Thực hành |

Nhớ tưởng sự Vô Thường và Cái Chết

Bồ Đề Tâm Thực hành

Thiền định: Hãy ngắm nhìn mọi sự Thiền định: Hãy ngắm nhìn mọi sự – bản ngã, hành động, đối tượng; bằng hữu, kẻ thù, người không quen biết, những người là đối tượng của sự tham luyến của bạn, sự sân hận, và sự vô minh; mọi hiện tượng mang lại kết quả – […]

Những lời dạy về phát Bồ đề tâm như con đường

Bồ Đề Tâm Thực hành

Vị Thầy vĩ đại Padmakara là một lưu xuất của Đức Phật A Di Đà. Ngài đã tu hành trong vô số kinh điển Đại Thừa, Ngài thương yêu tất cả chúng sanh như người mẹ thương yêu đứa con duy nhất. Hành động luôn vì lợi ích của người khác, Ngài là người dẫn dắt cứu độ tất cả chúng sanh trong sinh tử luân hồi đến niết bàn. Không cần phải thỉnh cầu, Ngài đều ban những […]

Năm thuận duyên thuộc về hoàn cảnh

Kim cương thừa Thực hành

Một vị Phật đã xuất hiện và thuyết giảng Giáo Pháp,  Giáo lý của Ngài vẫn hiện hữu và vẫn được noi theo,  Và có những bậc nhân từ đối với kẻ khác (cũng đang hiện hữu).  Những người không được sinh ra trong một kiếp chói sáng (Minh Kiếp), là kiếp có một vị Phật xuất hiện, thì ngay cả đến Giáo Pháp, họ cũng sẽ không bao […]

Lòng bi mẫn là các đối trị vững bền duy nhất cho nỗi khổ đau

Kim cương thừa Thực hành

Một Giáo lý của Đức Jetsunma Ahkon Lhamo Trong Phật Giáo Kim Cương thừa – là hình thức Phật Giáo được bảo tồn ở Tây Tạng và Mông Cổ và là một tông phái được tu hành ở chùa của tôi – một trong những giáo lý căn bản là sự hiểu biết và thực […]

Các sự chuẩn bị thiết yếu – Giải thoát nhờ sự nghe trong Bardo

Kim cương thừa Thực hành

Ba bardo thứ nhất mà chúng ta sẽ thảo luận là ba bardo mà chúng ta có thể làm việc với trong đời này. Cái đầu tiên được gọi là Bardo Đời Này, nó tương tự như một con chim sẻ đi vào tổ của nó. Thứ hai là Bardo Thiền định tương tự với một đứa trẻ lạc loài lần đầu tiên được gặp cha hay mẹ nó. Thứ ba […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung