Tiểu sử Terchen |

Câu chuyện giữa Đạo sư Āchāraya Sale và Đức Bà Yeshe Tsogyal

Āchāraya Sale Các Đời Hóa Thân Chư Tổ Dòng Ripa Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh

Dakini Yeshe Tsogyal là một nữ đệ tử tâm yếu của Đạo sư Liên Hoa Sinh và về sau trở thành đệ tử truyền thừa trực tiếp từ Ngài. Trong lúc Liên Hoa Sinh ngồi yên trong một động đá ở Tây Tạng thì Yeshe Tsogyal lúc đó khoảng ba mươi tuổi đi hành hương […]

Gia Đình Khai Mật Tạng Namkha Drimed Rabjam Rinpoche

Gia đình Tiểu sử Terchen

Đức Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và  Khandro Sangyum Chime Drolkar Đức Tenzin Nyima Rinpoche là con trai cả của Đức Namkha Drimed Rabjam Rinpoche đang chăm sóc Tu viện Rigon Tashi Chöling ở  Kham – Tây Tạng. Đức Gyetrul Jigme Rinpoche, một hóa thân của Tertön Pema Lingpa là con trai thứ hai của Đức […]

Tu viện Rigon Tashi Choeling – Nepal

Nepal Rigon Tashi Choeling

Tu viện Rigon Tashi Choeling – Nepal – Tầm nhìn của Nhiếp Chính Vương Terton Namkha Drimed Rabjam Rinpoche. Vào năm 1976, Đức Namkha Drimed Rabjam Rinpoche cùng với các Lama Tây Tạng thành tựu, đã thực hành thiền định ở hang động Asura – Pharping, Nepal – một trong những “nơi năng lực” thiêng liêng […]

Kyabje Chatral Sangye Dorje Rinpoche cuộc đời của một huyền thoại

Đạo Sư Tiểu sử Terchen

Kyabje[1] Chatral Sangye Dorje Rinpoche là một trong những vị yogi chứng ngộ nhất của Phật giáo Tây Tạng còn sống hiện nay. Năm 1947, ngài đã có địa vị cao quý của một Bậc Giáo thọ sư của lãnh đạo xứ Tây Tạng, Nhiếp chính Reting, nhưng ngài luôn thích sống như một vị […]

Tiểu sử Terton Chögyam Trungpa Rinpoche (1939-1987)

Đạo Sư Tiểu sử Terchen

Người sáng lập của Shambhala là Đức Chögyam Trungpa Rinpoche (1939-1987). Đức Trungpa Rinpoche là hậu duệ thứ 11 trong dòng Trungpa tulku (tái sinh), Ngài là Đạo sư quan trọng của dòng truyền thống Kagyu của Phật giáo Tây Tạng. Nổi tiếng với sự nhấn mạnh vào thực hành thiền định, dòng truyền thừa […]

Tiểu sử Đức Pháp vương Penor Rinpoche (1932 – 2009)

Đạo Sư Tiểu sử Terchen

Pháp vương Pema Norbu (“Penor”) Rinpoche đã dành cuộc đời để thực hành và chứng ngộ các giáo lý Phật Đà, chắc chắn rằng giáo lý không chỉ được duy trì, mà còn phát triển ra nhiều vùng trên thế giới. Sau đây là những thông tin được thu thập từ các nguồn trực tiếp […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung