Sùng Kính Đạo Sư |

Patrul Rinpoche Là Ai?

Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Patrul Rinpoche – Orgyen Jigme Chokyi Wangpo (1808-1887), một hành giả lang thang trong truyền thống cổ xưa của các khất sĩ không nhà, đã trở thành một trong những đạo sư tâm linh đáng kính nhất trong lịch sử Tây Tạng, nổi tiếng là một học giả và tác giả trong khi cùng lúc, sống cuộc đời vô cùng đơn giản. Là người ủng hộ mạnh mẽ những niềm vui của sự cô tịch, Ngài luôn nhấn mạnh tính vô nghĩa của những theo đuổi và tham […]

Bậc Thầy cội nguồn mọi ân phước gia trì

Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Vienna, tháng 10 năm 1987 Giáo lý Phật Đà có thể được chia thành con đường Kinh thừa và con đường Mật thừa. Con đường Kinh thừa dựa trên những nguyên nhân vàcon đường Mật thừa dựa trên kết quả. Cả hai đều về việc sử dụng một con đường để giải phóngchúng ta khỏi tri kiến nhị nguyên nhằm đạt tớitrạng thái giải thoát. Đầu tiên, trên con đường Kinh thừa, nguyên nhâncủa tri kiến nhị nguyên được phân tích. Người ta thấy rằng gốc rễ […]

Thực hành pháp Guru Yoga

Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Tất cả sự thực hành cho đến thực hành Guru Yoga, sự hợp nhất với Đức Guru Rinpoche, là thực hành chuẩn bị thiết yếu, ngoại trừ Vajrasattva, cũng là một rèn luyện mật tông. Guru Yoga là thực hành chính hay thực tế của Ngondro và có thể đem chúng ta đến sự nhận […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung