Ngày mai là ngày vía của Phật A Di Đà (19/07/2016) |

Ngày mai là ngày vía của Phật A Di Đà (19/07/2016)

Quốc Tế TU VIỆN

OM AMI DEWA HRIH

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của Lòng bi mẫn của ba đời chư Phật – Đức Phật A Di Đà.

Do dòng nghiệp lực mạnh mẽ chi phối, những chúng sinh trong thời đại này bị sai sử bởi Vô minh không biết điều gì phải điều gì trái, tâm thức tràn đầy thống khổ… như những người mù giữa cánh đồng hoang … Xin hãy nhớ tới chúng con và dẫn dắt chúng con trong đời này và những đời sau, khi cái chết đến xin hãy đến tiếp dẫn chúng con về cõi giới cực lạc …

Ngày mai 19/07/2016 Tây lịch tức ngày 15 Tạng lịch ngày vía Đức Phật A Di Đà. Mọi hạnh lành và nghiệp xấu đều tăng trưởng nhiều lần. Vì lợi ích của chúng sinh xin hãy cùng nhau thực hành những thiện hạnh như ăn chay, thiền định, tụng chú, trì giới, phóng sinh, bố thí… Xin hãy hồi hướng cho 84 nạn nhân vô tội tại thành phố Nice – Pháp đêm ngày 14/7 tại và những nạn nhân chết trong vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/7.

nhung-hinh-anh-xuc-dong-trong-le-tuong-niem-cac-nan-nhan-trong-vu-khung-bo-nice-phap (2)

Mong mọi sự tốt lành !

Xin hãy nhớ tưởng tới chúng con !

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung