Các thực hành chính của dòng Truyền thừa Ripa |

Các thực hành chính của dòng Truyền thừa Ripa

Thực Hành Dòng Ripa Truyền Thừa Ripa

Gồm các thực hành giáo khóa Taksham nói chung và đặc biệt là các thực hành rộng lớn của Lama Norbu (Guru Sadhana), bắt đầu từ các bài tập du già về kinh mạch và khí, các phương diện của Gesar, Phurba, Yeshe Tsogyal, Dorje Drolocho tới Kho tàng Quý báu của Ba Bộ và các thực hành tâm yếu Dzogchen (Đại Viên mãn)

BT (12)

Lama Norbu

 

04

Taksham

BT (10)

 Hayagriva

BT (7)

Vajrakilaya

BT (9)

Gesar Drakpo

BT (8)

Guru Dorje Drolo

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung