TU VIỆN |

Lịch và Công đức chiêm bái Phật Ngọc Từ ngày 22/6 đến 12/7/2016 Tại Chùa Yên Phú – Thanh Trì – Hà Nội

TU VIỆN Việt nam

Có cơ duyên được chiêm bái và đảnh lễ tượng Phật được tạo ra từ một loại ngọc quý hiếm là một duyên lành khó có được trong cuộc đời này. Đức Phật đã từng đề cập điều này trong Kinh Thủ Ấn Tăng Tín Lực rằng: “ Chỉ một phút giây ngắn ngủi chiêm […]

Ngày Đức Phật Đản Sinh – 13/5/2016

TU VIỆN Việt nam

TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của lòng Bi mẫn của ba đời Chư Phật, Đức Phật Sakyamuni. Trong thời kỳ mà tâm thức con người tràn đầy thống khổ, những người có chút phước duyên do đời trước tích lũy đã khởi lên một […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung