Tham khảo |

Những giáo huấn của Dakini

Tham khảo Thực hành

Những lời chỉ dạy cho công chúa Tsogyal Những giáo huấn khẩu truyền về Kim Cương Thừa. Những câu hỏi và đáp về những tính cách của một vị Thầy Và làm sao thiền định về một Bổn Tôn Yidam. NAMO GURU Trước hết, Padmakara, Đại Đạo Sư từ Uddiyana, được sanh ra từ một […]

Khi nào chim sắt bay

Tham khảo Thực hành

Khi được hỏi bởi đệ tử của Ngài rằng khi nào thì thời kỳ Giáo Pháp tận diệt sẽ bắt đầu, Guru Rinpoche trả lời; “Khi chim sắt (1) bay trên bầu trời và Ngựa sắt (2) chạy trên đường, chúng ta biết rằng thời kỳ giáo pháp kết thúc đã đến. Tại thời điểm […]

Mười ba điều cần đưa vào thực hành

Tham khảo Thực hành

Này thiện nam tử, có mười ba chỉ dẫn. Hãy quán chiếu về cái chết của chính con và của người khác như một sự thôi thúc cho việc tinh tấn trong tu học. Thời điểm cái chết xảy ra là không thể chắc chắn, vì vậy hãy từ bỏ những hành động và dự định vô nghĩa trong cuộc đời này. Vì Pháp, bạn cần một sự xác quyết và tinh tấn mạnh mẽ. Thậm […]

Đời người quý báu và đời người tâm linh

Tham khảo Thực hành

Việc hiểu biết về sự sinh ra làm người quý báu này thì rất cần thiết không chỉ đối với các hành giả mà còn cho tất cả mọi người. Tôi đã nhận ra điều đó khi giảng dạy cho các thanh thiếu niên rằng điều quan trọng là phải giải nghĩa rõ ràng về vấn đề này. Đáng tiếc là đôi khi có những người trẻ tuổi tự tử. Do đó rất cần […]

Vô thường và lý vô thường giảng trừ phiền não

Tham khảo Thực hành

Cuộc đời vô thường Chết chóc là đề tài tốt nhất để đạt sự tập trung tâm trí. Khi suy ngẫm về sự chết và sự vô thường của cuộc đời, chúng ta dễ cảm thấy mình phải khẩn cấp tận dụng đời người quý báu của mình. Khi liễu triệt ý nghĩa vô thường, chúng ta sẽ biết rõ những tính chất của cuộc đời và do đó sẽ ra sức tu tập. Chúng ta đều […]

Lời nguyện bảy dòng tinh tuý của tất cả

Tham khảo Thực hành

Tinh túy của Lời Cầu Nguyện Bảy Dòng là Mật chú Kim Cương Đạo Sư. Tất cả nghi quỹ về chư vị Tam Gốc đều nằm trọn trong thực hành Đạo Sư. Thực hành Đạo Sư cô đọng hàng nghìn nghi quỹ được tìm thấy trong Kho Tàng Terma Quý Báu [Rinchen Terdzod, thứ là những nghi quỹ về Tam Gốc. Tự thân tất cả nghi quỹ Đạo Sư thì cô đọng thành Lời Cầu Nguyện Bảy Dòng. Vì vậy, hãy thực hành Lời Cầu Nguyện Bảy Dòng này! Ít […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung