Tiểu sử ngắn Đức Taksham Samten Lingpa |

Tiểu sử ngắn Đức Taksham Samten Lingpa

Các Đời Hóa Thân Taksham Samten Lingpa Truyền Thừa Ripa

        Đại Khai Mật Tạng Taksham Samten Lingpa ra đời vào năm 1682 ở một thung lũng thuộc tỉnh Kham – Đông Nam Tây Tạng trong một xứ có nhiều trũng hẹp không thể đi qua lại được, nhiều hẽm núi được tạo thành bởi các con sông lớn Mekong, Irrawaddy, và Salwee. Một số tài liệu lịch sử nói rằng : ” Một hành giả tên là Nuden Dorje sẽ xuất lộ trong những bảo tàng của Guru Ripoche ở Kham”. Ngài phát lồ nhiều bộ văn bản được cất dấu dành cho Ba Gốc (Guru, Yidam, Dakini) và cho các Hộ Pháp. Bộ văn bản chính yếu của Ngài nói về một phương diện của Guru Rinpohe gọi là Lama Yishi Norbu, và bộ “Yidam Gongdu” một phần nghi thức hành trì riêng của Đức Bà Yeshe Tsogyel, là phương diện chính để thành tựu phương diện này của Đạo sư.

       Ngài cũng tìm thấy nhiều tượng, Bảo tháp và thần chú. Ngài trì giữ dòng truyền thừa của Thành tựu giả Dudul Dorje Vĩ  Đại, giống như các Đạo sư Longsel Nyingpo, Yolmo Tulku Tenzin Norbu và Katok Tsewong Norbu. Hơn nữa Ngài có mối liên hệ cơ duyên vững chắc với Đạo sư Choje Lingpa, và người ta được biết Choje Lingpa là Đạo sư của Ngài, hoặc bằng hóa thân, hoặc bằng cách xuất hiện trong linh kiến. Ngài đã biết được cái bí mật của Đức Bà Yeshe Tsogyel là nhờ trong một kiếp Ngài là Gyelwa Jangchub, người phối ngẫu của Đức Bà Yeshe Tsogyel. Trong lời cuối sách kiếp sau của Āchāraya Sale.

        Taksham Samten Lingpa (Taksham Nuden Dorje) khi kể lại cuộc đời của  Đức Bà Yeshe Tsogyel được trôi chảy, Taksham Samten Lingpa đã đưa đời sống bí mật của Yeshe Tsogyel vào dòng diễn tiến của các sự kiện lớn vốn gây nhiều biến đổi sâu sắc cho Tây Tạng thời đó, mà trong đó Yeshe Tsogyel đã đóng một vai trò quan trọng. Vì vậy khi thuật lại cuộc đời công khai của Yeshe Tsogyel, Taksham Samten Lingpa cũng kể lại lịch sử của triều đại Hoàng Đế Trisong Detsen, và dù lời kể phù hợp với các truyền thuyết ở thời kỳ ban đầu của lịch sử ghi chép ở Tây Tạng , một số đoạn và nhiều chi tiết có tính cách xác thực làm cho quyển tiểu sử này chứa đựng môt nguồn tài liệu có giá trị đối với các sử gia.

        Để trình bày ý niệm của về đời sống bí mật của Yeshe Tsogyel, Taksham Samten Lingpa dùng những công cụ văn học quy ước của thể loại tiểu sử Phật giáo Kim cương thừa như mandala, siêu hình học, biểu tượng học của Kim cương thừa, từ ngữ có nghĩa bóng và thi ca. Với những phương tiện này, ngài mô tả một pháp môn mà hành giả mật giáo có thể thực hành. Trong lời huấn thị cuối cùng cho các đệ tử, Yeshe Tsogyel bảo các đệ tử hãy đọc tiểu sử của mình để được hướng dẫn về cách thực hành Kim cương thừa. Cuốn tiểu sử nổi tiếng với tựa đề “Vũ Điệu Dakini – Đời sống bí mật và những bài ca của Đức Bà Yeshe Tsogyel”, tiểu sử này là một tác phẩm do cảm hứng thiêng liêng có thể nói là được phát sinh về mặt tinh thần giữa “Sự hợp nhất trong ánh sáng hoa sen của Guru và Dakini” nên tất nhiên có thể được xếp vào loại “bảo tàng tâm trí”. Quyển tiểu sử này có giá rất lớn trong việc giới thiệu về Phật giáo Kim Cang Thừa.

      Đức Taksham Samten Lingpa không phải là một học giả giáo điều, người cùng thời với Ngài coi Ngài như là một vị thánh nhân điên khùng, dễ nổi giận nhưng từ bi, Ngài kín đáo tiết lộ những bí mật của Kim Cương Thừa, vì sẽ không gây hại cho Guru cũng như đệ tử, nhưng với lối mô tả hiện thực của Ngài luôn đánh vào những điểm trọng yếu của người nghe, ý kiến của Ngài luôn thẳng thắn, thật thà một cách vô úy, óc khôi hài của Ngài thật tinh tế và sâu sắc.

       Khai Mật Tạng Taksham Samten Lingpa là người mang lại luồng sinh khí mới cho các nghi lễ, Kho tàng giáo lý của dòng truyền được gìn giữ và truyền trao qua nhiêu thế hệ không dán đoạn, bằng cách cải biên và trình bài rút ra những ý nghĩa tinh yếu của giáo lý, với điều này Ngài được coi là Bậc Thầy có đầy đủ phẩm tánh.

       Hóa thân gần đây nhất của Taksham Samten Lingpa hiện nay là Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche một Đại Khai Mật Tạng (Terchen) trứ danh, trong thời kỳ những chướng ngại xuất hiện ngày càng nhiều, việc xuất hiện của một Terchen thực sự là một hy hữu. Hiện kho tàng giáo lý của Taksham Samten Lingpa và Đức Bà Yeshe Tsogyel hiện đều được trì giữ và thực hành bởi Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và Truyền thừa Ripa. Vào năm 2016 năm đản sanh của Đức Liên Hoa Sinh, vì lợi ích của vô lượng chúng sinh Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche đã quang lâm đến Việt nam và ban truyền những quán đảnh từ các Kho tàng tâm (Gongter) do Ngài khám phá ngay trong đời này, để làm thuần thục và giải thoát chúng sanh khỏi những đau khổ.

Tiểu sử ngắn này được trích từ nhiều chỗ trong cuốn sách nổi tiếng “Vũ Điệu Dakini – Đời sống bí mật và những bài ca của Đức Bà Yeshe Tsogyel” của dịch giả Lục Thạch – Ban Thiền Pháp Trí và được hiệu đính và thêm phần cuối bởi Liên Hoa Trì Pháp . Nhờ công đức nhỏ này thì xin hồi hướng cho sự trường thọ của Đức Pháp Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và kho tàng giáo lý Terma của Kim Cương Thừa thâm sâu của Đức Bà Yeshe Tsogyel và Taksham Samten Lingpa trải rộng khắp Việt nam và làm lợi lạc cho hết thảy hữu tình chúng sinh. Mong mọi sự tốt lành !

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung