Tiểu sử Terchen |

Bậc chưởng giáo Dongbumpai Gyatsa Zhalkar của vương quốc Gesar Ling

Các Đời Hóa Thân Home Tiểu sử Terchen

Terchen Rinpoche là một trong những hóa thân của bậc chưởng giáo Dongbumpai Gyatsa Zhalkar tại Tây Tạng.   ĐÔI NÉT VỀ GESAR XỨ LING      Khai Mật Tạng Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche một Đạo sư vô cùng nổi danh với bộ giáo lý Terma được phát lộ về các thực hành Gesar, […]

Tiểu sử Đại Thành Tựu Giả Do Khyentse Yeshe Dorje

Các Đời Hóa Thân Home Tiểu sử Terchen

Do Khyentse Yeshe Dorje là hóa thân về tâm của Jigme Lingpa. Ngài đã biểu lộ năng lực tâm giác ngộ của ngài trong hình thức thần diệu phi thường, và về mặt này ngài là Đạo sư vĩ đại nhất của truyền thống Phật giáo Mật thừa Tây Tạng trong nhiều thế kỷ qua. […]

Tiểu sử ngắn Terton Yonge Mingyur Dorje Drakpo Nuden Tsal

Các Đời Hóa Thân Home Tiểu sử Terchen

Terchen Rinpoche là một trong những hóa thân của Khai Mật Tạng Vương Yonge Mingyur Dorje Drakpo Nuden Tsal Dorje. Terton Yonge Mingyur Dorje Drakpo Nuden Tsal (1628/1641-1708), được Đức Liên Hoa Sinh dự đoán sự ra đời của Ngài và Ngài sẽ có khả năng khám phá 108 kho tàng giáo lý ẩn mật […]

Tiểu sử ngắn Đại Khai Mật Tạng Pema Lingpa

Các Đời Hóa Thân Home Tiểu sử Terchen

    Terchen Rinpoche là một trong những hóa thân của Đại Khai Mật Tạng Pema Lingpa vĩ đại và cao quý, là hóa thân kỳ diệu của vị Bồ Tát của lòng từ bi tối thắng tại Tây Tạng. Đại Thành Tựu Giả Pema Lingpa (1450-1521) là một vị Thánh tăng thuộc trường phái Nyingma của […]

Tiểu sử ngắn Đại Thành Tựu Giả Tangtong Gyalpo

Các Đời Hóa Thân Home Tiểu sử Terchen

Pháp vương của các Đạo sư thành tựu, Đức Tangtong Gyalpo chính là Đức Liên Hoa Sinh trở lại trong thân tướng con người. Đạo sư Thangtong Gyalpo sinh ra tại Ölpa Lhartse ở Tsang vào năm 1385 năm bò gỗ, chu kỳ sáu mươi năm lần thứ sáu. Ngài đã học tập dưới sự […]

Tiểu sử Bậc Toàn Tri Kunkhyen Longchen Rabjam

Các Đời Hóa Thân Home Tiểu sử Terchen

Kunkhyen Longchen Rabjam sinh tại Tötrong trong Thung lũng Tra miền Nam của trung tâm Tây Tạng, vào ngày mồng mười tháng hai năm Thổ Thân thuộc Rabjung thứ năm (1308-1363). Thân phụ ngài là Tenpa Sung, một hành giả Mật thừa thuộc bộ tôc Rok. Thân mẫu ngài là Sönam Gyen thuộc bộ tộc […]

Câu truyện về chiếc cầu ngũ sắc giữa Đại Thành tựu giả Gyalwa Gotsangpa và Đệ tử

Các Đời Hóa Thân Home Tiểu sử Terchen

Terchen Rinpoche là một trong những hóa thân của Đại Thành Tựu Giả Đức Gyalwa Gotsangpa tại Tây Tạng Đại Thành Tựu Gyalwa Gotsangpa sống vào thế kỷ thứ 12, là một Đạo sư của truyền thống Drukpa Kagyu, một phái dòng truyền tâm của Phật giáo Kim Cương Thừa. Người ta kể rằng, Đức […]

Tiểu sử ngắn Thành Tựu Giả Rechung Dorje Drakpa

Các Đời Hóa Thân Home Tiểu sử Terchen

Terchen Rinpoche là một trong những hóa thân của Đại Thành Tựu Giả Đức Rechungpa tại Tây Tạng. Đức Rechungpa Dorje Drakpa là đệ tử tâm yếu như mặt trăng của Yogi vĩ đại Milarepa và người ghi lại cuộc đời Yogi vĩ đại Milarepa. Thành Tựu Giả Rechung Dorje Drakpa sinh vào năm (1084-1161) […]

Tiểu sử ngắn Đại Thành Tựu Giả Đức Gyalwa Chokyang

Các Đời Hóa Thân Home Tiểu sử Terchen

Terchen Rinpoche là một trong những hóa thân của Đại Thành Tựu Giả Đức Gyalwa Chokyang một trong 25 đệ của Đức Liên Hoa Sanh tại Tây Tạng. Đại Thành Tựu Giả Gyalwa Chokyang sinh tại Phen-yul trong bộ tộc Ngen-lam – Tây Tạng. Ngài thọ giới cụ túc với Shāntarakshita trong nhóm bảy người […]

Tiểu sử ngắn Đại Thành Giả Đức Namkhai Nyingpo

Các Đời Hóa Thân Tiểu sử Terchen

Terchen Rinpoche là một trong những hóa thân của Đại Thành Tựu Giả Đức Namkhai Nyingpo một trong 25 đệ tử của Đức Liên Hoa Sanh tại Tây Tạng.       Đại Thành Tựu Giả Đức Namkhai Nyingpo sinh tại Lhotrak trong bộ tộc Nup – Tây Tạng. Ngài cũng được Shāntarakshita ban giới nguyện tu […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung