Việt nam |

Ngày mai là ngày vía Chư Dakini – 15/09/2017

Đà Nẵng Hà Nội Thành Phố Hồ Chí Minh Tin Tức Việt nam

Dakini Yeshe Tsogyal và Chư Tổ Dòng Ripa Vinh Quang  Chúng con xin thành kính đảnh lễ suối nguồn của mọi hành động vì lợi lạc chúng sinh của Chư Dakini. Cầu mong mọi hoạt động làm lợi ích cho chúng sinh của Chư Dakini sẽ thành tựu tự nhiên. Ngày mai 15/09/2017 tức ngày 25 […]

Ngày mai là ngày vía của Đức Phật Dược Sư và Đức Tara – 03/05/2017

Ripa Việt Nam Tin Tức Việt nam

Chúng con xin thành Kính Đảnh lễ suối nguồn của mọi hoạt động Giác ngộ của Chư Phật. Ngày mai 03/05/2017 tức ngày 8 Tạng lịch Ngày vía của Đức Phật Dược Sư và Đức Tara mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng trưởng nhiều lần. Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh […]

Bumjur Dawa – Tháng tăng trưởng công đức

Đà Nẵng Hà Nội Thành Phố Hồ Chí Minh Việt nam

TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA Tháng Bumjur Dawa bắt đầu từ 27/2/2017 đến 28/03/2017 là một những tháng linh thiêng nhất của Phật giáo, hội tụ những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật Shakyamuni. Vì vậy các THIỆN NGHIỆP VÀ BẤT THIỆN NGHIỆP đều sẽ tăng công đức lên […]

Ngày mai là ngày vía của Đức Phật Dược Sư và Đức Tara (12/07/2016)

TU VIỆN Việt nam

Chúng con xin thành Kính Đảnh lễ suối nguồn của mọi hoạt động Giác ngộ của Chư Phật.   Ngày mai 12/07/2016 tức ngày 8 Tạng lịch Ngày vía của Đức Phật Dược Sư và Đức Tara mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng trưởng nhiều lần.   Xin hãy cùng nhau thực hành […]

Lịch và Công đức chiêm bái Phật Ngọc Từ ngày 22/6 đến 12/7/2016 Tại Chùa Yên Phú – Thanh Trì – Hà Nội

TU VIỆN Việt nam

Có cơ duyên được chiêm bái và đảnh lễ tượng Phật được tạo ra từ một loại ngọc quý hiếm là một duyên lành khó có được trong cuộc đời này. Đức Phật đã từng đề cập điều này trong Kinh Thủ Ấn Tăng Tín Lực rằng: “ Chỉ một phút giây ngắn ngủi chiêm […]

NGÀY MAI LÀ NGÀY VÍA CỦA CHƯ DAKINI – 31/5/2016 (25/4/2016 LỊCH TẠNG)

TU VIỆN Việt nam

Ảnh Đức Pháp Vương Namkha  Rinpoche và Phối ngẫu tâm linh của Ngài, một hiện thân của Dakini trong thân tướng con người. Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của mọi HÀNH ĐỘNG vì lợi lạc chúng sinh của Chư Dakini. Chúng con xin cúng dường những phẩm vật quý giá nhất bên […]

Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung