Bumjur Dawa – Tháng tăng trưởng công đức |

Bumjur Dawa – Tháng tăng trưởng công đức

Đà Nẵng Hà Nội Thành Phố Hồ Chí Minh Việt nam

TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA

Tháng Bumjur Dawa bắt đầu từ 27/2/2017 đến 28/03/2017 là một những tháng linh thiêng nhất của Phật giáo, hội tụ những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật Shakyamuni.

Vì vậy các THIỆN NGHIỆP VÀ BẤT THIỆN NGHIỆP đều sẽ tăng công đức lên đến 100.000 lần và đặc biệt ngày 12/03/2017 sẽ tăng trưởng lên 10.000.000 lần.

Vì vậy xin hãy giữ THÂN KHẨU Ý thật THANH TỊNH bằng những thực hành Pháp như tu tập, tụng kinh, trì trú, bố thí, trì giới, cúng dường, ăn chay, phóng sinh và các hoạt động làm lợi ích chúng sanh …

Mong mọi sự tốt lành đến với tất các hành giả và gia đình trong tháng Bumjur Dawa.

Happy Losar Tashi Delek !

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung