Cầu nguyện cho giáo pháp lan rộng ở phương Tây |

Cầu nguyện cho giáo pháp lan rộng ở phương Tây

Tham khảo Thực hành

Bằng nguyện lực của Tam Bảo Tối Thượng đáng tin cậy

Và chân lý của tinh thần trách nhiệm toàn cầu của chúng con,

Nguyện cho Phật pháp quý báu lan rộng và hưng thịnh

Ở mọi vùng đất, theo chiều dài và chiều rộng của phương Tây.

 

Cho mọi người sinh sống ở đó, cùng với những người thân,

Những người tu tập theo giáo pháp, với niềm tin và lòng tôn kính,

Nguyện cho mọi trở ngại trong việc hành trì giáo pháp thanh tịnh tiêu tan

Và mạng lưới tuyệt hảo đầy thuận duyên nới rộng như trăng tròn.

 

Đặc biệt cho những ai tạo ra phương tiện

Giúp cho giáo huấn của Đấng Chiến Thắng lan rộng và hưng thịnh,

là mùa xuân của mọi niềm vui và lợi lạc,

Nguyện cho họ không gặp khó khăn vì chướng ngại và nghịch duyên

Và nguyện cho điều này tự phát như chúng con hy vọng và ước nguyện.

 

Yongdzin Ling Rinpoche 

Việt dịch: Lozang Ngodrub 

Nguồn: Cầu Nguyện Cho Giáo Pháp Lan Rộng Ở Phương Tây

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung