Hôm nay là ngày vía Chư Dakini – 29/7/2016 |

Hôm nay là ngày vía Chư Dakini – 29/7/2016

Quốc Tế TU VIỆN

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của mọi HÀNH ĐỘNG vì lợi lạc chúng sinh của Chư Dakini. Chúng con xin cúng dường những phẩm vật quý giá nhất bên ngoài, bên trong và bí mật lên Chư Dakini. Cầu mong mọi hoạt động làm lợi ích cho chúng sinh của Chư Dakini sẽ liên tục không gián đoạn và cầu mong những hiện thân của Chư Dakini sẽ lưu xuất những hóa thân đến làm lợi ích cho chúng sinh Việt nam.

Hôm nay 29/7/2016 tức ngày 25 Tạng lịch Ngày vía của Chư Dakini mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng trưởng nhiều lần. Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như trì chú, thiền định, cúng dường, phóng sinh, tán thán…

Mong mọi sự tốt lành !

Ảnh – Khai Mật Tạng Pháp Vương Namkha Drimed Rinpoche và Phối ngẫu tâm linh một hiện thân của Dakini trong thân tướng con người.

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung