Bài ca soi sáng tâm hồi nhớ |

Bài ca soi sáng tâm hồi nhớ

Kim cương thừa Thực hành

Thuở nọ, khi đức Jigten Sumgon [vị Tổ thứ Nhất của dòng phái Drikung Kagyu] đang an trú tại tu viện Drikung Thil [Tây Tạng], ngài kêu gọi khoảng 30 đại đệ tử của ngài về vân tập tại một cánh đồng bát ngát ngay sau tu viện. Tại đây, đức Jigten Sumgon truyền lệnh cho các đệ tử thi triển pháp thần thông. Không ai trong số 30 đại đệ tử là không làm được theo lệnh truyền của sư phụ, ngoại trừ một người duy nhất. Người đó là Rinchen Drak. Quá xấu hổ, Rinchen Drak đột ngột lìa đời. [Theo tục lệ Tây Tạng], thi hài của người chết được đem xẻ ra để phân phát cho loài chim kền kền. Nhưng người ta không thể xẻ thi hài của Rinchen Drak ra được – không con dao nào chạm được vào tử thi này. Đại sư Jigten Sumgon liền đặt đầu mũi cây tích trượng của ngài lên ngay vùng tim của Rinchen Drak, và cất tiếng hát lên bài ca sau đây…

Chí tâm đảnh lễ đức Phagmo Drupa vinh hiển.

Rinchen Drak, con ta ơi, hãy lắng nghe cho rõ.

Ka!

 

Vào giây phút lìa đời…

Mọi vọng động thế gian chỉ là điều dối trá –

Tám pháp thế gian chẳng khác chi sắc cầu vồng.

Nghĩ lại xem, con có đặt niềm tin vào những điều đó được không?

 

Khi con nhìn thấy đám đông bằng hữu phải chia lìa,

Bao thương yêu trìu mến của quyến thuộc, bạn bè chỉ là điều dối trá,

Những lời âu yếm tự đáy tim chẳng khác nào tiếng vọng –

Nghĩ lại xem, con có đặt niềm tin vào những điều đó được không?

 

Khi con nhìn thấy sự tăng trưởng và lụi tàn của thân tứ đại,

Ảo tưởng về sức mạnh và tài năng chỉ là điều dối trá,

Đóa hoa xuân của tuổi trẻ –

Nghĩ lại xem, con có đặt niềm tin vào điều đó được không?

 

Của cải gom góp, được đem ra tiêu dùng, con thấy đó,

Những chắt chiu đầy tham đắm nhọc nhằn cũng là điều dối trá,

Thức ăn và tài sản chẳng khác chi giọt sương trên đầu ngọn cỏ –

Nghĩ lại xem, con có đặt niềm tin vào những điều đó được không?

 

Khi con nhìn thấy ra được khổ não của vòng sinh tử,

Thì hạnh phúc của chư thiên và con người chỉ là điều dối trá,

Niềm vui, nỗi khổ luân hồi –

Nghĩ lại xem, con có đặt niềm tin vào những điều đó được không?

 

Đối với cội cây, đấng từ phụ, tâm Bồ Đề cao quý,

Tánh thiên vị của đám học trò chỉ là điều dối trá,

Bạn bè, những kẻ bất thiện, lầm lạc trong ảo tưởng –

Nghĩ lại xem, con có đặt niềm tin vào họ được không?

 

Khi con hiểu ra được rằng tất cả chúng sinh đều là cha mẹ,

Bám chấp nơi bản ngã tự tôn chỉ là điều dối trá,

Cỗ xe nhỏ, con đường độc giác –

Nghĩ lại xem, con có đặt niềm tin vào điều đó được không?

 

Khi con đã hoàn toàn tin tưởng vào định luật nhân quả,

Thì lời hướng dẫn ‘không cần tinh tấn’ chỉ là điều dối trá,

Sấm sét không mưa chỉ là một bầu trời trống rỗng –

Nghĩ lại xem, con có đặt niềm tin vào điều đó được không?

 

Đối với bậc đạo sư đã chứng đắc, tiềm tàng năng lực và ân điển,

Ma vương chướng ngại và mọi lỗi lầm chỉ là điều dối trá,

Miệng xoen xoét những câu kinh cầu như một con vẹt –

Nghĩ lại xem, con có đặt niềm tin vào điều đó được không?

 

Khi con đã chứng ngộ được bản tánh chân như của tâm,

Thì ba kỳ muôn ức vạn niên chỉ là điều dối trá,

Bánh xe ảo tưởng của chân lý nhuộm màu tương đối –

Nghĩ lại xem, con có đặt niềm tin vào điều đó được không?

 

Nơi bãi tha ma ‘Gom Tụ Ngọc Xá Lợi,’

Một mình quạnh quẽ, con ta ơi, con có buồn không?

Chẳng gì có thể tồn tại, tất cả đều phải hoại diệt,

Rinchen Drak ơi, đừng tham luyến nữa,

Nếu tâm con vẫn còn tham đắm,

Hãy chuyển hết tâm đó vào trái tim thầy!

Ngay sau đó, người ta xẻ được thi hài của Rinchen Drak ra, và bên trong thấy có vô vàn những viên ngọc xá lợi bé xíu đủ màu sắc. Nhiều đến nỗi phải dùng những chiếc chổi quét để có thể vun hết những viên ngọc đó lại…

Đức Jigten Sumgon

Việt dịch: Tâm Bảo Đàn

Nguồn: Bài Ca Soi Sáng Tâm Hồi Nhớ

 

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung