Ngày mai (23/06/2018) ngày Đạo sư Sư tử Hống – Guru Sengé Dradok |

Ngày mai (23/06/2018) ngày Đạo sư Sư tử Hống – Guru Sengé Dradok

Tin Tức Việt nam

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của mọi hoạt động Giác ngộ của Đức Liên Hoa Sanh – Guru Sengé Dradok.

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

Ngày mai (23/06/2018 tức ngày 10 Tạng lịch) là ngày vía của Đức Liên Hoa Sanh; mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng trưởng 100.000 lần. Xin hãy cùng nhau thực hành những thiện hạnh như trì giới, bố thí, thiền định, tụng chú, ăn chay, phóng sinh v.v.. Vào ngày thứ 10 tháng 5 khi chúng ngoại đạo tirthika xứ Nam Ấn Độ đang gây đe dọa to lớn làm tổn hại tới Phật Pháp, qua sự hiển lộ bao la của huyền thuật, Ngài đập tan chúng thành bụi vụn nát cùng các chư thiên, hộ thần của chúng, giương cao ngọn cờ chiến thắng các giáo lý chư Phật. Và Ngài được biết tới là Guru Sengé Dradok – Đạo Sư Sư Tử Hống.

Những lợi lạc không thể nghĩ bàn khi thực hành các Pháp tu hướng đến Đạo Sư Liên Hoa Sanh . Mật điển dạy rằng .” Vào tháng thứ 5, mọi tổn hại từ các che chướng, kẻ thù và các tai họa bất chợt được an dịu, và các đối tượng hành giả khao khát được đưa vào tầm kiểm soát của hành giả.” Đặc biệt vào lễ hội ngày thứ 10, Ta, Orgyen, sẽ tới Tây Tạng, xứ tuyết, và hiện diện ở khắp mọi nơi, Cưỡi trên những tia sáng mặt trời và mặt trăng, cùng những giọt hơi nước li ti trong cầu vồng. Quét sạch những che chướng, chướng ngại từ những đứa con sùng mộ của ta, Ban 4 quán đảnh cũng như những gì các con khao khát.

Đây là lời thệ nguyện nghiêm túc của ta, và Padma không bao giờ lừa dối cả, ta hứa điều này. Nếu các con có lòng sùng mộ nơi ta,hãy thực hành liên tục, không gián đoạn vào mỗi ngày mùng 10, và bằng cách hành động theo những chỉ dẫn của ta, toàn bộ xứ sở sẽ vui hưởng hạnh phúc và thịnh vượng, sung túc. Cầu mong mọi chướng ngại bên ngoài, bên trong và bí mật của các hành giả đều được tận trừ bởi sự gia hộ của Đạo sư tốt lành của chúng con, Guru Sengé Dradok.

~ Ripa Tashi Choeling Vietnam

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung