Đại Sư xây dựng chùa Samye vinh quang và làm lễ thánh hóa |

Đại Sư xây dựng chùa Samye vinh quang và làm lễ thánh hóa

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Đạo Sư Liên Hoa đã trói buộc các tinh linh hùng mạnh như 21 vị Genyen, 21 nữ thần ở vùng núi xám, núi tuyết và núi đá, 21 nam nữ La Sát của Tây Tạng. Ngài khiến mọi vị thần của các hành tinh và chòm sao. Các tinh linh gom góp đất và đá từ các thung lũng và ngọn núi. (Biên Niên Sử Tràng Hoa Hoàng Kim nói thêm rằng Đức Padmasambhava đã mang trang sức gồm ngọc quý và xương, cầm chuông và chày trên tay và thốt âm HUM, bay lên trời, nơi Ngài tiến hành thánh hóa vùng đất bằng vũ điệu kim cương. Những tinh linh địa phương cùng giúp đỡ thiết lập nền móng bằng cách đặt đá thành các hàng nơi bóng Ngài đổ xuống.)

Khi thiết lập nền móng cho ngôi chùa, Vua Trisong Deutsen đã đặt chùa Trung Tâm Ba Tầng mô phỏng Núi Tu Di. Cấu trúc bao quanh theo kiểu 7 núi vàng. Hai chùa Yaksha được bố trí theo kiểu mặt trời, mặt trăng. Bốn chùa chính và tám chùa phụ được sắp xếp theo kiểu các lục địa và tiểu lục địa.

Về ba chùa đặc biệt, Hoàng phi Pho-gyong Gyalmo Tsun xây dựng chùa Mồ Côi Vàng, Hoàng phi Tsepang Margyen xây dựng chùa Đồng Đỏ Khamsum, và Hoàng phi Tro Jangchub Men xây dựng chùa Gegye Jema.

Bốn ngôi chùa chính và tám ngôi chùa phụ được xây dựng gồm: Chùa Văn Thù Sư Lợi, chùa Palo Vô Song, chùa Di Lặc, chùa Kim Cương Thủ, chùa Vô Lượng Quang, chùa Tịnh Hóa, chùa Thiền Định, chùa Dịch Thuật, chùa Pekar, chùa Mật Chú Điều Phục Ma Vương, chùa Vishva và chùa Bồ Đề.

Ở bốn góc, nền móng cho bốn bảo tháp được thiết lập. Ở bốn phương, đền thờ các Hộ Pháp được xây dựng. Ở bốn cửa, bốn trụ lớn được dựng lên, và trên đó đặt bốn con chó săn lớn làm bằng đồng. Cuối cùng, nền móng cho tường bao quanh bên ngoài được xây dựng.

Đạo Sư Padmasambhava nhập định, lệnh cho tám bộ các quỷ thần trợ giúp việc xây dựng. Họ lăn đá từ ngọn núi xuống thung lũng. Những gì các vị trời và quỷ ma xây dựng ban đêm vượt xa những gì con người xây ban ngày.

Đạo Sư Liên Hoa nghĩ rằng, “Giờ đây liệu Ta đã trói buộc thân, ngữ, tâm của tám bộ trời và quỷ ma này?”. An trú trong thiền định, Ngài thấy rằng thân, ngữ, tâm của tám bộ này đã được trói buộc bởi lời thề và đang tuân lệnh Ngài. Ngài cũng thấy rằng, loài Rồng với thân bị trói buộc, đang xây dựng Samye, và với ngữ bị trói buộc, họ nói đang tuân lệnh Đức Padmasambhava. Nhưng bởi tâm họ không bị trói buộc bởi lời thề, họ tạo ra mọi sự hỗn loạn. Bởi thế, Đạo Sư đã nhập định và điều phục loài Rồng.

Vào thời điểm này, các bậc thầy về xây dựng gồm Hashang Mahayana, Yag Krakama từ Mông Cổ, và nhiều vị khác đã hoàn thành việc xây các bức tường. Thợ mộc giỏi nhất, dẫn đầu bởi Langtsang từ Trung Hoa và Vasu từ Nê-pan, lắc đầu thưa rằng, “Đức Vua, lấy gỗ ở đâu đây? Gỗ đã cạn kiệt”.

Vua Trisong Deutsen vô cùng lo âu nghĩ rằng, “Chúng ta có thể tìm nhiều gỗ như vậy ở đâu?”. Ngài cảm thấy hoàn toàn nản lòng.

Vị Rồng ở rừng Gyalchang, xứ Surphuk đã đến gây chướng cho vua Trisong Deutsen. Hắn biến thành một người đàn ông trắng cưỡi con bạch mã. Như vậy, hắn gặp nhà vua và nói rằng, “Thưa Bệ Hạ, tôi sẽ dâng lên ngài tất cả số gỗ cần thiết cho Samye. Xin hãy yêu cầu Đạo Sư Padmasambhava chấp thuận”.

 Nhà vua nghĩ rằng, “Đây là một món quà linh thiêng”, ngài hứa chấp nhận và tuyên bố, “Đạo Sư Liên Hoa chắc chắn sẽ ưng thuận”.

Vua Trisong Deutsen đến gặp Đạo Sư Liên Hoa ở Động Tregu, Chimphu. Vua thỉnh cầu, “Đại Sư, xin hãy cho phép”, nhưng Đức Padmakara không đồng ý. “Bằng mọi giá, xin hãy chấp thuận. Thứ tôi có được là một món quà diệu kỳ”. Đạo Sư Liên Hoa cho phép vua Trisong Deutsen nói và ngài đã kể lại câu chuyện trên.

Đại Sư đáp rằng, “Gỗ cho ngôi chùa sẽ tự động đến. Ta đã trói buộc thân, ngữ, tâm của tám bộ trời và quỷ ma. Nhưng, bởi tâm loài Rồng vẫn chưa bị trói buộc, Ta định trói buộc chúng. Vào thời 500 năm cuối cùng, mọi đất đai sẽ bị kiểm soát bởi loài Rồng. Bên trong, 18 loại bệnh hủi sẽ lan tràn. Tất cả chùa chiền ở vùng biên ải và chúng sinh cư ngụ sẽ bị cai quản bởi loài Rồng và bị phá hủy. Khắp nơi, trên và dưới đất, đều do loài Rồng kiểm soát”.

Khi vua Trisong Deutsen trở về Samye, tất cả gỗ của loài Rồng trao tặng đã được vận chuyển theo sông Tsangpo và cập bến gần chùa Samye. Theo cách này, nhà vua đã xây dựng ngôi chùa. Việc xây dựng bắt đầu vào năm Dần, khi ngài 21 tuổi. Phật sự được hoàn thành vào năm Ngọ (Toàn bộ việc xây dựng kéo dài trong 5 năm. Bắt đầu vào năm Dần (810 SCN), nó tiếp tục qua các năm Mão, Thìn, Tỵ và hoàn thành vào năm Ngọ (814 SCN).

Tầng mái của chùa Trung Tâm Ba Tầng được xây dựng theo phong cách Ấn Độ, bởi Ấn Độ là suối nguồn của truyền thống Phật Pháp. Tầng giữa được xây theo kiểu Trung Hoa, bởi Trung Hoa là nơi tổ chức. Tầng thấp hơn được xây theo kiểu Tây Tạng, bởi Tây Tạng là nơi sáng lập.

Cấu trúc xung quanh được bố trí theo kiểu 7 ngọn núi vàng. Hai ngôi chùa Yaksha được làm giống như mặt trời và mặt trăng. Bốn chùa chính và tám chùa phụ được sắp xếp giống như các lục địa và tiểu lục địa. Với ba ngôi chùa đặc biệt cùng tường ngoài, toàn bộ quần thể chùa chiền này được hoàn thành chính xác theo ước nguyện của vua Trisong Deutsen và vì thế được gọi là Tự Nhiên Viên Thành Vô Biên Thệ Nguyện Vinh Quang.

Đức Padmasambhava tiến hành lễ thánh hóa vào năm Dậu, và 5 lễ gia trì đặc biệt được thực hiện: Hình tượng Tỳ Lô Giá Na trong chùa Bồ Đề hiện lên bầu trời, và mọi biểu tượng linh thánh của chùa trung tâm tự nhiên đi ra ngoài. Nhà vua lo sợ nghĩ rằng, “Bây giờ chúng không thể trở lại”, nhưng Đạo Sư Liên Hoa búng tay và tất cả trở về vị trí. Bốn con chó săn lớn bằng đồng trên những trụ đá ở bốn cổng chồm lên về bốn phía, sủa ba lần. Cây tre ở cấu trúc bao quanh không mọc lên dần dần, mà tức thời cao lớn cùng một lúc. Bầu trời sáng chói bởi sự xuất hiện tràn ngập của các Đấng Thiện Thệ, các Ngài phóng ra vô lượng ánh sáng, chúng tan biến vào các Bổn Tôn. Các thiên nữ của các cõi trời rải mưa hoa.

Đây là chương mười một trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức Đức Vua Tôn Qúy và Đại Sư xây dựng chùa Samye vinh quang và làm lễ thánh hóa.

Dilgo Khyentse Rinpoche

Việt dịch: Liên Hoa Trí

Trích: Đấng Sinh Trong Hoa Sen – Tiểu Sử Cuộc Đời Đức Liên Hoa Sinh

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung