Thực hành |

Hãy tập kiên nhẫn

Home Tham khảo Thực hành

Lúc đầu tâm của chúng ta sẽ không trụ trên hơi thở và đi lang thang, vì thế chúng ta phải kiên nhẫn. Khi biết là tâm đã trượt khỏi hơi thở, chúng ta nhẹ nhàng đưa tâm về lại hơi thở. Nếu chúng ta bực tức khi tâm đi lang thang, chúng ta sẽ […]

Vài suy nghĩ về tương lai Phật giáo

Home Tham khảo

Vài Suy Nghĩ Về Tương Lai Của Phật Giáo Để mạo hiểm phỏng đoán về tương lai của Phật giáo trên thế giới, chúng ta cần xem Phật giáo tồn tại và lan rộng như thế nào kể từ khi người sáng lập tôn quý của chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lần […]

Cách thấy Cái Tôi hiện hữu như thế nào

Home Tánh không Thực hành

Cách Mà Cái Tôi Chỉ Được Định Danh Không tạo nghiệp ác, Chỉ tạo nghiệp lành, Điều phục tâm mình, Đó là lời Phật dạy. Không tạo nghiệp ác. Phật dạy điều này vì chúng ta không thích khổ, mà thích hạnh phúc. Không cần biết mình hiểu biết về khoa học bao nhiêu, hay có bao nhiêu học vấn từ đại học, điều mà chúng ta đang truy […]

Tham thiền giúp cho tâm tích cực

Home Tham khảo Thực hành

Tham thiền nghĩa là trở nên quen thuộc với những tư tưởng và tâm thức tích cực của mình [danh từ Tạng ngữ của thiền, gom, nghĩa là “làm cho quen thuộc”]. Bạn cố tăng trưởng những tiềm năng tích cực và giảm thiểu những dấu ấn tiêu cực trong tâm thức. Nếu bạn không […]

Thực hành giáo pháp trong đời sống hàng ngày

Home Kim cương thừa Thực hành

Khi Zopa Rinpoche ở Singapore vào tháng Năm 1988, ngài trú ngụ tại nhà của một gia đình may mắn và rất sùng mộ. Trước khi rời đi, với lòng bi mẫn vĩ đại, Rinpoche đã đọc những lời này cho tôi nhằm biên soạn cho gia đình Lim, đặc biệt là cho bà mẹ, để thực hành. Ngài đã đề nghị nó cũng được bao gồm trong quyển […]

Sử dụng vấn đề để tiêu diệt tâm ái ngã

Home Tánh không Thực hành

Để đạt được hạnh phúc rốt ráo, ta phải tiêu diệt những vọng tưởng của mình. Phật pháp, đường tu, đức Phật, đạo sư chẳng hạn, là những phương pháp giúp ta tiêu diệt các vọng tưởng, làm thương tổn tâm ái ngã và điều phục tâm mình. Nhận lãnh lời phê phán, sự bất kính hay đối xử tồi tệ của người khác cũng làm tổn hại tâm ái ngã và mối bận tâm về các pháp thế gian của […]

Cách ứng phó với sự hãm hại, phù hợp với giáo pháp

Bồ Đề Tâm Home Thực hành

Trong khóa thiền lamrim dài tháng tại Tu Viện Kopan năm 2017, Lama Zopa Rinpoche đã dạy về nghiệp, giảng giải một vần kệ từ Bodhicharyavatara (Hướng Dẫn Về Bồ Tát Hạnh) của ngài Tịch Thiên (Shantideva), đạo sư Phật giáo vĩ đại vào thế ký thứ 8 của Ấn Độ. Đây là những điều Rinpoche đã dạy: Tác phẩm Bodhicharyavatara có đề cập rằng “Trong quá khứ, tôi đã hãm […]

Lời nhắc nhở giải thoát

Home Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Con đỉnh lễ dưới chân của đạo sư vô song! Nhìn chung, những điểm then chốt để thấu triệt giáo lý của Phật là: Được thúc đẩy bởi sự xả ly và Bồ đề tâm, Tránh ác hạnh và nỗ lực làm các thiện hạnh, Và rèn luyện tâm con càng nhiều càng tốt trên những con đường của Kinh và Mật, Với ba nguyên tắc cao quý, sáu ba la mật và các giai đoạn phát triển và hoàn thiện, […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung