Chưa được phân loại |

Sống trong ảo tưởng

Chưa được phân loại

Vấn đề chính của chúng ta là không nhận thức được thực tại của sự vật. Giống như những loại thuốc hay nấm tạo ra ảo giác, những ý niệm sai lầm khiến tâm ta bị mê lầm. Ta không thể nhận thức được thực tại, đó là vạn pháp do nhân duyên tạo thành đều vô thường, và điều cơ bản là những gì hiện ra trước mắt ta không hề hiện hữu như cách chúng xuất hiện. Tâm vô minh của […]

Yulokod cõi thuần tịnh của Đức Tara

Chưa được phân loại

Kính lễ Đức Avalokiteshvara Quỳ lạy dưới gót sen Đấng nhìn chúng sinh với đôi mắt bi mẫn, con sẽ tán thán Bổn tôn phi thường này để hoàn thiện hai tích tập. Xin đảnh lễ Ngài, Đức Tara, Bổn tôn trong các Bổn tôn, suối nguồn của mọi thành tựu tâm linh không loại trừ điều nào. Giống như một viên ngọc quý báu và như ý, Ngài ban trái quả của […]

Giáo huấn Bảy Điểm Nhân Quả để phát Bồ Đề Tâm

Chưa được phân loại

Bồ đề tâm là mục tiêu để đạt Phật quả, để giúp đỡ tha nhân một cách trọn vẹn và khả dĩ. Phương pháp bảy điểm nhân quả được dùng để phát khởi mục tiêu này và củng cố nó, một khi nó đã được khai triển thì ta sẽ trải qua một quá trình […]

Phương pháp đương đầu với cuộc sống trong Đạo Phật

Chưa được phân loại

Tối nay, chúng ta sẽ nói về cách sử dụng những phương pháp của Phật giáo để hỗ trợ ta trong đời sống hàng ngày. Khi chúng ta nói về những phương pháp của Phật giáo hay Phật pháp, thì chữ tiếng Phạn là “Pháp” (“Dharma”). Nếu chúng ta tra cứu ý nghĩa thật sự […]

Tri kiến thanh tịnh đối với Bậc Thầy

Chưa được phân loại Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Một đệ tử phụng sự thượng sư đang gặp nhiều chướng ngại trong sự thực hành. Lama Zopa Rinpoche đã ban những lời chỉ dạy về tâm chí thành tới Thượng sư. Lama Atisha có 152 thượng sư và Lama Serlingpa là người truyền trao giáo pháp về Bồ Đề tâm. Lama Atisha đã phải […]

Lý tưởng của người Bồ Tát – Dhyana paramita hay sự hoàn hảo của thiền định

Chưa được phân loại

Người ta thường dịch chữ dhyana [sang các tiếng Tây phương] là meditation (tiếng Việt là “thiền” hay thiền-na, tiếng Hán là Chan, tiếng Nhật là Zen, v.v.) cách dịch này khá phù hợp với mục đích của nó là một sự luyện tập, thế nhưng đối với từ này cũng như rất nhiều các […]

Lý tưởng của người Bồ Tát – Sila paramita hay Đạo Đức hoàn hảo

Chưa được phân loại Tham khảo Thực hành

Sila  hay  Đạo đức (kinh sách Hán ngữ gọi là Giới hay giữ Giới, dịch âm là Thi-la), là phẩm tính thứ hai trong số các phẩm tính paramita (dịch âm là ba-la-mật, có nghĩa là toàn thiện, hoàn hảo, siêu nhiên. Theo Phật giáo Theravada thì có 10 phẩm tính paramita, Đại thừa gom […]

Cách Yeshe Tsogyal chạm tới thành quả, đắc Phật Quả và thể nhập vào sự rộng mở toàn khắp

Chưa được phân loại

Như vậy Tsogyal đã ban phước cho những thánh địa quan trọng trên khắp xứ sở và cất dấu nhiều terma như đã nói ở trên. Sau đó, cô quay trở lại tỉnh Bu ở trung tâm Tây Tạng, cô đã ở lại một thời gian bên điện thờ linh thiêng toàn quyền Tây Tạng […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung