập mà không chút tà hạnh.
Hãy giữ nơi cư ngụ của con và khất thực với bình bát sạch.
Phục vụ những bậc thầy, bậc giáo thọ và các sư trưởng.
Hãy lau dọn và quét sạch nơi cư ngụ của con cẩn thận.
Bày biện những cúng dường trong một cách đẹp mắt.
Đừng ngủ lúc hoàng hôn và bình minh, mà hãy dấn thân vào tu hành tâm linh.
Áp dụng các hoạt động Pháp đa dạng, đức hạnh và đi qua các giai đoạn của con đường.
Vào những ngày thích hợp, hãy sám hối những vi phạm giới luật của con.
Hãy tận lực tuân thủ những tu tập và tránh những vi phạm nghiêm trọng.
Ở trong cộng đồng tăng đoàn và không sống trong các gia đình.
Không giữ sự đồng hành với phụ nữ ngay cả với mẹ hoặc chị em gái của con.
Vì con là đối tượng tôn kính cho tất cả mọi người, nên hãy từ bỏ những ác hạnh.
Nếu con hành động như vậy, con sẽ có bình an trong thế giới này và
thể nhập vào con đường trong các đời kế tiếp.

Những phụ nữ ngoan đạo từ bỏ cuộc sống luân hồi và trở thành những nữ tu sĩ,
Bởi do nghiệp bất thiện, nên tái sinh của con thấp kém,
Con có thể không có khả năng hành động như một bậc thầy thông thái.
Tuy nhiên, hãy cắt đứt ràng buộc của con tới những người đàn ông và
quán sát các giới luật với sự thuần tịnh.
Đừng ở lại thường xuyên nhà của giáo dân, mà hãy sống trong một ngôi chùa dành cho nữ tu sĩ.
Hãy tham gia giảng dạy, nghiên cứu và tích tập thật nhiều đức hạnh như con có thể .
Hãy tụng niệm những lời cầu nguyện và tràn đầy nhiệt tâm trong việc đi nhiễu và lễ lạy.
Giữ các quy tắc của giới luật tự do khỏi thói dối trá và đạo đức giả.
Người nữ tu sa ngã bị khinh thường trong đời sống này và
đi đến các địa ngục ở các đời kế tiếp.
Hãy khơi dậy sự kiên cường của tâm thức và quán chiếu giới luật tinh thần.
Ta, Padmakara, giờ đây sắp rời đi,
Cho dù con sống trong hiện tại hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai,
Các tu sĩ nam và nữ Tây Tạng, hãy giữ điều này trong tâm các con.

Ngài đã chỉ dẫn như vậy.

Đây là chương hai mươi sáu trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể về cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho chư tăng, ni Tây Tạng.

Đức Dilgo Khyentse Rinpoche

Việt dịch: Liên Hoa Trí

Nguồn: Tiểu Sử Cuộc Đời Đức Liên Hoa Sinh

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung