Tri kiến thanh tịnh đối với bậc Thầy và Pháp thực hành Guru Yoga trong Kim cương thừa |

Tri kiến thanh tịnh đối với bậc Thầy và Pháp thực hành Guru Yoga trong Kim cương thừa

Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Lời người dịch: Đức Dalai Lama từng nhiều lần dạy rằng, Phật giáo Kim cương thừa không phải là Lạt ma giáo. Một trong những lý do chủ yếu Phật giáo Kim cương thừa phát triển ở miền đất Tuyết chính là người thực hành có tri kiến thanh tịnh đối với bậc Thầy. Kim cương thượng sư là Bậc Thầy trong Phật giáo Kim cương thừa. Những phương pháp thực hành nhằm khai triển, trưởng dưỡng tâm chí thành, tri kiến thanh tịnh đối với bậc Thầy chính là ngưỡng cửa, nền tảng và tinh túy của Phật giáo Kim cương thừa. Lama Zopa đã vô cùng từ bi đăng tải rất nhiều những giáo huấn về chủ đề này thông qua những lần ngài chia sẻ cho chúng đệ tử của mình. Đây là một trong những phương pháp vô cùng thiện xảo giúp nhanh chóng chuyển hóa dòng tâm của người thực hành trên bước đường tu tập Phật Pháp. Chủ đề này đã được dịch, giới thiệu rất rộng rãi ở Việt Nam trong những năm qua như trong bộ: Giải Thoát trong lòng bàn tay, Lời Vàng của Thầy tôi và nhiều các luận giảng khác của nhiều bậc Thầy khác nhau.

Bức thư thứ nhất

Tri kiến thanh tịnh đối với Bậc Thầy trong Kim cương thừa

Một đệ tử phụng sự thượng sư đang gặp nhiều chướng ngại trong sự thực hành. Lama Zopa Rinpoche đã ban những lời chỉ dạy về tâm chí thành tới Thượng sư. 

Lama Atisha có 152 thượng sư và Lama Serlingpa là người truyền trao giáo pháp về Bồ đề tâm. Lama Atisha đã phải mất 12 tháng đi thuyền tới Indonesia, tại đây ngài dành nhiều năm thụ nhận giáo pháp về Bồ đề tâm. Ngài dạy rằng, trong số 157 thượng sư, căn bản thượng sư của ngài là Lama Serlingpa, bởi đã mang lại lợi lạc nhiều nhất cho dòng tâm của ngài. Khi nghe tới danh hiệu của Lama Serlingpa, tóc ngài dựng đứng, nước mắt trào dâng. Ngài cũng có bốn bậc căn bản thượng sư khác.

Căn bản thượng sư là bậc chuyển hóa dòng tâm của người đệ tử hướng tới Pháp. Căn bản Thượng sư là bậc làm lợi lạc nhất cho dòng tâm người đệ tử, ví như giúp phát khởi Bồ đề tâm. Ngài không nhất thiết phải là bậc thông tuệ, thậm chí ngài có thể có ít tri thức về Pháp, nhưng ngài lại là bậc mang lại nhiều lợi lạc cho dòng tâm của người đệ tử nhất. Ví như, thậm chí bậc thượng sư chỉ cần luận giải một dòng kệ như “cái Tôi là không” hay những luận giải tương tự, nhưng lại hàm chứa những uy lực vô cùng to lớn. Thậm chí chỉ một vài lời dạy nhưng lại có uy lực to lớn giúp chuyển hóa, điều phục dòng tâm của người đệ tử. Điều này cho thấy mối liên hệ nghiệp giữa hai bên trong các đời quá khứ.

Tâm chí thành tới Thượng sư không phải kiểu như nếu Thượng sư mỉm cười với bạn, khích lệ bạn hay cho bạn những món quà, khi ấy bạn nghĩ rằng ngài là Thượng sư của mình, nhưng ngay khi Thượng sư thị hiện phẫn nộ, trách bạn thì bạn nghĩ rằng ngài không phải là Thượng sư của mình. Hoàn toàn không phải như vậy. Đó không phải là cách thức thực hành tâm chí thành tới Thượng sư. Thầy lấy ví dụ, ngay khi người đệ tử nhận 1 bậc Thượng sư, có thể sau khi thụ nhận chỉ một câu kệ hay một khẩu truyền OM AH HUM, khi ấy sự kết nối giữa Thượng sư và đệ tử được thiết lập. Vào thời điểm này người đệ tử phải có tri kiến thanh tịnh, coi bậc Thượng sư của mình là một vị Phật dù cho trước đó người đệ tử có biết tới ngài hay không, dù cho ngài có thị hiện những lầm sai như thế nào. Ngay khi có kết nối Pháp giữa Thượng sư – đệ tử, người đệ tử phải có tri kiến Thượng sư là hiện thân của hết thảy chư Phật, coi ngài là đức Phật độ mẫu Tara, Vajrayogini, đức Phật Shakyamuni, Bản tôn Yamantaka, Mật Tập Kim cương, Heruka và vô lượng chư Phật, và thấy rằng mọi hành động của Thượng sư làm với thân, khẩu, ý của ngài đều là hành động của tất thảy chư Phật.

Khi Thượng sư đưa ra lời khuyên dạy, đó có nghĩa là lời của tất thảy chư Phật, và khi bậc Thượng sư truyền trao giáo pháp thì đó là “thiện hạnh của tất thảy” chư Phật. Người đệ tử phải luôn luôn suy nghĩ theo cách đó và tôn kính bậc Thượng sư theo cách đó. Khi ấy, không chỉ bậc Thượng sư mà mỗi hạt bụi trên thân linh thiêng, thậm chí một đầu lông, đều hiện vô số chư Phật. Khi phụng sự các bậc Thượng sư với trí tuệ như vậy, thì đó là phụng sự bất khả tư nghì, sự tịnh hóa bất khả tư nghì. Điều này không phải chỉ diễn ra trong vài ngày khi Thượng sư cho thấy ngài không hoan hỷ thì tâm đệ tử lại phiền não, khi Thượng sư an lạc thì đệ tử cũng lại hạnh phúc, không phải như vậy. Tâm chí thành tới Thượng sư là quan trọng nhất, bởi Kim cương thừa quan niệm tất cả sự thành tựu đều bắt nguồn từ nơi Thượng sư. Từ sự gia trì của Thượng sư, chúng ta thụ nhận được tất cả những phẩm chất giải thoát cho tới khi giác ngộ, từ hạnh xả ly, Bồ đề tâm, chính kiến, và tiếp đến giai đoạn phát sinh và thành tựu.

Con hãy thực hành như vậy. Đây là pháp thực hành căn bản để bước vào Tantra, vì vậy bất cứ khi nào con đang phụng sự hay cúng dường, ngay cả khi cúng dường nước uống, một miếng socola hay một hạt lạc thôi, hãy quán tưởng rằng con đang cúng dường lên tất cả chư Phật và khi ấy con sẽ có được đức rộng lớn. Khi ấy thậm chí nếu con chỉ cúng dường một ly nước hay một ít hạt lạc hay 1 quả cam thôi, con cũng sẽ tích lũy được vô lượng công đức. Khi ấy con sẽ tích lũy được nhiều công đức hơn cúng dường vô số chư Phật, vô số Pháp, vô số Tăng, vô số tôn tượng, vô số tháp và vô số kinh điển.

Hãy luôn luôn giữ chính kiến này trong tâm. Thầy mong nguyện đây là câu trả lời giúp hóa giải những khó khăn của con. Cảm ơn con. Hãy cho thầy biết bất kỳ những khó khăn nào, thầy sẽ cố gắng trả lời.

Nếu con còn khởi những nghi ngờ, sân hận hay ganh tỵ tới Thượng sư, nếu con giữ dòng tâm đó thì sẽ là một ác nghiệp to lớn. Các Thượng sư là hóa thân của tất cả chư Phật, bởi do dòng tâm vô minh của con nên chư Phật trong quá khứ đã không thể giúp con được, các ngài không thể giúp hàng phục dòng tâm của con một cách trực tiếp, bởi vậy con phải lang thang không nơi nương tựa. Nay Thượng sư, ngài là hóa thân của vô số chư Phật, đã đoái thương tới con, giúp điều phục dòng tâm phiền não của con, giúp con tự do khỏi bể khổ luân hồi. Ngài giúp con đi tới giác ngộ, hạnh phúc vô song, bởi vậy con có thể mang lại tự do cho vô số chúng sinh và giúp họ tới giải thoát. Thật tràn đầy từ tâm, từ tâm vô lượng, không thể nghĩ bàn, lòng từ vô lượng. Với tất cả những phương tiện thiện xảo, bậc thượng sư giúp bạn tới giác ngộ bằng cách truyền trao giáo pháp, giới nguyện, quán đỉnh, bằng những phương tiện an bình, phẫn nộ. Với tất cả những phương tiện thiện xảo, ngài giúp con tới giải thoát giác ngộ.

Bởi vậy, các Thượng sư đã thị hiện ở khía cạnh phàm tình. Tất cả chư Phật phải hiển lộ trong những khía cạnh phàm tình, sử dụng các phương tiện trong đời sống phàm tình, thị hiện sự lầm sai. Các ngài không bị sân giận chi phối nhưng phải thị hiện sự sân giận, các ngài không bị tham ái chi phối nhưng phải thị hiện sự tham ái, không bị vô minh chi phối nhưng phải thị hiện sự vô minh. Chỉ thông qua phương thức đó mới giúp người đệ tử có tri kiến đúng đắn, nếu không họ không thể có được tri kiến thanh tịnh, chỉ như vậy mới hướng đạo người đệ tử tới giác ngộ, tự do khỏi bể khổ luân hồi và đưa bạn tới sự giác ngộ tối Thượng. Các ngài thị hiện như vậy là để giúp người đệ tử, không phải vì lợi ích của các ngài.

Con hãy tư duy về phương pháp thực hành đặc biệt này. Cảm ơn con rất nhiều. Thầy mong nguyện sớm gặp lại con. Hãy sống một đời sống với thật nhiều trái tim nồng ấm và Bồ đề tâm. Sống một đời sống lợi lạc cho tha nhân.

Thầy gửi tới con những lời cầu nguyện chân thành.

Bức thư thứ hai: Rèn luyện tâm chí thành đối với Thượng sư

Louise trân quý,

Thầy cảm ơn con rất nhiều bởi lá thư đầy lòng tôn kính. Thầy mong con sẽ nhập thất Vajrasattva trong ba tháng hoặc dài hơn trong khả năng của con cho đến năm tới. Tịnh hóa vô cùng quan trọng đối với con. Nếu không thực hành tịnh hóa liên tục, mạnh mẽ, con sẽ có rất nhiều xung đột trong dòng tâm và sẽ không thể hiểu mục đích của các pháp thực hành khác nhau. Điều đó tạo ra các suy đoán và niệm tưởng tiêu cực, và tiếp đến sẽ tạo ra nghiệp bất thiện che chướng dòng tâm của con rất nhiều lần nữa. Điều này làm cho con rất khó thấu hiểu Phật Pháp, không chỉ ở phương diện triết học, nhưng ngay cả giáo pháp căn bản.

Nếu có thể, hãy cố gắng lễ lạy ít nhất 100 lễ mỗi ngày bằng tán tụng hồng danh Ba mươi năm vị Phật, giống như con từng thực hành trong mỗi khóa tu. Trong thời gian buổi tối, hãy thực hành Vajrasattva. Hãy trì tụng ít nhất một tràng nếu con có thể, điều này rất lợi lạc.

Con đã không nghiên cứu giáo pháp căn bản một cách cặn kẽ, đặc biệt là phần tâm chí thành lên Kim cương thượng sư.

Câu trả lời ở đây là: hãy hoan hỷ đọc kỹ các bản kinh văn như Giải thoát trong lòng bàn tay từ đầu tới cuối. Đừng đọc quá nhanh, và nghĩ rằng pháp vị cam lồ sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó khác. Theo quan kiến Phật giáo, mỗi lời của Đức Phật thậm chí mỗi một từ đơn lẻ cũng đều hàm chứa pháp vị giải thoát phía sau. Pháp vị giải thoát phía sau lý nghĩa mỗi ngôn từ, và lý nghĩa tối thượng là sự giác ngộ.

Nếu bạn cố gắng làm những gì thầy đã khuyên ở đây, sẽ rất hữu ích.

Trong những cõi tịnh độ, tất nhiên chỉ có chư Phật, Bồ tát và những ai đã tích lũy đầy đủ công đức rộng lớn; những ai có nghiệp thanh tịnh tạo đủ nhân để được tái sinh nơi đó. Bởi vậy sẽ không có chướng ngại gì khi các ngài hóa thân trở lại trong cõi tịnh độ. Còn đối với phàm tâm như hiện nay của chúng ta thì không thể tới cõi tịnh độ, nhưng tất nhiên nếu chúng ta đang ở trong cõi tịnh độ thì dòng tâm thức của chúng ta sẽ không ở trạng thái như thế này. Nơi đó chỉ có những người có dòng tâm thanh tịnh.

Cho nên quan trọng nhất đối với con là hãy tịnh hóa liên tục, mãnh liệt. Hãy nỗ lực thực hành như vậy. Nếu không con sẽ liên tục gặp phải những chướng ngại trong việc nuôi dưỡng tâm chí thành tới thượng sư.

Trong những luận giải về tâm chí thành lên thượng sư có đề cập đến tám lợi lạc khi thực hành đúng và tám thiếu sót hay lầm sai đến từ việc không tôn kính các ngài. Tất nhiên nếu một ai không có thượng sư hướng đạo thì họ sẽ chẳng nhận được lợi lạc gì.

Gốc rễ của tâm chí thành tới thượng sư là hãy nhớ nghĩ tới lòng từ của các ngài. Khi ấy chúng ta khởi phát lòng tôn kính lên thượng sư, ngài là nguồn cội của toàn bộ hành trình tới giải thoát giác ngộ. Phải có sự hướng đạo từ thượng sư, chúng ta mới đạt tất cả sự chứng ngộ, giải thoát khỏi những đau khổ luân hồi tiến tới bến bờ giải thoát. Đây là lý do tại sao sự hiểu biết và thực hành tâm chí thành tới thượng sư rất quan trọng. Chúng ta cần phải suy xét kỹ càng. Chúng ta phải thực sự cẩn trọng và đặt rất nhiều nỗ lực cố gắng để thấu hiểu.

Về cơ bản, chúng ta ai cũng mong muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau. Chúng ta muốn lợi nhuận tổng cai tổng và tinh tế phiền não và nghiệp tiêu cực, và hoàn thành tất cả những phẩm chất của chứng ngộ. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải làm điều đó.

Mục tiêu chính của sự thực hành là:

Nhằm mang lại lợi lạc cho tha nhân;

Để giải thoát vô số chúng sinh khỏi bể khổ luân hồi;

Để mang lại cho vô số chúng sinh không chỉ trạng thái hạnh phúc tạm thời, mà còn đưa họ đến trạng thái toàn giác.

Có bốn lý do chính cho sự thực hành tâm chí thành tới thượng sư. Điểm chính yếu trong đó là coi Thượng sư là một vị Phật. Thầy sẽ để điều này cho con tự suy xét bản thân và tư duy kỹ càng qua bản kinh căn. Thầy sẽ chỉ luận giải sơ lược bốn lý do chính.

Thứ nhất, vạn pháp không có gì là vững bền trong quan điểm của chúng ta. Trong dòng tâm của phàm tình chúng sinh, chúng ta có quá nhiều huyễn ảo, quá nhiều thứ lớp ảo giác; rất nhiều lầm sai nặng nề. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy mọi người và chúng sinh có ảo tưởng, phạm phải lầm sai và trải nghiệm khổ đau. Nhưng quan kiến đó không phải là luôn luôn đúng.

Tu sĩ Lekpa Karma từng phụng sự Đức Phật trong 22 năm, nhưng ông luôn coi Đức Phật chỉ là một người nói dối. Ông có niềm tin nhiều hơn nơi một số Bậc thầy Hindu và không có niềm tin nơi Đức Phật, bậc đã chứng đạt chính đẳng, chính giác, toàn thiện, toàn giác, thành tựu tất cả những năng lực giải thoát và giác ngộ từ nhiều kiếp trước.

Cũng giống như ví dụ này. Ở phương diện các thượng sư, ngài là bậc giác ngộ, nhưng từ phía các đệ tử, họ lại không thể coi thượng sư một vị Phật. Tại sao? Bởi vì họ đã chưa tịnh hóa tri kiến lầm sai và chưa được rèn luyện kỹ càng về tâm chí thành tới thượng sư. Thầy chỉ nhắc điều này một cách sơ lược, con phải tự suy xét, quán chiếu xem.

Thứ hai, ngày nay tất cả chư Phật và Bồ tát đều không ngừng nỗ lực làm việc cho chúng sinh và cho chính mỗi người chúng ta.

Thứ ba, các Thượng sư là những bậc làm của tất cả công hạnh của chư Phật. Hãy tư duy kỹ càng về điều này. Dòng tâm của chúng ta có rất nhiều che chướng, chúng ta có rất nhiều tri kiến sai lầm, do đó chúng ta không thể thấy các Thượng sư có những năng lực của một vị Phật. Chúng ta không thể thấy rằng các ngài là cô nhiễm. Đây là lý do tại sao các ngài không thể hướng đạo cho chúng ta trực tiếp được. Chúng ta chỉ coi các ngài trong hình tướng phàm nhân.

Các bậc thầy không ngừng hướng đạo chúng ta, ban giáo pháp, quán đỉnh, ba cấp độ giới nguyện, khẩu truyền, v.v., nhưng tất cả những gì chúng ta thấy trực tiếp là hình tướng của phàm nhân. Mặc dù các ngài đang thực hiện tất cả những công hạnh giúp giải phóng chúng ta, đưa chúng ta khỏi biển khổ luân hồi đến bến bờ giải thoát nhưng chúng ta lại chỉ coi các ngài là phàm nhân với rất nhiều lầm sai, khổ đau.

Vì vậy, bởi tri kiến sai lầm như vậy do nghiệp lực, chúng ta không nhận được sự hướng đạo và không thể thụ nhận giáo pháp, giới nguyện. Chúng ta hoàn toàn bị bị lạc lối. Giống hệt như khi ta đang gặp nguy hiểm trong một khu rừng vào ban đêm, với cọp và sư tử xung quanh, và chúng ta ở đó mà không có chút ánh sáng nào. Hay chúng ta giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi trong một sa mạc nóng bỏng hoang vắng.

Bởi vậy, bậc thượng sư là thực hiện hành mọi công hạnh của chư Phật, và đó là lý do tại sao chúng ta nói các ngài là một vị Phật.

Và thứ tư, sau cùng xin hoan hỷ đọc kỹ phần này trong bản kinh văn lam-rim – Đức Phật Kim Cương Trì tuyên bố rằng bậc Thượng sư chính là một vị Phật.

Bên cạnh những điều Thầy đã nhắc tới ở đây, có những lý do sâu xa và thâm diệu hơn nhiều. Với sự tịnh hóa mãnh liệt và rèn luyện tâm chí thành hướng tới Thượng sư, chúng ta có thể thấy Thượng sư chính là một vị Phật. Không chỉ có vậy, tất cả những sự chứng ngộ trong mức độ nhỏ, trung bình và vĩ đại đều có thể thành tựu.

Đây là một chút chia sẻ của Thầy tới con từ Trung tâm Đại thừa Tushita ở Dharamsala, trong căn phòng phía dưới chính điện, nơi mà có rất nhiều chú khỉ đến và chơi đùa, nghịch nước. Hahaha!

Hãy tận hưởng đời sống của mình nhé. Con phải thực sự thấu hiểu rằng Phật giáo rất logic. Khi biết suy tư kỹ càng về những lời dạy của Đức Phật, con sẽ thể nhập pháp sâu sắc hơn nữa rất nhiều.

Vì vậy, hãy tận hưởng đời sống quý giá mà chúng ta đang có trong cuộc đời này.

Thầy gửi tới con những lời cầu nguyện chân thành!

Bức thư thứ ba:

Pháp Thiền định Guru Yoga thường nhật

Rinpoche đã ban cho pháp thiền định về tâm chí thành tới Thượng sư

Các thứ lớp bao gồm: khai phát niềm tín tâm, nhớ nghĩ tới lòng từ, thỉnh cầu, làm hoan hỷ.

[Thầy là] đấng Thiện thệ trong mười phương, ba đời,

Trong hình tướng [một tu sĩ đắp y vàng,

Thầy đã lợi lạc chúng sinh trong tam giới qua những công hạnh của một vị Phật.[1]

[Hãy quán tưởng bậc Thượng sư] đang làm lợi lạc cho vô số chúng sinh, trong đó có bản thân mình, bằng ban quy y, giới nguyện, luận giảng Kinh, truyền trao quán đỉnh, khẩu truyền. Đây là những công hạnh của một vị Phật, giúp cho con có thể đạt tới giải thoát giác ngộ. Để chứng đạt giải thoát giác ngộ, con cũng cần thực hành những công hạnh này và chính Thượng sư đã ban cho con. Bởi vì phàm tâm, con không thể thấy được Phật trong hình tướng thanh tịnh, đức Phật đã thị hiện trong hình tướng phàm và thực hiện những công hạnh này để đưa con tới bến bờ giải thoát.

Theo quan kiến của phàm tình chúng sinh, những người không có dòng tâm thanh tịnh, các bậc Thượng sư đã hiển thị trong hình tướng phàm tình.[2] Trong nhiều tantra đã hiển thị lời dạy sau “Ta với hồng danh là Vajrasattva sẽ thị hiện trong hình tướng phàm tình để lợi chúng sinh. Chính đức Phật Kim Cương Trì đã dạy rằng ngài sẽ hiển thị trong những hình tướng phàm và hướng đạo cho chúng sinh. Không chỉ có vậy, các Thượng sư thị hiện các công hạnh khác nhau để hướng đạo cho người đệ tử, thông qua các phương diện phẫn nộ và an bình, khai thị và sử dụng nhiều phương tiện thiện xảo giúp người đệ tử.

Cùng với đức Phật Kim Cương Trì, có vô số chư Phật khác: bộ Phật Kim Cương Trì, rồi Bộ Phật Vairochana thân kim cương, bộ Phật A Di Đà khẩu kim cương, bộ Phật Akshobhya tâm kim cương và hàng trăm bộ Phật khác nhau. Chúng ta không có nghiệp thanh tịnh để thấy được những bộ Phật như vậy nên các ngài không thể hướng đạo cho chúng ta một cách trực tiếp. Chỉ có bậc Kim cương Thượng sư có thể hướng đạo cho con, bởi vậy việc làm của các ngài chính là công hạnh của tất thảy chư Phật. Bởi vậy những bậc Thầy này còn quan trọng hơn tất thảy chư Phật. Các thầy quan trọng hơn. Như Padampa Sangye nói, “Nếu có tri kiến coi Thượng sư tôn quý hơn Phật, khi ấy con sẽ đạt được giác ngộ trong đời này.” Ở phương diện công hạnh, các bậc Thượng sư và chư Phật đều như nhau, nhưng tâm từ của Thượng sư to lớn hơn bởi vì bằng cách hiển thị ở phương diện phàm tình, các ngài đã hướng đạo một cách trực tiếp và con có thể nhận được sự hướng đạo một cách trực tiếp.

Con thỉnh cầu Thầy, bậc tôn quý

Ngài chứng đắc tất thảy những thành tựu cao quý,

Nương tâm chí thành tới Thầy,

Giúp con từ bỏ được Bát phong trói ràng

Xin hãy gia trì con thực hành và thành tựu thông qua hạnh làm Thầy hoan hỷ.[3]

Làm các Thượng sư hoan hỷ là thực hành quan trọng nhất giúp thành tựu mọi tâm nguyện. Đây là pháp thực hành quan trọng nhất để đạt được sự giác ngộ trong đời.  Tại sao lại quan trọng như vậy? Tại sao làm các Thượng sư hoan hỷ lại được coi trọng đến vậy? Bởi vì làm hoan hỷ Thượng sư giúp tịnh hóa mạnh mẽ nhất. Ngay cả khi lỗi lầm đã phạm trong quá khứ, như phá bỏ giới nguyện samaya thì làm hoan hỷ Thượng sư là cách tốt nhất và nhanh chóng nhất tịnh hóa tội nghiệp. Tất cả ác nghiệp được tịnh hóa hoàn toàn. Đó cũng là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để tích lũy công đức rộng lớn nhất. Vì vậy, đây là pháp thực hành căn bản để thụ nhận được sự ban phước của Thượng sư, cách nhanh nhất để đạt được giác ngộ, và cách nhanh nhất để mang lại sự giải thoát, giác ngộ cho tất thảy chúng sinh.

Sẽ vô cùng lợi lạc nếu hành giả thực hành pháp tu Guru Yoga với sáu đề mục thiền định này.

Ghi chú:

[1]. Trong bản dịch của GS Alex Berzin, câu kệ này như sau: “Con xin cúi mình thỉnh cầu Thầy tôn quý, ngài là chư Phật ba đời mười phương, đã giáo hóa chúng sinh, thầy cũng thực hành những công hạnh của chư Phật trong vô số cõi trong hình tướng của một tu sĩ đắp y vàng.”

[2]. Đây là một luận giảng có câu kệ thứ hai mà tôi không trực tiếp dịch. Bản dịch của Berzin như sau: “Con cúi mình thỉnh cầu Thầy tôn quý, hiện thân của Phật Kim cương trì, thầy là ruộng phước điền cao quý hơn vô lượng chư Phật.”

[3]. Bản dịch của Berzin cho câu thứ ba như sau: “Tất thảy những thành tựu thế và xuất thế đều nương nới tâm chí thành thanh tịnh lên Thầy, bậc Hộ trì của con, xin ban gia trì cho cho thành tựu pháp làm hoan hỷ bậc Thầy.”

Lama Zopa Rinpoche

Việt dịch: La Sơn Phúc Cường 

Nguồn: Tri kiến thanh tịnh đối với Bậc Thầy và Pháp thực hành Guru Yoga trong Kim cương thừa

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung