Tham khảo |

Thuốc lá – kẻ dẫn dắt người mù trên con đường lầm và kết thúc trong một vực thẳm

Home Tham khảo Thực hành

Lời giới thiệu của Ngala Rig’dzin Dorje Các Lạt ma gốc của tôi, Ngak’chang Rinpoche và Khandro Déchen, đã khẩn cấp yêu cầu tôi phải làm cho bản văn này đến được với càng nhiều người càng tốt. Các ngài đã tìm kiếm bản văn này suốt mấy năm nay, và sau một cuộc truy […]

Sự sám hối

Tham khảo Thực hành

Sám hối là một cách khác để thực hiện việc tích tụ công đức và loại bỏ điều xấu đã tích tụ. Sám hối bày tỏ ra các khuynh hướng bất thiện của tâm. Hành động này quan trọng, vì chừng nào chúng ta còn chưa có ý thức được rằng mình như thế nào […]

Các giai đoạn tiến bộ

Tham khảo Thực hành

Chúng ta cải thiện và chữa lành tâm khái niệm và cảm xúc của mình như thế nào? Nói chung, điều quan trọng là biết rằng có ba giai đoạn qua đó để thực hiện theo trí tuệ của Phật giáo. Chúng là giai đoạn tiêu cực, tích cực, và hoàn thiện. Với giai đoạn […]

Bốn sự thật

Home Tham khảo Thực hành

Để xây dựng một ước nguyện kiên cố muốn giải thoát khỏi vòng sinh tử, chúng ta phải khảo sát điều kiện của ta và xem xét các lý do chúng ta muốn được giải thoát. Điều trước tiên cần nhận thức là thân xác và tâm thức chúng ta bị quy hướng về sự […]

Làm thế nào để nữ hành giả thành tựu giác ngộ trong Kim Cương Thừa

Home Tham khảo Thực hành

Quay trở về với thực tế cuộc sống, rất nhiều người cho rằng phụ nữ không thể chứng đạt giác ngộ vì lý do thể chất yếu đuối, tâm sinh lý và nghiệp chướng nặng nề. Xét ở một chừng mực nào đó, sự thực là bản thân phụ nữ có rất nhiều thiếu sót […]

Phụ nữ và giác ngộ không phân biệt giới tính trong quan kiến Kim Cương Thừa

Home Tham khảo Thực hành

Bình đẳng giới và phong trào giải phóng phụ nữ, xét ở một mức độ nào đó, đã được cải thiện ở nhiều nơi trên thế giới. Thế nhưng, trong cộng đồng Phật Giáo vẫn tồn tại rất nhiều thành kiến và sự nghi ngờ đối với khả năng tu học, thành tựu, đặc biệt […]

Lời thệ nguyện của Đức Kim Cương Tát Đỏa – Vị Phật quyền uy nhất

Home Tham khảo Thực hành

Chủng tử tự: HUNG Tâm chân ngôn: OM BENDZA SATTO HUNG Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa là một vị Phật chủ về Tịnh hóa. Ngài được coi là vị Phật quyền uy nhất trong tất cả chư Phật chư Bồ Tát. Theo tiếng Phạn, “Vajra” có nghĩa là kim cương, một loại đá quý […]

Quay về Tánh Giác

Tham khảo Thực hành

Khổ đau vì tâm còn vọng động Phật dạy các pháp đều từ tâm sanh, dù vậy cảnh vật bên ngoài vẫn là hiện hữu. Tuy nhiên sẽ không có cảnh tượng nếu không có tâm tưởng. Những giác quan chính của con người từ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung