Truyền Thừa Ripa |

Cách Yeshe Tsogyal đã thực hành

Home Yeshe Tsogyal

Yeshe Tsogyal đã thực hành trong trung tâm Dakini Tigro ở Hang Động Bí Mật và ở những trung tâm nhập thất khác. Trong những khu vực này có rất nhiều nhà bảo trợ luôn sẵn lòng hoan hỷ hỗ trợ cô trong thực hành. Trước tiên cô thực hành trong hang động của các […]

Ta là nơi nương tựa cho chúng sinh, nếu sợ hãi ta có thể bảo vệ ai

Yeshe Tsogyal

Trong thung lũng Yamalung gần Samye, Đức Padmasambhava và Tsogyal đã khai mở mạn đà la của giáo lý bí mật. Bằng cách này, Đức Padmasambhava đã ban cho Yeshe Tsogyal Đại Dương Những Giáo Huấn Pháp Tích Tập. Khi năm mới Tây Tạng tới gần, dân chúng đã tụ tập lại cùng nhau để […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung