Home |

Marme Monlam – Lời Nguyện Cúng Dường Đèn

Đọc thêm Home

Lúc hoàn mãn một Pháp hội Đại Thành Tựu (Drupchen) về Phổ Ba Kim Cương tại Tsering Jong ở Bir, khi mà các hành giả kết hợp ba thực hành Phổ Ba Kim Cương như Orgyen Tobgyal Rinpoche[1] giải thích trong giáo lý này, Ngài đã ban một bài nói chuyện truyền thống trước Marme Monlam, lời nguyện cúng dường ánh sáng, điều kết thúc một Drupchen. Trong bài thuyết giảng, Rinpoche nhắc nhở người tham dự về sức mạnh phi phàm của điều […]

Trì Tụng Chân Ngôn Nyakluk Phurba – Khía Cạnh Về Ý

Home Kim cương thừa Thực hành

 Nyakluk Phurba là một giáo lý kho tàng được phát lộ bởi Dilgo Khyentse Rinpoche[1]. Hằng năm, Orgyen Tobgyal Rinpoche[2] đều tổ chức Pháp hội Đại Thành Tựu (Drupchen) về Terma này cùng với chư Tăng của Ngài tại Tu viện ở Bir, Ấn Độ. Trong Pháp hội, Orgyen Tobgyal Rinpoche đã ngưng lại để chia sẻ với các tu sĩ của Ngài một sự giải thích về chỉ dẫn Đại Viên Mãn (Dzogchen) từ Guru Rinpoche, […]

Lời khuyên của Pháp vương Chogye Trichen Rinpoche về thực hành lục độ mẫu Tara

Home Kim cương thừa Thực hành

Giới thiệu Độ Mẫu Tara, ngài là một bậc giác ngộ thuộc địa thứ 12, có thể thỏa mãn mọi ước muốn của chúng sinh. Đức Tara là hiện thân lòng từ bi của chư Phật ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngài là vị Thánh nữ có khả năng thực hiện […]

Một trình bày ngắn gọn về các Bardo

Home Kim cương thừa Thực hành

Trong chuyến viếng thăm kéo dài một tuần đến trung tâm chăm sóc Sukhavati vào mùa hè năm 2018, Orgyen Tobgyal Rinpoche[1] được thỉnh cầu nói về các Bardo (những trạng thái chuyển tiếp), một nét đặc trưng độc đáo của giáo lý Phật giáo Tây Tạng. Sự giải thích mà Ngài chia sẻ xen lẫn các chỉ dẫn về thực hành Sur (cúng dường được đốt), điều đặc biệt hướng đến chúng sinh Bardo. Thực hành Sur mà Rinpoche […]

Patrul Rinpoche Là Ai

Home Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Patrul Rinpoche – Orgyen Jigme Chokyi Wangpo (1808-1887), một hành giả lang thang trong truyền thống cổ xưa của các khất sĩ không nhà, đã trở thành một trong những đạo sư tâm linh đáng kính nhất trong lịch sử Tây Tạng, nổi tiếng là một học giả và tác giả trong khi cùng lúc, sống cuộc đời vô cùng đơn giản. Là người ủng hộ mạnh mẽ những niềm vui của sự cô tịch, Ngài luôn nhấn mạnh tính vô nghĩa của những theo đuổi và tham […]

Tham thiền giúp cho tâm tích cực

Home

Tham thiền nghĩa là trở nên quen thuộc với những tư tưởng và tâm thức tích cực của mình [danh từ Tạng ngữ của thiền, gom, nghĩa là “làm cho quen thuộc”]. Bạn cố tăng trưởng những tiềm năng tích cực và giảm thiểu những dấu ấn tiêu cực trong tâm thức. Nếu bạn không […]

Những lời của Chư thành tựu giả – Cách thực hành tâm yếu của cõi giới bao la

Đọc thêm Home

Với lòng sùng mộ, xin đỉnh lễ và quy y dưới gót sen vô cấu nhiễm của đấng quy y duy nhất của chúng con, cha và chúa tể của chư thành tựu giả, vua của Giáo Pháp! Xin hãy gia trì để chúng con, những đệ tử may mắn, có thể khiến tâm hòa hợp với Giáo Pháp linh thiêng. Vì các con, đệ tử của Ta, tu sĩ cũng như Mantrika, những vị có niềm tin và nỗ […]

Bài ca trợ giúp sự nhớ nghĩ về lòng từ của cha mẹ và khích lệ trì tụng chân ngôn Mani

Bồ Đề Tâm Home Thực hành

Con đỉnh lễ chư thiện tri thức dẫn dắt tất cả Cha mẹ chúng sinh trong sáu cõi vượt qua đại dương Luân hồi bất tận đến bờ xa của sự giải thoát Trên đường lành ba la mật và Chân ngôn Bí mật.   Phật viên mãn hoàn toàn bỏ ác, chứng mọi phẩm tính; Pháp linh thiêng là ngọn đèn trừ bóng tối vô minh; Tăng là đồng hành thù thắng trên con đường hoàn hảo Xin hãy […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung