Tri kiến thanh tịnh đối với Bậc Thầy |

Tri kiến thanh tịnh đối với Bậc Thầy

Chưa được phân loại Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Một đệ tử phụng sự thượng sư đang gặp nhiều chướng ngại trong sự thực hành. Lama Zopa Rinpoche đã ban những lời chỉ dạy về tâm chí thành tới Thượng sư.

Lama Atisha có 152 thượng sư và Lama Serlingpa là người truyền trao giáo pháp về Bồ Đề tâm. Lama Atisha đã phải mất 12 tháng đi thuyền tới Indonesia, tại đây ngài dành nhiều năm thụ nhận giáo pháp về Bồ đề tâm. Ngài dạy rằng, trong số 157 thượng sư, căn bản thượng sư của ngài là Lama Serlingpa, bởi đã mang lại lợi lạc nhiều nhất cho dòng tâm của ngài. Khi nghe tới danh hiệu của Lama Serlingpa, tóc ngài dựng đứng, nước mắt trào dâng. Ngài cũng có bốn bậc căn bản thượng sư khác.

Căn bản thượng sư là bậc chuyển hóa dòng tâm của người đệ tử hướng tới Pháp. Căn bản Thượng sư là bậc làm lợi lạc nhất cho dòng tâm người đệ tử, ví như giúp phát khởi Bồ Đề tâm. Ngài không nhất thiết phải là bậc thông tuệ, thậm chí ngài có thể có ít tri thức về Pháp, nhưng ngài lại là bậc mang lại nhiều lợi lạc cho dòng tâm của người đệ tử nhất. Ví như, thậm chí bậc thượng sư chỉ cần luận giải một dòng kệ như “cái Tôi là không” hay những luận giải tương tự, nhưng lại hàm chứa những uy lực vô cùng to lớn. Thậm chí chỉ một vài lời dạy nhưng lại có uy lực to lớn giúp chuyển hóa, điều phục dòng tâm của người đệ tử. Điều này cho thấy mối liên hệ nghiệp giữa hai bên trong các đời quá khứ.

Tâm chí thành tới Thượng sư không phải kiểu như nếu Thượng sư mỉm cười với bạn, khích lệ bạn hay cho bạn những món quà, khi ấy bạn nghĩ rằng ngài là Thượng sư của mình, nhưng ngay khi Thượng sư thị hiện phẫn nộ, trách bạn thì bạn nghĩ rằng ngài không phải là Thượng sư của mình. Hoàn toàn không phải như vậy. Đó không phải là cách thức thực hành tâm chí thành tới Thượng sư. Thầy lấy ví dụ, ngay khi người đệ tử nhận 1 bậc Thượng sư, có thể sau khi thụ nhận chỉ một câu kệ hay một khẩu truyền OM AH HUM, khi ấy sự kết nối giữa Thượng sư và đệ tử được thiết lập. Vào thời điểm này người đệ tử phải có tri kiến thanh tịnh, coi bậc Thượng sư của mình là một vị Phật dù cho trước đó người đệ tử có biết tới ngài hay không, dù cho ngài có thị hiện những lầm sai như thế nào. Ngay khi có kết nối Pháp giữa Thượng sư – đệ tử, người đệ tử phải có tri kiến Thượng sư là hiện thân của hết thảy chư Phật, coi ngài là đức Phật Độ Mẫu Tara, Vajrayogini, đức Phật Shakyamuni, Bản tôn Yamantaka, Mật Tập Kim cương, Heruka và vô lượng Chư Phật, và thấy rằng mọi hành động của Thượng sư làm với thân, khẩu, ý của ngài đều là hành động của tất thảy Chư Phật.

Khi Thượng sư đưa ra lời khuyên dạy, đó có nghĩa là lời của tất thảy chư Phật, và khi bậc Thượng sư truyền trao giáo pháp thì đó là “thiện hạnh của tất thảy” chư Phật. Người đệ tử phải luôn luôn suy nghĩ theo cách đó và tôn kính bậc Thượng sư theo cách đó. Khi ấy, không chỉ bậc Thượng sư mà mỗi hạt bụi trên thân linh thiêng, thậm chí một đầu lông, đều hiện vô số chư Phật. Khi phụng sự các bậc Thượng sư với trí tuệ như vậy, thì đó là phụng sự bất khả tư nghì, sự tịnh hóa bất khả tư nghì. Điều này không phải chỉ diễn ra trong vài ngày khi Thượng sư cho thấy ngài không hoan hỷ thì tâm đệ tử lại phiền não, khi Thượng sư an lạc thì đệ tử cũng lại hạnh phúc, không phải như vậy. Tâm chí thành tới Thượng sư là quan trọng nhất, bởi Kim cương thừa quan niệm tất cả sự thành tựu đều bắt nguồn từ nơi Thượng sư. Từ sự gia trì của Thượng sư, chúng ta thụ nhận được tất cả những phẩm chất giải thoát cho tới khi giác ngộ, từ hạnh xả ly, Bồ Đề tâm, chính kiến, và tiếp đến giai đoạn phát sinh và thành tựu.

Con hãy thực hành như vậy. Đây là pháp thực hành căn bản để bước vào Tantra, vì vậy bất cứ khi nào con đang phụng sự hay cúng dường, ngay cả khi cúng dường nước uống, một miếng sô-cô-la hay một hạt lạc thôi, hãy quán tưởng rằng con đang cúng dường lên tất cả chư Phật và khi ấy con sẽ có được đức rộng lớn. Khi ấy thậm chí nếu con chỉ cúng dường một ly nước hay một ít hạt lạc hay 1 quả cam thôi, con cũng sẽ tích lũy được vô lượng công đức. Khi ấy con sẽ tích lũy được nhiều công đức hơn cúng dường vô số chư Phật, vô số Pháp, vô số Tăng, vô số tôn tượng, vô số tháp và vô số kinh điển.

Hãy luôn luôn giữ chính kiến này trong tâm. Thầy mong nguyện đây là câu trả lời giúp hóa giải những khó khăn của con. Cảm ơn con. Hãy cho thầy biết bất kỳ những khó khăn nào, thầy sẽ cố gắng trả lời.

Nếu con còn khởi những nghi ngờ, sân hận hay ganh tỵ tới Thượng sư, nếu con giữ dòng tâm đó thì sẽ là một ác nghiệp to lớn. Các Thượng sư là hóa thân của tất cả chư Phật, bởi do dòng tâm vô minh của con nên chư Phật trong quá khứ đã không thể giúp con được, các ngài không thể giúp hàng phục dòng tâm của con một cách trực tiếp, bởi vậy con phải lang thang không nơi nương tựa. Nay Thượng sư, ngài là hóa thân của vô số chư Phật, đã đoái thương tới con, giúp điều phục dòng tâm phiền não của con, giúp con tự do khỏi bể khổ luân hồi. Ngài giúp con đi tới giác ngộ, hạnh phúc vô song, bởi vậy con có thể mang lại tự do cho vô số chúng sinh và giúp họ tới giải thoát. Thật tràn đầy từ tâm, từ tâm vô lượng, không thể nghĩ bàn, lòng từ vô lượng. Với tất cả những phương tiện thiện xảo, bậc Thượng Sư giúp bạn tới giác ngộ bằng cách truyền trao giáo pháp, giới nguyện, quán đỉnh, bằng những phương tiện an bình, phẫn nộ. Với tất cả những phương tiện thiện xảo, ngài giúp con tới giải thoát giác ngộ.

Bởi vậy, các Thượng sư đã thị hiện ở khía cạnh phàm tình. Tất cả chư Phật phải hiển lộ trong những khía cạnh phàm tình, sử dụng các phương tiện trong đời sống phàm tình, thị hiện sự lầm sai. Các ngài không bị sân giận chi phối nhưng phải thị hiện sự sân giận, các ngài không bị tham ái chi phối nhưng phải thị hiện sự tham ái, không bị vô minh chi phối nhưng phải thị hiện sự vô minh. Chỉ thông qua phương thức đó mới giúp người đệ tử có tri kiến đúng đắn, nếu không họ không thể có được tri kiến thanh tịnh, chỉ như vậy mới hướng đạo người đệ tử tới giác ngộ, tự do khỏi bể khổ luân hồi và đưa bạn tới sự giác ngộ tối Thượng. Các ngài thị hiện như vậy là để giúp người đệ tử, không phải vì lợi ích của các ngài.

Con hãy tư duy về phương pháp thực hành đặc biệt này. Cảm ơn con rất nhiều. Thày mong nguyện sớm gặp lại con. Hãy sống một đời sống với thật nhiều trái tim nồng ấm và Bồ đề tâm. Sống một đời sống lợi lạc cho tha nhân.

Đức Lama Zopa

Việt dịch: La Sơn Phúc Cường

Nguồn: Tri kiến thanh tịnh đối với Bậc Thầy 

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung