Lời cầu nguyện nhanh chóng làm an dịu các chướng ngại |

Lời cầu nguyện nhanh chóng làm an dịu các chướng ngại

Thực Hành Dòng Ripa Truyền Thừa Ripa

EMAHO TSA SUM KUN DU ORGYEN TO TRENG TSAL

Ngài là Đấng Orgyen To Treng Tsal, sự hợp nhất của tất cả cội gốc,


THA YEY MAK DOK GURU CHE WAI CHOK

Bậc Đạo sư siêu việt có thể chấm dứt mọi cuộc chiến tranh.


BAR CHEY GEK JOM DORJE DRO WO LÖ

Ngài là Đạo sư Kim Cương Phẫn Nộ (Dorje Drollo) Bậc điều phục mọi chướng ngại và cản trở.


DU PUNG DUL DZE GE SAR DRA LAI GYAL

Ngài là Gesar, vua của Drala, người hàng phục đội quân ma quỷ.


GO SUM DE MU TRAK PO SOL DEB NA

Bằng thân, khẩu và ý, con cầu nguyện với tín tâm và lòng sùng mộ,


NYON MONG DUK NGEL RANG GYU CHOD PA YI

Xin chấm dứt khổ đau bởi sự rối loạn nơi dòng tâm thức của con.


MAK TRUK TSON GYI JIK PA KUN SOL LA

Xua tan mọi nỗi sợ hãi của chiến tranh và vũ khí,


NEY DUN BAR CHEY CHEN NGEN SHI WA DANG

làm an dịu bệnh tật, ma quỷ, chướng ngại và những hoàn cảnh tiêu cực.


DRO KUN PEN DE PEL LA LONG CHO NEY

Nguyện tất cả chúng sinh an hưởng hạnh phúc và thịnh vượng.

SAM DUN CHO SHIN DRUP PA GYIN GI LOB

Xin ban phước lành để mọi nguyện ước của chúng con trở thành hiện thực một cách phù hợp với Pháp.

Được trước tác bởi  Khai Mật Tạng Namkha Drimed Rabjam Rinpoche vào thời điểm của cuộc tấn công bất ngờ trên nước Mỹ, để thế giới có thể thoát khỏi sự đe dọa của chiến tranh, vũ khí và xung đột. Chuyển dịch anh ngữ bởi Jeremy Morrelli tại Berkeley, California ngày 16, tháng 10, năm 2001.

 

 

 

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung