Cầu nguyện đến Gesar làm lắng dịu những xung đột và mang lại bình an và hạnh phúc |

Cầu nguyện đến Gesar làm lắng dịu những xung đột và mang lại bình an và hạnh phúc

Thực Hành Dòng Ripa Truyền Thừa Ripa

RAM YAM KHAM

OM AH HUNG

HUNG HUNG HUNG

RIK SUM PEMA DRAK PO KUR SHENG PA

Ngài là bậc hiển lộ trong hình tướng hoa sen phẫn nộ, thủ lĩnh của ba gia đình Phật ,


NYIK MAI DUL KA MA LU DUL WAI PAL

Bậc điều phục tất cả những chúng sinh khó được điều phục trong thời ngũ trược,


DU DUL GESAR NORBU DRA DUL TSAL

Ngài là bậc điều phục ma quỷ, Gesar phẫn nộ tôn.


PA TUL PONNU KA DO PO NYA PUNG

Cùng tất cả những hóa thân, cùng đoàn tùy tùng, daki’s và các sứ giả của Ngài,


DRA LA WERMAI KOR DANG CHE PA NAM

Với đoàn tùy tùng của drala và wermas , xin hãy đến đây,


DIR SHEK SER KYEM DUTSI PU CHÖD BULU

và cùng uống nước cam lồ hay rượu vàng này.


DA TA NYIK MA NGA DÖ DÜ DE RU

Bây giờ đang là thời kỳ ngũ trược ác thế.


NYON MONG DUK NGAI TOP SHUK ME TAR BAR

Sức mạnh của những cảm xúc tiêu cực, tham đắm và khổ đau bùng phát như lửa.


CHE DRÖ SHE GYU DU DANG GONG PÖ LAM

Con người không ngừng biến thành loài ác thú,


MAK JAK NE TSUN TRUL GYI KORLO KOR

Lao vào sự hỗn loạn của chiến tranh, bệnh tật và vũ khí.


DUL TREN TSON GYI DRO LA TSE WA DANG

Vũ khí hạt nhân được nhắm tới việc tiêu diệt con người,


GYAL KAM DUK NGAL JIK PAI NAR WA LA

Đất nước ở trong mối họa của nỗi đau khôn cùng.


TUK DAM MA YEL GESAR DRA LAI GYAL

Vị vua của Drala, xin đừng quên lời hứa nguyện của Ngài.


KOR DANG CHEY PA DRAK PO KUR SHENG NEY

Nhân lên gấp bội những hóa thân của Ngài đầy khắp vũ trụ.


TRUL PA YANG TRUL NANG SI JIK TEN KENG

Xin hãy luôn che trở và bảo vệ để mang lại hạnh phúc.


DE DEN BU LA SUNG KYOB YEL MAI DZEU

Ở khắp các quốc gia, đất nước trên thế giới


GYAL KAM DI TSON ZAM LING CHON KUN DU

Xin chấm dứt chiến tranh, vũ khí và xung đột


MAK TRUK TSON CHEY YUL NGO SHOM PA DOK

Loại bỏ ốm đau, bệnh tật và nỗi sợ bị tấn công.


NEY DON RIM YAM LO BOR JIK PA SOK


NGA DÖ GÜ PÄ CHEN NGEN KUN SOL LA

Loại bỏ tất cả những hoàn cảnh tiêu cực


ZAM LING DRO NAM PEN DE PEL LA CHO

Mang tất cả chúng sinh trên thế giới tới sự hạnh phúc và thịnh vượng,


BAR CHEY DU DE YUL LEY RAB GYAL NEY

Chiến thắng trong việc loại bỏ các chướng ngại và các thế lực ma quỷ trên thế giới,


CHOK LEY NAM PAR GYAL WAI TIN LE DZE

Tham gia vào hoạt động truyền bá giác ngộ khắp mọi nơi.

Trong thời điểm căng thẳng này của những đau khổ trong thời ngũ trược, khi con người trở thành quỷ dữ và những cảm xúc tiêu cực bùng phát như lửa, các quốc gia đang lâm vào cảnh hỗn loạn bởi chiến tranh, vũ khí và bệnh tật, Khai Mật Tạng Namkha Drimed Rabjam đã trước tác văn này với động cơ hoàn toàn thanh tịnh để cho sự sợ hãi của chiến tranh được lắng dịu và mang lại bình an, hạnh phúc cho thế giới. Chuyển dịch bởi Jeremy Morrelli tại Berkeley, California ngày 16, tháng 10, năm 2001.

 

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung