Home |

Khi xem tiền như sữa mẹ

Home Tham khảo

Ở một chừng mực nào đó, chúng ta cũng có thể xem sự đạt được tiền bạc và giàu có như dịp lễ hội vui tươi của năm. Nó cũng giống như khi mùa xuân đến thì cây cối đâm chồi, nẩy lộc, nở hoa và mùa hè thì trái chín trĩu cành vậy. Khi học Phật pháp, chúng ta cũng học cách sống có kỷ luật, ngăn nắp, tươm tất và làm đẹp bản […]

Chớ vui thích khóc than cho số phận mình

Home Tham khảo Thực hành

Giữa khoảnh khắc người ta gặp đạo lần đầu tiên và giờ phút tâm thức thức tỉnh hoàn toàn trong sự trọn vẹn những phẩm chất tự nhiên của nó, cuộc du hành có thể lâu dài và gian khổ. Nếu người ta trù tính một cách nghiêm túc để ra đi, phải suy nghĩ đến sự tổ chức thực tiễn của cuộc du hành của mình. Chẳng hạn, chỉ nói : “Tôi […]

Cách Đại Sư trao truyền các nghi quỹ Mật thừa và cách thức Vua cùng các đệ tử khác dấn thân hành trì nghi quỹ

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

Sau đó, Vua Trisong Deutsen dâng mạn-đà-la ba drey vàng lên tất cả các học giả mà ngài đã thỉnh mời từ Ấn Độ. Ngài dâng nhiều y phục, thức ăn, đồ uống và tổ chức một lễ tạ pháp rộng lớn. Đức Vua tặng những món quà cho tất cả các dịch giả vì […]

Cách thức Ngài tiến hành nghi lễ hỗ trợ cho Đức Vua và kéo dài tuổi thọ của Đức Vua

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

Vua Trisong Deutsen nói với Đại Sư Padmakara rằng, “Bởi nghiệp lực tốt lành của mình, mọi ước nguyện đã được hoàn thành. Đặc biệt, thật may mắn khi Giáo Pháp đã được chuyển dịch và giảng dạy, chiếu sáng như mặt trời. Bây giờ, xin Ngài hãy ban một giáo lý để kéo dài […]

Thiền định thực sự là gì

Home Tham khảo Thực hành

 Trong các thập niên gần đây, nhiều nơi trên thế giới, nhất là tại các nước Tây phương, từng xảy ra nhiều chuyển biến quan trọng, từ chính trị, xã hội, văn hóa cho đến kỹ thuật. Chúng ta có thể bảo rằng thế giới, nhất là thế giới Tây phương, trong các thập niên sau này các chuyển biến đó diễn ra trong một khoảng thời gian thật ngắn. Nói chung trong lịch […]

Luân hồi và chúng sinh

Home Tham khảo Thực hành

MIKE AUSTIN: Ngài nghĩ thế nào về việc đạo Phật được truyền đến Hoa Kỳ và các nước phương Tây?  ĐẠT-LAI LẠT-MA: Tôn giáo không có biên giới. Có một số người Mỹ quan tâm đến đạo Phật, và nếu đạo Phật có ích cho họ, thì như vậy là đủ rồi.  MIKE AUSTIN: Nói […]

Cách Yeshe Tsogyal Chạm Tới Thành Quả, Đắc Phật Quả và Thể Nhập Vào Sự Rộng Mở Toàn Khắp

Home

Như vậy Tsogyal đã ban phước cho những thánh địa quan trọng trên khắp xứ sở và cất dấu nhiều terma như đã nói ở trên. Sau đó, cô quay trở lại tỉnh Bu ở trung tâmTây Tạng, cô đã ở lại một thời gian bên điện thờ linh thiêng toàn quyền Tây Tạng ở […]

Cách Yeshe Tsogyal Tiếp Tục Bảo Vệ Tăng Đoàn và Làm Lợi Lạc Chúng Sinh

Home Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh Yeshe Tsogyal

Giáo lý của Đức Phật, cộng đồng Tăng đoàn, các trung tâm nghiên cứu mật giáo và việc thực hành Phật Pháp đã lan tỏa mà không chút ngăn ngại trên khắp Tây Tạng. Các bậc minh sư thông tuệ từ Ấn Độ, Trung Hoa, Nepal và các vùng khác đã được lấp đầy với […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung